Om Gustavsbergs Vänner

Föreningens syfte

att vårda Gustavsberg med dess unika bruksmiljö i skärgårdsnatur. Med Gustavsberg anses ett område motsvarande Gustavsbergs socken.

Enligt våra stadgar vill vi:

 • Fungera som en hembygdsförening och vara medlem i Sveriges Hembygdsförbund.
 • Verka för ökad medvetenhet om värdet av att bevara och utveckla byggnader och miljöer
 • Stödja och utveckla opinion och kunskap i frågor som byggnadsvård, byggnadskultur och de unika miljövärdena i den gamla bruksorten Gustavs-
  berg.
 • Verka för att Gustavsberg förblir ett självständigt samhälle på Värmdö, där man kan leva, bo och handla. En plats för fritid med en egen kulturtradition.
  Ett samhälle med levande gator och torg, med strandpromenader, parker och
  skärgårdsnatur.
 • Aktivt informera sig, initiera, följa och diskutera planer för framtida bebyggelse och samhällsutveckling.
 • Samarbeta med sammanslutningar och enskilda som har intresse och kunskap i frågor som rör byggnadskultur, samhällsutveckling och miljö.

Vi arbetar fristående från myndigheter, institutioner och politiska sammanslutningar.

Föreningen Gustavsbergs Vänners reviderade stadgar finns här.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg