Styrelse 2024

Styrelseledamöter valda på årsmötet 2024 ordinarie:

Anne-Lie Pettersson ordförande 073-973 72 53

Lennart ”Pigge” Andersson vice ordförande

Mats Björkman kassör och hemsida/facebooksida 070-245 51 55

Christer Hedberg

Annika Bergsten

Paula Hedberg

Inger Bäcklund

Styrelseersättare (valda för ett år):

Bo Hertz

Kerstin Öhman Moberg (avgått efter årsmötet)

Revisorer: (valda för ett år): Lennart Lindblad och Mirjam Pätsi Ullberg

Revisorsersättare (vald för ett år): Karl Sundqvist

Valberedning: (valda för ett år)

Affi Stork sammankallande

Johnny Tedenfors

Leif Eriksson (avliden 20240325)

OBS! Ersätt i epostadresserna ovan (at) med @ innan du skickar ett ebrev. Tecknet @ erhålls genom att hålla ned AltGr och trycka på 2.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg