Före Odelbergs tid 1640 – 1869

Hur Gustavsberg fick sitt namn

Edla Sofia Arvidsson berättar om Maria Sofia de la Gardie och Herman Öhman.

Gottholma

I Axel Ouists ”En bok om Värmdö Skeppslag” läser man att namnet skrevs till slutet av 1600-talet Guttholmen. Gottholma gårdstomt ligger på stigen mellan Klubbudden/Bråvalla och Tjustvikvägen. Kammarrevisor Gustaf Berg, år 1660 adlad Palmqvist, uppförde ett säteri som var färdigt 1684. Denne Palmqvist har gett namn åt Palmqvists väg i Farsta Slottsvik. 1703 inköpte hovfröken Ebba Margareta Banér Gottholma och förenade det med Farsta säteri. Gården liksom många andra gårdar mellan Gävle och Norrköping brändes ner av ryska trupper när de försökte slå sig fram med sina galärer mot Stockholm via Baggensstäket i augusti 1719. Till skillnad från de flesta andra gårdar byggdes den inte upp igen. Värmdö kommun har placerat en informationstavla på gårdstomten.

Mekanikus Pehr Engman viktig delägare i porslinsfabriken avlider i tuberkulos 1834. I Aftonbladet återfinns denna annons i svårläst frakturstil.

Annons i Aftonbladet om auktion på Mekanikus Pehr Engmans kvarlåtenskap 1834

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg