Blocket 1970

Tidningen Blocket 1970 nr1

Björnkärret nästa (sid1), 3336 kr insamlade till de strejkande gruvarbetarna (sid3), Gustavsbergs konsumtionsförening 50 år (sid4), Förstörda vatten – fosforutsläpp (sid6).

Tidningen Blocket 1970 nr2

Om barntillsyn i utveckling skriver barnavårdsnämndens ordf. Fritz Berg (sid1), Mörtnäsungdomar önskar en ungdomsgård (sid4), Grindstugatan 100 år (sid5-7), Ny vinterhamn i Mölnvik (sid9).

Tidningen Blocket 1970 nr3

Kommunen har fått Hästhagsskolans tomt som gåva av Gustavsbergs Fabriker (sid2), Gustavsbergs Alpina Skidklubb har iordningsställt slalombacke vid Skevik (sid7), Scenstudion jubilerar 25 år (sid9).

Tidningen Blocket 1970 nr4

Kommunalt partistöd om 1000 kr per mandat införs i Gustavsbergs kommun (sid2), Konsums fullmäktige bordlade frågan om fusion med Konsum Stockholm (sid3 och 4), Millesskulpturen i gips vid Kvarnbergsskolan nu gjuten i brons (sid3).

Tidningen Blocket 1970 nr5

Gustavsbergs samhällsutveckling (sid1 och 4), Värdshuset upprustas för 700 000 kr (sid2 och 3), Alpina skidklubben (sid10), Lokal ordningsstadga för Gustavsbergs kommun (sid13-14).

Tidningen Blocket 1970 nr6

Renare vatten i Baggensfjärden (sid2), Lika arvsrätt för alla barn (sid2), Baptistförsamlingen 110 år (sid11), Kandidatlistor till kommunfullmäktigevalen (sid14-16).

Tidningen Blocket 1970 nr7

Tredje steget vid reningsverket klart i år (sid2), Tre val på en gång sid3.

Tidningen Blocket 1970 nr8

Triovalet 1970 (sid1).

Tidningen Blocket 1970 nr 9

Ungdomsgård i Brunn (sid1, 2 och 5), Farstaborgs löparbanor i förfall (sid2), Gustavsbergs IF:s fotbollslag till div 3 (sid 9),

Tidningen Blocket 1970 nr 10-11

Värmdö i gamla tider (sid 6-8), En donation på Ingarö för 50 år sedan (sid 9-10), Skevik åter öppnat (sid12), Brev till nämnder och styrelser om vattenreningen (sid15)

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg