Värmdö Tidning 1975

Värmdö tidning 1975 nr1

Värmdö Tidning 1975 nr1
Värmdö Tidning 1975 nr1

I detta nummer finns artiklar om fler byggnadsförbud mot smygpermanentningen,  Kvarnbergsskolans moderna kök, Vad som är fint i Gustavsberg, Hur det är att vara pensionär i Värmdö, Scenstudion. Dessutom skriver P.O. Larsson (C) om teori, praktik och sunt förnuft i politiken.

Värmdö tidning 1975 nr2

Värmdö Tidning 1975 nr2

Vad händer med Mörtnäs? Bertil Norbelie (M) skriver om varför man ger sig in i kommunalpolitiken. DHR driver en kampanj för att göra allmänna färdmedel allmänna även för rörelsehindrade.

Värmdö tidning 1975 nr3

Värmdö Tidning 1975 nr3

En Runmaröplan på gång. OK bygger ny bilvårdsanläggning i Gustavsbergs Centrum vid en väg som får namnet Blekängsvägen i stället för det rätta Beksängsvägen med betoning på ”ängs”. Stig Englund (Fp) skriver med rubriken ”Samverkan eller politiskt käbbel?” Hemmestaskolan 1.0 påbörjad. Favörbutik öppnar i Munkmora. Historisk utflykt på Djurö-Vindö.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg