Bildarkiv

Gustavsbergs Vänners bildgrupp arbetar med att digitalisera och katalogisera vårt omfattande bildarkiv som består av fotografier, filmnegativ och negativ på glasplåtar från Hilding (Ohlsson) Engströmer (1909-2002),  Gustav Blomberg (1893-1974),  August Eriksson (1898-1962),  Lennart Backman (1915-2008) och Leif Andersson (1942-2019). Alla dessa fotografer var födda i Gustavsberg.

Gustavsbergsdagen 2015 har Gustavsbergs Vänner sammanställt en bildutställning på temat ”Gustavsberg förr och nu” där äldre fotografier från kommunens bildarkiv har jämförts med aktuella fotografier tagna från ungefär samma plats. En del bilder fick inte plats på utställningens skärmar varför vi har gjort ett bildspel i Power Point pptx och i bildspel i Acrobat pdf med samtliga bilder.

Gustavsbergs Porslinsmuseum gjorde en bildutställning om porslinsfabrikens och samhällets historia som kallades Svart på vitt och finns här.


Lennart Backman

Lennart Backman (1915 – 2008)  född i Gustavsberg och arbetade på Gustavsbergs Fabriker som ingenjör.   Han donerade sitt bildarkiv att delas mellan Gustavsbergs Vänner och Värmdö Skeppslags Fornminnesförening för att vara säker på att det fanns dubblerat på två ställen med tanke på branden i Bleket då en stor del av kulturnämndens arkiv förstördes.  Freddy Weiss har digitaliserat tusentals bilder från negativ, varav många är desamma som finns i andra arkiv eftersom Lennart fotograferade av andra bilder utöver hans egna fotografier.  Vi publicerar efter hand registret till hans bildarkiv i sökbar form. Länkar till vissa intressanta bilder har börjat infogas och  registret finns här. En del av hans bilder finns även publicerade hos Värmdö Skeppslags Fornminnesförening.

Länk till Lennart Backmans bildarkiv .

I Gustav Blombergs omfattande arkiv hittade vi denna bild från andra småskolan 1902 vid Solhem som efter att ha stått tomt i flera år nu har rivits av JM när detaljplanen för Strandvik genomförs. Kommunen hade inga invändningar ”eftersom huset har förvanskats” när det moderniserades på 1940-talet. Huset var från 1870-talet och byggt för verkmästare Lutteman. Emellanåt har huset använts som skolhus. Den här bilden togs året innan Ekedalsskolans Gröna skola var färdigbyggd.

Fru Mai Olson, Farstavik, sammanställde ett fotoalbum över Gustavsbergsbolagets ångbåtar som finns här.

Från Britt Boox – Sahlström har vi fått ett fotoalbum om Gustavsbergspojkarna – en veteranklubb som fanns på 1950-talet –  som finns här.

Under år 1963 hände mycket i Gustavsberg.  Efter biografen Folkans sista föreställning på Valborgsmässoafton påbörjades rivningen av Odelbergs gamla klubbhus från 1889 och hela det berg som klubbhuset var byggt på plansprängdes.  Ett nytt affärscentrum med ett Domusvaruhus uppfördes och invigdes året därpå.  Fortsättningen av centrumbygget fick anstå ytterligare tre år och en ny biografteater kunde öppnas först 1967.  Farstavikens inre del vid ”varma rännan” hade slammats igen och muddrades.  Muddermassorna tippades i Baggensfjärden.  Vid fabriken byggdes Sanitetsporslinsfabriken till och i Lugnet byggdes villor och bostadrättslägenheter.  Ett fotoalbum från tidningen´Gustavsbergarens redaktion med en bildkavalkad från Gustavsberg år 1963 finns här.

Bilder från Gustavsberg finns även på en hemsida Center for creative photography vid University of Arizona i Tucson. Där en tysk-amerikansk frilansfotograf Andreas Feininger finns representerad. Han emigrerade till Sverige från Tyskland 1936, där har utbildats till arkitekt, men övergick till att arbeta som fotograf. Han gifte sig med en porslins-målerska på Gustavsberg och arbetade som industrifotograf fram till 1939 då han flyttade till USA. Åren 1943 – 1962 arbetade han för Life magazine.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg