Besök Gustavsberg

Det främsta besöksmålet i Gustavsberg är Porslinsmuseet. Värmdö kommuns politiska majoritet den s.k. Värmdöalliansen ville flytta samlingarna som ägs av Nationalmuseum från den historiska byggnaden Torkhuset med front mot den tidigare fabriksgården längst in den f.d. ugnshallen i den tidigare Hushållsporslinsfabriken. Avsikten är att bygga om industrihuset från 1935-1948 till ett kulturhus och upplevelsecentrum. Kostnaderna visar sig kraftigt överskrida vad som budgeterats, varför projekten kommer att krympas avsevärt. Många invändningar har kommit mot flytten bl.a. från Nationalmuseum och Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner. Nu har man förhandlat med Nationalmuseum och kommit fram till att överlåta driften av Porslinsmuseet till Nationalmuseum mot att kommunen tillhandahåller museets nuvarande lokaler i Torkhuset hyresfritt. Ett detaljerat samarbetsavtal finns undertecknat i februari 2018 som skall behandlas av kommunfullmäktige och godkännas av Kooperativa Förbundet. Sedan skall lokalerna byggas om för att vara lämpliga för ett statligt museum.

Ett annat besöksmål är Gustavsbergs porslinsfabriks butik som ligger vid fabriksområdets landmärke vattenhjulet från 1895. Fabriken lär numera vara Europas enda kvarstående tillverkare av hållbart benporslin. Här berättar butikschefen Marie Bohjort om den enda porslinsfabriken med tillverkning i Norden.

Keramikstudion med en butik intill porslinsmuseet tillverkar handmålat stengods i Gustavsberg. Keramikstudion Gustavsberg grundades 1992 av Lisa Larson och hennes två assistenter Franco Nicolosi och Siv Solins. Ett arbetslag av skickliga hantverkare tillverkar idag Lisa Larsons design i liten skala och bevarar traditionen av keramisk gjutning, glasering och målning.

Björn Gustavssons (Baby-Björn) skapelse Artipelag på Hålludden vid Baggensfjärden lockar många till ett besök. Ursprungligen köpte telekombolaget Ericsson Hålludden av KF för att bygga ett utbildningscenter 1984 men först i början av 1991 påbörjades bygget med anläggning av vägar, vatten och avlopp. Det exklusiva utbildningscentret fullföljdes aldrig och marken med anläggningen låg för fäfot i många år och telekomkrisen 10 år senare ledde till att marken såldes till JM. Värmdö kommun var sedan med på noterna att JM överlät Hålludden till Baby-Björn för en attraktiv penning så han kunde bygga sin spektakulära konsthall. Som motprestation fick JM byggrätter för att antal villor på en bergås innanför Hålludden. Artipelag kommer i samarbete med Strömma utöka båtturerna från Nybroviken sommaren 2018. Artipelag annonserar också att deras gästhamn är gratis, visserligen med begränsad service eftersom den ännu inte har fullföljts med toaletter och duschar.

För besökare som kommer sjövägen till Gustavsberg har en ny gästhamn byggts på Kattholmens västra sida. Värmdö kommuns hamnbolag Värmdö Hamnar kommer att driva gästhamnen tills vidare. Hur man skall få gästhamnen belagd är dock höljt i dunkel eftersom marknadsföringen hittills har varit bristfällig.

Arcona/Värmdö kommun

Fotograf: Arcona/Värmdö kommun

Ny gästhamn i Gustavsberg

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg