Gustavsberg genom tiderna

Den äldsta detaljerade kartan över Gustavsberg är enskifteskartan från 1827.

Klicka på bilden så kan du läsa den i detalj.

Gustavsberg Enskifte 1827

Karta över Tomter och byggnader vid Gustafsbergs Porslinsfabrik år 1856.

Karta år 1856

Fotograf: Karta år 1856

Karta över Gustavsberg med omgivningar från 1906. Observera att Tallåsen ännu ej är byggt.

Gustavsberg karta_1906

Fotograf: Gustavsberg karta_1906

Handritad fastighetskarta över Gustavsberg från 1913.

Karta 1013 monokrom P1010268_ds

Fotograf: Karta 1013 monokrom P1010268_ds

Brandförsäkrade byggnader

Ekonomiska kartan år 1952

Lantmäteriet

Fotograf: Lantmäteriet

Utdrag ur ekonomiska kartan 1952

I Gustavsberg har det funnits en tradition att sätta en skylt med det årtal huset byggdes. Det gällde främst på Odelbergs tid men även senare har några hus försetts med årtal. De flesta tegelhusen har murats med tegel från Gustavsberg. Detta bildspel visar först årtalet i närbild och sedan huset i helbild.

Hus med årtal

Fotograf: Mats Björkman

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg