Tidningen Blocket 1968 – 1975

Innan de tre kommunerna Gustavsberg, Värmdö och Djurö sammanslogs 1974 och bildade Värmdö storkommun fattade Gustavsbergs kommun beslut om att ge ut en kommunal informationstidning som fick namnet Blocket. Tidningens började utges 1968 och dess förste redaktör var Gösta Dahlberg, som tidigare varit redaktör för tidningen Gustavsbergaren. En redaktionskommitté bestående av politiker från flera partier tillsattes också.  Gösta Dahlberg efterträddes senare av Gösta Arvidsson. Vid kommunsammanläggningen 1974 blev Birgit Wahrenberg som var anställd på kommunalkontoret tidningens redaktör som hon fortsatte med under många år. Några utvalda nummer från olika år finns inskannade och hittas i menyn till vänster. Det sista numret av tidningen Blocket utkom som nr 5 1975. Därefter ändrades namnet till Värmdö Tidning. Efter hand kommer fler nummer av tidningarna att skannas in, men redan nu kan du söka efter rubriker i alla tidningsnummer med kommandot CTRL F, dvs tryck för ned CRTL-tangenten och håll den kvar nedtryckt. Därefter trycker du ned tangenten F.

En sökbar innehållsförteckning för åren 1974 – 2005  finns här.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg