Gustav Blombergs bildarkiv

Gustav Blomberg. Torsten Rolf och Marianne Landqvist intervjuar Gustav om hans fotoarkiv.

1914 skaffade Gustav Blomberg sin första kamera. Den har varit hans stora intresse som han ägnat sej åt året om. ”Calle Dahlqvist höll på då och jag börja också”. Gustav var nygift och bodde i Kullen 6.  I Kullen fanns en källare där Gustav var nere och framkallade, men hur man skulle kopiera hade han inte klart för sej. Han la på filmen på papperet och skulle trycka, men det gick inte. Men så vet ju många att Gustav har förbättrat sin utrustning undan för undan och blivit en fin fotograf, som numera bara knäpper färg och slipper problemet med framkallning och kopiering, som han förstås lärt sej sedan 1914. Han har gjort flera album bl. a. till idrottsklubben och båtklubben och gjort en rad intressanta bilder från samhället.

Gustavsbergs Vänner har fått Gustav Blombergs omfattande bildarkiv av sonen Karl-Erik Blomberg. Det innehåller även äldre fotografier som färglagts av Gustav.

Här finner du en första lista med inskannade fotografier varav en del är fotograferade av Gustav Blomberg och efter ca 1948 i färg. Några är färglagda svart-vita fotografier av äldre ursprung av andra fotografer (George Barlow, Axel Odelberg m fl.) Bilderna är ännu oretuscherade och defekterna kvarstår.


GB01 Flygfoto fabriken 1930.jpg
GB02 Villagatan.jpg
GB03 Hängbjörk vid Strandvillan 1950.jpg
GB04 Sanitetsfabriken okt 1947.jpg
GB05 Höjdhagen 1948.jpg
GB06 Grundstötning i Farstasundet.jpg
GB07 Interiör i Kasern 1918.jpg
GB08 Statbyggningen Ekensberg kyrkan 1905.jpg
GB09 Södra Kullen maj 1951.jpg
GB10 Varmkorvförsäljare Birger Pettersson 1935-10-26.jpg
GB11 Badkarsfabriken 1948.jpg
GB12 Bryggeriet vid Farsta.jpg
GB13 Tallåsen 1948.jpg
GB14 Gammal hamnbild.jpg
GB15 HPF från Blå Porten 1946-11-28.jpg
GB16 Blå Porten 1947.jpg
GB17 Vinterbild SPF från Kullen K-E Blomberg.jpg
GB18 Farstaviken lugn okt 1950.jpg
GB19 Kullen i vinterskrud dec 1950.jpg
GB20 Charlottendal 1895.jpg
GB21 Kvarnberget färglagt300.jpg
GB21 Kvarnberget färglagt600.jpg
GB22 Trasis.jpg
GB23 Regatta 1 maj 1947.jpg
GB25 Bryggeriet.jpg
GB26 Bryggeriet.jpg
GB27 Vattkvarnshjulet 1944.jpg
GB28 Fabriken från Kvarnberget sept 1948.jpg
GB29 Höjdgatan 1 dec 1950.jpg
GB30 Översvämning vid Klubben sept 1946.jpg
GB31 SPF 1948.jpg
GB32 Gula Porten dec 1950.jpg
GB33 Förbudsdemonstration 27 aug 1923.jpg
GB34 Båtrustning maj 1949.jpg
GB35 Kyrkan från Tornhuset 22 april 1918.jpg
GB36 Kvarnbergsskolan 1950.jpg
GB37 Artur Teglund, teknisk direktör och frälsningssoldat
med GBK på Ägnö 1948.jpg
GB38 Midsommarkalas på fabriksgården.jpg
GB39 Midsommarafton i folkparken 1950.jpg
GB40 Plöjning 4 okt 1924.jpg
 GB41 Gamla ladugården.jpg
GB42 Slamhusgatan på 1880talet.jpg

GB43 Helikopter vid Ålderdomshemmet 19 juli 1948.jpg
GB44 Helikopter startar vid Ålderdomshemmet 1948.jpg
GB45 Busshållplatsen vid kyrkan 15 feb 1948.jpg
GB46 HPF 16 sept 1948.jpg
GB47 Grundmaren med Ekensberg 1902.jpg
GB48 Johanna i Mörkdalen.jpg
GB49 Gustavsberg VI bärgas 1901.psd
GB50 Rudmaren Rutens träsk 3 juni 1900.psd
GB51 Ösbyåns utlopp i Farstaviken 1 april 1900.jpg
GB52 Axel Odelberg 1889.jpg
GB53 Vid Farsta Slott 1890-11-06.jpg
GB54 Farsta gamla ladugård 1890.jpg
GB55 Fabriken 1870-talet.jpg
GB56 Gamla packboden 1875.jpg

GB57 Hjulångaren Värmdö 1860-talet.jpg
GB58 Torpet Blåsut 1860-talet.jpg
GB59 Vägkurvan vid Blåsut 1860-talet.jpg
GB60 Hjulångaren Värmdö Gustafsberg I Brigg fr Viggbyholm 1875.jpg
GB61 Valfångare 1865.jpg
GB62 Värdshuset innan kajen byggdes 1870-talet.jpg
GB63 Vattkvarnsbyggnaden.jpg
GB64 Slutbild.jpg
GB65 Nya kontoret Tornhuset 1899.jpg
GB66 Snickarns Träsk 1930.jpg
GB67 Gustavsberg II med styrman Boström.jpg
GB68 Fyra segelfartyg i hamnen 1898.jpg
GB69 Bryggeriet med Farstavik 1891-11-06.jpg
GB70 Kusken Andersson vid Gula Byggningen.jpg
GB71 Fabriken innan Franska byggena 1868.jpg
GB72 Nedre Stenhuset april 1948.jpg
GB78 Hamnbild 1870tal.jpg
GB79 Gustafsberg III.jpg
GB80 Gustafsberg III äldre.jpg
GB81 Gustafsbergsbåt vid kaj 1897.jpg
GB82 Gamla Gustafsberg III bryter is 1890tal.jpg
GB83 Gamla Gustafsberg III bryter is 1890tal.jpg
GB84 Fiske i Ösbyån 1900.jpg
GB85 Fiske i Ösbyån påskdagen 1900.jpg
GB86 Gruppfoto vid packkboden 1890.jpg
GB87 GBK-regatta 1924.jpg
GB88 Lokomobilhus 1892.jpg
GB89 Bagarstubron 1927-02-13.jpg
GB90 Bagarns träsk med kyrkan 1916.jpg
GB91 Bleksäng 1920-10-03.jpgGB100 Bleksäng 1910.jpg
GB102 Jöns Person agiterar vi Bleket 1909-06-01
GB105 Gustafsberg VII ångar på 1926.jpg
GB106 Röda Stugan i månsken 1918.jpg
GB107 Lugnet Konsumettan Bleket 1938-05-01.jpg
GB108 Lugnet vid Konsumettan 1937.jpg
GB109 Pinnbron 1927.jpg
GB110 Kullen översvämning 1946.jpg
GB111 Kollossare 1918.jpg
GB112 Skeviksgatan Kr.Himmelfärdsdag 20 maj 1935.jpg
GB113 Tvättstugan vid Bagarns träsk 1918.jpg
GB114 Ösby å.jpg
GB115 Statbyggningen kyrkan Ekensberg 1905.jpg
GB116 Bondbröllop på Klubben.jpg
GB117 Södra Portstugan 1938-08-28.jpg
GB118 Villagatan översvämning 1944.jpg
GB118 Villagatan översvämning dec 1944.jpg
GB119 Vinterbild båtuppläggning 1923-12-22.jpg
GB120 Båtslip 1925.jpg
GB121 Kvarnberget och fabriken.jpg
GB122 Fabriken med hamnbild 1897.jpg
GB123 Farstasmedjans brand juli 1944.jpg
GB124 Gustafsberg V brann juli1899.jpg
GB125 Statbyggningen 1892.jpg
GB126 Bleket Kyrkan Konsumettan 1938.jpg
GB127 Fabriken med Tuvan.jpg
GB128 Fabriksgården.jpg
GB129 Höst i parken 1947.jpg
GB130 Hulda och Gustav Blomberg 1953.jpg
GB131 Grundstötning i Farstasundet.jpg
GB132 Ekedalsslipen.jpgGB133 Båtutrustning 1928 .jpg
GB134 Farstaviken med Värdshuset.jpg
GB136 Lantarbetarnas standar 1 maj 1949.jpg
GB137 Båtuppläggningsplats Kattholmen.jpg
GB138 Vinter vid Ingarögatan 5.jpg
GB139 Fabriken från kyrktornet 1950.jpg
GB140 Fabriken från Ekedalsvägen 1948.jpg
GB141 Solnedgång över Farstaviken 1948.jpg
GB142 Frits Gustavsson Mäster Barlow 1900.jpg
GB143 Båtplatser vid Ekedalsvägen okt 1949.jpg
GB144 Barn okt 1949.jpg
GB145 Folkparkens dansbana.jpg
GB145 Folkparkens dansbana.tif
GB145 Höstbild 1949.jpg
GB146 Fabriken från kyrkbron 1948.jpg
GB146 Gustavberg V i Farstaviken.tif
GB147 Fabriken från Bonneberget 1900.jpg
GB147 Folkparken 1950.tif
GB148 Fredblads hörna.jpg
GB148 Gustavsberg VI kolliderad med Tenö.jpg
GB149 Hjulångaren Wermdö 1875.jpg
GB149 Södra Porten 1938.jpg
GB150 Farsta slott 1890.jpg
GB151 Rödastugan 1908 färglagd.jpg
GB152 Sjösättning 1949.jpg
GB153 Pinnbron med bageriet.jpg
GB154 Folkparkens dansbana.tif
GB155 Rödastugan 1908 färglagd.jpg
GB156 Gustavberg V i Farstaviken.tif
GB157 Folkparken 1950.tif
GB158 Fredblads hörna på Grindstugatan.jpg
GB159 Södra Porten 1938 innan SPF byggdes.jpg
GB160 Röda stugan 1918.jpg
GB161 Vägen över Bagarns Träsk anläggs.jpg
GB162 Göran Olsén på Chamottevägen.jpg
GB163 Gösta Holmström och Henry Jakobsson.jpg
GB164 Keramiskt Centrum med personal.jpg
GB165 Korsningen Bleksängsvägen Värmdövägen ca 1960.jpg
GB166 Glattsorteringen.jpg
GB167 Arne Qvist mfl vid Tjustviksholm.jpg
GB168 Katamaraner i Farstabrohål.jpg
GB169 Vattenhjulet med kraftledningar till slamhuset (Chamottehuset).jpg
GB171 Båtupptagning Kattholmen.jpg
GB172 Båt vid Ekedalsslip.jpg
GB173 Båtrustning Ekedalsslip.jpg
GB174 GBKs vimpel.jpg
GB175 Tjustviksholm – GBK:s klubbholme.jpg
GB176 Båtar på Ekedalsslip.jpg
GB177 Mylla (Gustav Möller) med gädda i färg.jpg
GB178 Sjösättning vid Tornhuskajen.jpg
GB179 Båtar på slip.jpg
GB180 BKF och rapsfält.jpg
GB181 HPF från Kvarnberget 1950.jpg
GB182 HPF från Kvarnberget 1943.jpg
GB183 Tornhuset över Sågviken.jpg
GB184 Kyrkan Farstaviken.jpg
GB185 Träd i vinterbild.jpg
GB186 Kyrkan torget bil cyklar 1949.jpg
GB187 Timmer i Sågviken färg.jpg
GB188 Ingarövägen-Värmdövägen.jpg
GB189 Farstaviken 1950.jpg
GB190 Båtjobb 1925.jpg
GB191 Båtjobb 1925.jpg
GB192 Båt vid kaj.jpg
GB193 Nya flytbryggan.jpg
GB194 Amerikakajen.jpg
GB195 Issågning.jpg
GB196 Invigning bryggan Tjustviksholm.jpg
GB198 Torkhuset med personal.jpg
GB199 Gäddyngel utsätts vid Ösby ås mynning.jpg
GB200 Algatan 8 dec1950.jpg

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg