Gustavsbergs Porslinsmuseum

Gustavsbergs porslinsmuseum är en keramisk skattkammare med omfattande samlingar från Gustavsbergs porslinsfabriks drygt 170-åriga verksamhet.

Basutställningarna visar porslinets historia ur ett internationellt perspektiv. Här berättas historien om bruksorten Gustavsberg, om fabrikens roll i samhället och om porslinstillverkningen från starten 1825 fram till nedläggningen 1993.

Samlingarna tillhör redan staten och Nationalmuseum genom Kooperativa förbundets gåva för 17 år sedan och förvaltas sedan dess av Nationalmuseum, medan Värmdö kommun har ansvarat för driften av museet. Samlingarna uppgår till ca 40 000 föremål och består av hushållsporslin konstgods, sanitetsgods samt föremål av plast och emalj.

Värmdö kommun och Nationalmuseum har startat ett samarbete om driften av Porslinsmuseet i Gustavsberg. Sommaren 2017 har Nationalmuseum ansvarat för driften av Porslinsmuseet med utställningar, program, ateljé och butik under perioden.

Sedan den 4 september 2017 är Porslinsmuseet stängt. Värmdö kommun och Nationalmuseum förbereder sig nu för en mer långsiktig övergång där Nationalmuseum ska driva museiverksamheten i de nuvarande lokalerna i Torkhuset. Ett avtal om övertagande i sin helhet har har undertecknats mellan parterna och godkändes av kommunfullmäktige 25 februari 2018, och nu pågår ombyggnationen. Museet öppnas igen i mitten av juni 2020.

Utställningsverksamheten på Gustavsbergs porslinsmuseum stöds av Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Kooperativa Förbundet samt av Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg