Sökbart register till Hilding Engströmers bildarkiv

Sök i texten nedan genom att i Windows med kommandot CTRL F få upp en sökruta uppe till vänster att skriva i.

Du kan förstora texten i Windows med kommandot CTRL +

HE01 Hilding som fotograf 1946
HE02 Första snön
HE03 Får på bete
HE04 Lite gladare om jag får be
HE05 Höstbild1
HE06 Höstbild2
HE07 Drejare1
HE08 Drejare2
HE09 Det gamla vattenhjulet
HE10 Rivning av gamla fabriksbyggnader
HE11 Utsikt över Kattholmen
HE12 Lugn vilar sjön över Sågviken
HE13 Gamla tvättstugan
HE14 Posthuset från fabriksgården
HE15 Gamla slamhuset
HE16 Flintugnarna
HE17 Djurmakaren
HE18 Stig Lindberg vid muffelugn
HE19 Värdshusbacken
HE20 Övre Stenhuset>
HE21 Kyrkan och torget från söder
HE22 Kyrkan från öster
HE23 Kyrkogården med pastor Normans gravkapell
HE24 Första snön vid Farstaviken strand med kiosken
HE25 Utsikt mot hamnen från kyrktornet
HE26 Utsikt mor Kattholmen från kyrktornet
HE27 Torpet Lugnet med Kedjebacken
HE28 Lagnövägen (Skeviksvägen)
HE29 Höst
HE30 Övergiven kärra
HE31 Juldagsmorgon vid Värmdö kyrka
HE32 Julotta i Värmdö kyrka
HE33 Septembersvalor
HE34 Septembersvalor närbild
HE35 Solros
HE36 Lillsved
HE37 Snok
HE38 Rävspår
HE39 Gengångare
HE40 Asfaltkokare
HE41 Utsiktstorn vid Räknäs
HE42 Mariagatan 13 1943 närbild
HE43 Mariagatan 13 1943
HE44 Mariagatan 13 1943 under byggnad med träd i förgrunden
HE45 Mariagatan 13 1943 underbyggnad närbild
HE46 Ungflickshotellet Åkerlyckan 1943
HE47 Skyttepaviljonen 1943 vid nuvarande Ösby grind
HE48 Skevik-1 1943
HE49 Skevik-2 1943
HE50 Skevik-3 1943
HE51 Tyska ugnsmurare från Kerabedarf på TPF 1939
HE52 Tunnelugnar byggs på TPF 1939
HE53 Ugnsbygge på TPF 1939
HE54 Vykort i färg på Farstaviken
HE55
HE56
HE57
HE58
HE59
HE60
HE61
HE62
HE63
HE64
HE65
HE66
HE67
HE68
HE69
HE70
HE71
HE72
HE73
HE74
HE75
HE76
HE77
HE78
HE79
HE80
HE81
HE82
HE83
HE84
HE85
HE86
HE87
HE88
HE89
HE90
HE91
HE92
HE93
HE94
HE95
HE96
HE97
HE98
HE99
HE100

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg