Hushållsporslinsfabriken – HPF byggs 1940-1948

Året efter att den Tekniska Porslinsfabriken – TPF färdigställts 1939 påbörjades ombyggnaden av Hushållsporslinsfabriken – HPF. Många byggnader revs men teglet togs tillvara för byggnationen av radhusen på Grindstugärde. Även takteglet togs tillvara till skillnad från idag. Fabrikens fotograf Hilding Ohlson (Engströmer) dokumenterade rivningen 1945 och filmen finns här.

Runt gasugnshallen från 1935 byggdes den nya fabriken. Under om-och nybyggnaden flyttades en del tillverkning till den Tekniska Porslinsfabriken. Det var kristid med krig i världen så det rådde brist på en del material bl.a. koppar som fick ersättas av galvaniserat järn. Teknisk tidskrift redovisade 1946 beräkningarna för hållfastheten av HPF:s sågtak, vilket återfinns här.

Fabrikens fotograf Hilding Ohlson (Engströmer) filmade 1946 montaget av sågtaket. Observera att det höga slamhuset (Chamottehuset) ännu inte är byggt. Däremot är gaveln med transformatorbyggnaden för inkommande högspånning från Älvkarleby klar. På Kvarnberget skymtar man de två luftbevakningstornen som revs på 1960-talet. Takmontagefilmen finns här.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg