Gustavsberg genom tiderna

Den äldsta detaljerade kartan över Gustavsberg är enskifteskartan från 1827.

Gustavsbergs Enskifteskarta 1827

Karta över Tomter och byggnader vid Gustafsbergs Porslinsfabrik år 1856.

Tomter och Byggnader vid Gustafsbergs Porslinsfabrik 1856

Karta över Gustavsberg med omgivningar från 1906. Observera att Tallåsen ännu ej är byggt.

Karta över Gustafsberg med omgivningar 1906

Handritad fastighetskarta över Gustavsberg från 1913.

Handritad fastighetskarta över Gustavsberg 1913
Fastighetsregister brandförsäkrade byggnader år 1913. Fotograf Mats Björkman.

I Gustavsberg har det funnits en tradition att sätta en skylt med det årtal huset byggdes. Det gällde främst på Odelbergs tid men även senare har några hus försetts med årtal. De flesta tegelhusen har murats med tegel från Gustavsberg. Detta bildspel visar först årtalet i närbild och sedan huset i helbild.

Hus med årtal i Gustavsberg. Fotograf Mats Björkman.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg