Värmdö Tidning 1977

Värmdö tidning 1977 nr 1

Tidningen första nummer 1977 behandlar den fysiska riksplaneringen – Hushållning med mark och vatten.  En kommunöversikt och en markdispositionsplan redovisas som antagits av kommunfullmäktige i april 1977.

Värmdö tidning 1977 nr 2

Värmdö tidning har gjort ett uppehåll på nära ett år, men är nu tillbaka. Budgeten för 1978 redovisas med de ledande politikernas kommentarer. Förskoleutbyggnaden fortsätter. Pensionärslägenheter med dagcentral planeras vid Ebbalund. Kommunikationsministern uppvaktas om fortsatt utbyggnad av Värmdöleden. 60 radhuslägenheter planeras i Bortre Hästhagen (Hovslagarvägen). Privattjänstemannakartellen (PTK) uppför under 1978 en anläggning med 6 kursgårdar på Djurönäset som kan ta emot 210 deltagare. Italienska klubben firade 30-års jubileum på Domusrestaurangen.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg