VärmdöJournalen

Tidningen VärmdöJournalen startades 2006 av Birgit Wahrenberg sedan hon som kommunanställd blivit avkopplad från att redigera kommunens Värmdö Tidning. Det sista numret som Birgit redigerade var nr 2 2005. Värmdö kommun anlitade i stället ett företag som inte visade sig klara uppgiften att redigera en lokal kommuntidning, varför Värmdö Tidning lades ned. Birgit Wahrenberg avled 2023.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg