Färdigställd, Pågående och planerad bostadsproduktion i Gustavsbergs tidigare fabriksområde

Aktuell bostadsbyggnation i Gustavsbergs fabriksområde. (Källa: Vår utmärka lokaltidning Nacka-Värmdö Posten med viss kompletterande text)


Utsikt över fabriksområdet 2012 Fotograf: Mats Björkman

I Fabriksområdet ska 1 400 bostäder byggas. Främst lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter, men även radhus. Mycket rivs men betongstommen i Sanitetsfabriken behålls utom taket med de funktionalistiska lanterninerna och slamhuset med behållarna för hårdmaterial närmast Gustavsbergsvägen. Det är många aktörer inblandade:

Värmdö kommun bygger bara 150 lägenheter efter att ha bytt bort mark till Stena fastigheter mot Centrumhuset i Gustavsbergs Centrum som man vill riva.
Etapp 1 och 2, hyresrätter, markanvisning pågår.
Etapp 3, hyresrätter, markanvisning pågår.

Järntorget (vid f.d. UHV – den gula byggnaden med underhållsverkstaden närmast den nedklottrade Gula Porten) Huset skall förstås rivas.
Etapp 1-3, 225 lägenheter 1-5 r.o.k., byggstart 2015, säljstart hösten 2014.

JM AB (vid Kullenkvarteret)
Etapp 1, 43 lägenheter, säljs nu, inflyttning 2015.
Etapp 2, 74 lägenheter, säljs nu, inflyttning 2016.
Etapp 3, 62 lägenheter, säljstart december, byggstart 2015, inflyttning 2016-2017.

Blå Eken (Sanitetsfabriken SPF som inkluderar Thun-Olles Tekniska Porslinsfabrik, TPF från 1939 med funkislanternintak. Ett av dessa blir kvar liksom tillbygget med den två ggr påbyggda högdelen från 1960-talet. Här byggdes det första rörliga gjutbandet för klosetter som skulle underlätta det tunga arbetet med gipsformarna. Även cisterner – ”lådor” tillverkades där. I bottenvåningen fanns en tredje tunnelugn.)
240 lägenheter i ”Sanitetsporslinsfabriken och Lanterninhuset”. 1–5 r.o.k.
Etapp 1, säljstart november, färdigställt 2015. Visningslägenheten syns på bilden nedan.
Etapp 2, färdigställt 2016.
Etapp 3, färdigställt 2016/2017.

Här finns en film från pressvisningen 2015-05-06 av Blå Ekens projekt med bilder från visningslägenheten.


2015 Betongskeletthuset. Fotograf: Mats Björkman

CTE Bygg (Stallet från 1880 – som mycket senare blev fabrikens bilverkstad)
2 tomter öster och norr om Stallet. Oklart när bygge påbörjas.

Stena Fastigheter (den avgiftsbelagda parkeringen vid Badkarsfabriken BKF)
Etapp 1, 140 lägenheter, byggstart 2015, inflyttning 2016
Etapp 2, start kvartal 1 2016, inflyttning 2017

Ikano (Kolfickan, ”oljeberget” norr om SPF:s höghusdel och del av parkeringen )
Etapp 1– 49 lägenheter på Chamottevägen, 1–4 r.o.k., start kvartal 3 2014, inflyttning våren 2016 som redan är slutsåld (!)
Etapp 2–7 byggstart ej fastställd
3 tomter med radhus, byggstart ej fastställd

Västra Portvaktsstugan AB (byggs om av Västra Portvaktsstugan AB som ägs av Projektanalys Ch Svensson AB, Jernrots Entreprenad AB och Basic House Oy)
Västra Portvaktsstugan från 1888 som varit ”Antikhuset”, fabrikens utvecklingslaboratoratorium och ännu tidigare bostäder, omvandlas till tre lägenheter, inflyttning hösten 2014.
Nybyggnation med 10 bostadsrättslägenheter, inflyttning 2015 på Västra Portstugans västra sida.

Landvik&Dahl (L&D)
Radhus på höjden ovanför Badkarsfabriken längs Båtvägen, byggstart ej fastställd.

SKB – Stockholms Kooperativa Bostadsförening
Den ännu obebyggda tomten närmast Gustavsbergs Allé f.d. Gustavs-bergsvägen, f.d. Algatan. Bygglovet är överklagat av ägaren till grann-fastigheten och upphävt av Mark och Miljödomstolen. SKB begär nu nytt bygglov för kvarteret Modellören.

Som vanligt i Värmdö kommun publiceras inte bygglovsansökningar och beviljade bygglov utan den intresserade får med detektivarbete och utnyttjande av offentlighetsprincipen begära ut handlingarna. Inte ens i Miljö- och Byggnämnden behandlas dessa större bygglov utan de beslutas på delegation av en tjänsteman.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg