Blocket 1974

1974 bildas storkommunen Värmdö och tidningen Blocket blir får en ny redaktör i Birgit Wahrenberg som också arbetar med byggnadsnämndsärenden på kommunalkontoret i Runda Huset.

Tidningen Blocket 1974 nr1
I januarinumret kåserar redaktören om den nu genomförda kommunsammanläggningen av Gustavsberg, Värmdö och Djurö kommuner till en storkommun med namnet Värmdö. (sid 2)
Värmdö kommuns förvaltning är lokaliserad till Runda Huset och Värdshuset. (sid 3)
Signaturen STHW (Sven Wahrenberg) refererar från det sista fullmäktigesammanträdet i Gustavsbergs kommun (sid 4)
Ordföranden i nykterhetsnämnden Elis Sander lämnar politiken efter 33 år som ordförande i nämnden som under större delen av perioden saknade anställd personal. (sid 4)
Börje Cedercrantz refererar under rubriken ”Osäkerhet blandad med framtidstro i Värmdö” från ”gamla” Värmdö kommuns sista fullmäktigesammanträde när en 110-årig epok avslutades. (sid 5)
Grupp 8 i Gustavsberg kräver fler spädbarnsplatser inom barntillsynen och får svar av socialnämndens ordf. Fritz Berg (sid 6)
Kristidsnämnden informerar om drivmedelsransoneringen. (sid 7)
Hyresgäster ställer krav genom Rolf Mann på hyresgästföreningen. (sid 10)
Hycklarnas afton – ett bra initiativ av Åke Blomberg som författare och regissör till en nyårsrevy med detta namn. (sid 11)
Erik Nilsson, Runmarö tecknar minnet av den förre kommunalmannen Eric Jansson i Djurö kommun som ”lagt ned vandringsstaven” i höstas. (sid 14)

Tidningen Blocket 1974 nr2
I februarinumret kåserar redaktören över förtroendemannens dilemma och önskar att kommunstyrelsens ordförande blir heltidsarvoderad som kommunalråd. (Harry Petterson som varit KS-ordförande i drygt 30 år har ett blygsamt årsavode från kommunen och en förstående arbetsgivare.)
En ny markpolitik inleds – Smygpermanentning dyr för kommunen
Signaturen STHW (Sven Wahrenberg) refererar från Värmdö storkommuns första kommunfullmäktigesammanträde.
Håller Ösby träsk på att förstöras?
Svenskundervisning på arbetstid – lag om svenskundervisning för invandrare
Nya kommunikationsmedel i Skärgården, helikopter och svävare.
Kommunstyrelsen – Kommunens regering presenteras
”vi som arbetar åt kommunstyrelsen”
Daghemsmat från centralkök, beslut om centralkök bör omprövas – protest från föräldrar och personal
Barnet och trafik miljön – Hem och Skola-kampanj
Skolväsendets organisation i ett nötskal

Tidningen Blocket 1974 nr3
Myndighetsspråket
Måste det se ut såhär?
250 lägenheter per år 1974-1978
Poliovaccination
Aktiv kommungård på Ingarö
”Ovälkomman” till värmdö kommun?
Motorväg till Gustavsberg på 80- talet
Hyreshus i Lugnet – stuga på Biskopsö
Villa i Hemmesta
Byggnadsnämnden- Inte bara till besvär
Vi som granskar och besiktigar
Ölmissbruk på fritidsgårdarna

Tidningen Blocket 1974 nr4
På italienska klubben: träffar kamrater och diskuterar
Kommunen får 774.000 kronor i statsbidrag för VA- anläggningar
Riksplanering och byggförbud för jämlikhet
Dagmamma en vanlig dag
Sandhamn – inte bara seglarparadis
Hyresförhandlingarna – Reslutat och kommentarer
Många utbilningsmöjligheter för vuxna i kommunen
Hälsovårdnsnämnden: Gammal nämnd med nya uppgifter
Johannis i Lillgår’n

Tidningen Blocket 1974 nr5
350 meter badstrand
Marialeden eller inte
Vårdcentral till Gustavsberg
Om fri medicin och fotvård och om Färdtjänsten
Hyreshöjningarna kompenseras ofta med höjda bostadstillägg
Fler lägenheter i Munkmora
Vrida på kranen! Spola i toaletten- värt att veta om Vatten och avlopp
Den första dagen
Många åtgärder för en levande skärgård
Gott hopp för Värmdö ridklubb
500 medlemmar – Många aktiviteter
Fritidsnämnden för sundare kommunmedlemmar
Bättre plats för försäkringskassan
Öldrickare – plocka upp efter er
Sommarby i Skälsmara
Nytt kulturcentrum och utflyktsmål i Gustavsberg

Tidningen Blocket 1974 nr6
Konsten att lyckas!
Nyheter i Centrum
Bättre utbildningsstöd åt öarnas Gymnasieungdom
Kommunöversikt för Möja – vad är det?
Tips på fina badstränder
Ingarö har fått sitt eget High Chaparal
Hur är vattnet i våra sjöar?
Båt? Javisst men var ska jag lägga den?
Hyresgäster protesterar mot höjda hyror
Vad gör dom på socialkontoret
Pratstunden viktig för de äldre

Tidningen Blocket 1974 nr7
Flytta inte hit
Ska Björnö bli ett nytt Sandhamn?
Is- och tennisparadis vid Ekvallen
Gott om jobb vid Gustavsbergs fabriker
Missnöje med hyreshöjningen
Succé för eftermiddagsverksamheten
Skärgårdsmuséet under eget tak
Vem är det som bestämmer och vem har han om plugget?
Skolan i Brunn invigd
Varför super Jeppe?
Besök på invandrarbyrån
Lyckad sommarby på Ingarö

Tidningen Blocket 1974 nr8
Agenterna i Folketshus
Hur blir det  i Hemmesta? – Blocket följer planeringen från början
Klart för högstadieskola i Hemmesta
Miljövårdsforskning vid Kovik
Skadegörelsen – Problem för Stiftelsen
Trafikfällor i Gustavsbergs centrum och Brunn
Finska klubben har många järn i elden
Stor satsning på undervisning av invandrarbarn
Värmdö brandkår rycker ut med ny organisation och nya redskap
hur kan vi få drogfria gårdar?
Vilka flitiga pensionärer
Europamästare inviger Ekvallens konstisbana
Hem och skola bygger roligare skolgård

Tidningen Blocket 1974 nr9
Nu – Högstadieskolan
Här kommer Björnkärret
Bättre trafikförhållanden vid Brunn
På jakt efter svartbyggen
Kanslichefen läste lagen
ingen skattehöjning i Värmdö
Ska vi få miljövårdsberedning?
Trädgårdstäppa till varje lägenhet
Kylskåp och smala dörrar
När ska nacka lösa frågan om elevhem
Posten i Gustavsberg 100 år
SIKO – för en levande skärgård
Om konst, musik, hembygd och litteratur – vi presenterar kommunens kulturnämnd
Hur får man daghemsplats
Missnöje med öppethållandet i hästhagens fritidsgård
Lillsvedsstudier för en rikare fritid
Äntligen! – isbanan invigd
sedan två år – pigga VIF
Aldrig för gammal för att lära
Hög klass på hobby utställningen
Sotning spar bränsle och ger trygghet

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg