Sökbart register till Gustav Blombergs bildarkiv

Sök i texten nedan genom att i Windows med kommandot CTRL F få upp en sökruta uppe till vänster att skriva i.

Du kan förstora texten i Windows med kommandot CTRL +

GB01 Flygfoto fabriken 1926 GB02 Villagatan
GB03 Hängbjörk vid Strandvillan 1950
GB04 Sanitetsfabriken okt 1947

GB05 Höjdhagen 1948

GB06 Grundstötning i Farstasundet

GB07 Interiör i Kasern 1918

GB08 Statbyggningen Ekensberg kyrkan 1905

GB09 Södra Kullen maj 1951

GB10 Varmkorvförsäljare Birger Pettersson ”Korv-Bie” 1935-10-26

GB11 Badkarsfabriken 1948

GB12 Bryggeriet vid Farsta

GB13 Tallåsen 1948

GB14 Gammal hamnbild

GB15 HPF från Blå Porten 1946-11-28

GB16 Blå Porten 1947

GB17 Vinterbild SPF från Kullen K-E Blomberg

GB18 Farstaviken lugn okt 1950

GB19 Kullen i vinterskrud dec 1950

GB20 Charlottendal 1895

GB21 Kvarnberget färglagt300

GB22 Trasis

GB23 Regatta 1 maj 1947

GB24 Vinterbild vid skyttepaviljongen vid Ingarögatan dec 1950

GB25 Bryggeriet vid Farsta

GB26 Bryggeriet vid Farsta

GB27 Vattkvarnshjulet frilagt 1944

GB28 Fabriken från Kvarnberget sept 1948

GB29 Höjdgatan 1 dec 1950

GB30 Översvämning vid Klubben sept 1946

GB31 SPF 1948

GB32 Gula Porten dec 1950

GB33 Demonstration 27 aug 1923 för alkoholförbud inför folkomröstningen

GB34 Båtrustning maj 1949

GB35 Kyrkan från Tornhuset 22 april 1918

GB36 Kvarnbergsskolan 1950

GB37 Artur Teglund, Teknisk chef på fabriken, med GBK på Ägnö 1948

GB38 Midsommarkalas på fabriksgården

GB39 Midsommarafton i folkparken 1950

GB40 Plöjning 4 okt 1924

GB41 Gamla ladugården

GB42 Slamhusgatan på 1880talet

GB43 Helikopter vid Ålderdomshemmet 19 juli 1948

GB44 Helikopter startar vid Ålderdomshemmet 1948

GB45 Busshållplatsen vid kyrkan 15 feb 1948

GB46 HPF 16 sept 1948

GB47 Grundmaren med Ekensberg 1902

GB48 Johanna i Mörkdalen

GB49 Gustavsberg VI bärgas 1901

GB50 Rudmaren Rutens träsk 3 juni 1900

GB51 Ösbyåns utlopp i Farstaviken 1 april 1900

GB52 Axel Odelberg 1889

GB53 Vid Farsta Slott 1890-11-06

GB54 Farsta gamla ladugård 1890

GB55 Fabriken 1870-talet

GB56 Gamla packboden 1875

GB57 Hjulångaren Värmdö 1860-talet

GB58 Torpet Blåsut 1860-talet

GB59 Vägkurvan vid Blåsut 1860-talet

GB60 Hjulångaren Värmdö Gustafsberg I och Brigg fr Viggbyholm 1875

GB61 Valfångare 1865

GB62 Värdshuset innan kajen byggdes 1870-talet

GB63 Vattkvarnsbyggnaden som innehöll vattenhjulet

GB64 Slutbild för bildspel

GB65 Nya kontoret Tornhuset 1899

GB66 Snickarns Träsk 1930

GB67 Gustavsberg II med styrman Boström

GB68 Fyra segelfartyg i hamnen 1898

GB69 Bryggeriet vid nuvarande Oxstallet 1891-11-06

GB70 Kusken Andersson vid Gula Byggningen

GB71 Fabriken innan Franska byggena 1868

GB72 Nedre Stenhuset april 1948

GB73 Nedre Stenhuset med mjölkaffären.jpg

GB74 Brandbil ambulans Sven Wallius .jpg

GB75 Brandsläckning vid Blå Porten_1.jpg

GB76 Brandsläckning vid Blå Porten_2.jpg

GB77 Brandsläckning vid Blå Porten_3.jpg

GB78 Hamnbild 1870tal

GB79 Gustafsberg III

GB80 Gustafsberg III äldre

GB81 Gustafsbergsbåt vid kaj 1897

GB82 Gamla Gustafsberg III bryter is 1890tal

GB83 Gamla Gustafsberg III bryter is 1890tal

GB84 Fiske i Ösbyån 1900

GB85 Fiske i Ösbyån påskdagen 1900

GB86 Gruppfoto vid packkboden 1890

GB87 GBK-regatta 1924

GB88 Lokomobilhus 1892

GB89 Bagarstubron 1927-02-13

GB90 Bagarns träsk med kyrkan 1916

GB91 Bleksäng 1920-10-03

GB92 Kajen vid Smedjan

GB93 Ekvallen invigs 1948-10-02

GB94 Hamnen från kyrktornet 1916

GB95 Strömmingskö 1918

GB96 Kasärn 1918

GB97 Kvällsbild vid kajen 7 feb 1933 kl 14.30

GB98 Porslinsmakare 1890

GB99 Kyrkbron 1928

GB100 Bleksäng 1910

GB101 Diana af Väddö 1908

GB102 Jöns Person agiterar vi Bleket 1909-06-01

GB103 Kö vid bolagsboden 1918

GB104 Kullen 1934

GB105 Gustafsberg VII ångar på 1926

GB106 Röda Stugan i månsken 1918

GB107 Lugnet Konsumettan Bleket 1938-05-01

GB108 Lugnet vid Konsumettan 1937

GB109 Pinnbron 1927

GB110 Kullen översvämning 1946

GB111 Kollossare 1918

GB112 Skeviksgatan Kristi Himmelfärdsdag 20 maj 1935

GB113 Tvättstugan vid Bagarns träsk 1918

GB114 Ösby å

GB115 Statbyggningen kyrkan Ekensberg 1905

GB116 Bondbröllop på Klubben

GB117 Södra Portstugan 1938-08-28

GB118 Villagatan översvämning dec 1944

GB119 Vinterbild båtuppläggning 1923-12-22

GB120 Båtslip 1925

GB121 Kvarnberget och fabriken

GB122 Fabriken med hamnbild 1897

GB123 Farstasmedjans brand juli 1944

GB124 Gustafsberg V brann juli1899

GB125 Statbyggningen 1892

GB126 Bleket Kyrkan Konsumettan 1938

GB127 Fabriken med Tuvan

GB128 Fabriksgården

GB129 Höst i parken 1947

GB130 Hulda och Gustav Blomberg 1953

GB131 Grundstötning i Farstasundet

GB132 Ekedalsslipen

GB133 Båtutrustning 1928

GB134 Farstaviken med Värdshuset

GB135 Okänd

GB136 Lantarbetarnas standar 1 maj 1949

GB137 Båtuppläggningsplats Kattholmen

GB138 Vinter vid Ingarögatan 5

GB139 Fabriken från kyrktornet 1950

GB140 Fabriken från Ekedalsvägen 1948

GB141 Solnedgång över Farstaviken 1948

GB142 Frits Gustavsson Mäster Barlow 1900

GB143 Båtplatser vid Ekedalsvägen okt 1949

GB144 Barn okt 1949

GB145 Folkparkens dansbana

GB146 Fabriken från kyrkbron 1948

GB147 Fabriken från Bonneberget 1900

GB148 Fredblads hörna

GB149 Hjulångaren Wermdö 1875

GB150 Farsta slott 1890

GB151 Röda stugan 1908 färglagd

GB152 Sjösättning 1949

GB153 Pinnbron med bageriet

GB154 Folkparkens dansbana.tif

GB155 Röda stugan 1908 färglagd

GB156 Gustavsberg V i Farstaviken.tif

GB157 Folkparken 1950.tif

GB158 Fredblads hörna på Grindstugatan

GB159 Södra Porten 1938 innan SPF byggdes

GB160 Röda stugan 1918

GB161 Vägen över Bagarns Träsk anläggs

GB162 Göran Olsén på Chamottevägen

GB163 Gösta Holmström och Henry Jakobsson

GB164 Keramiskt Centrum med personal

GB165 Korsningen Bleksängsvägen Värmdövägen ca 1960

GB166 Glattsorteringen

GB167 Arne Qvist mfl vid Tjustviksholm

GB168 Katamaraner i Farstabrohål

GB169 Vattenhjulet med kraftledningar till slamhuset (Chamottehuset)

GB170 Brandkårsövning vid Blå Porten.jpg

GB171 Båtupptagning Kattholmen

GB172 Båt vid Ekedalsslip

GB173 Båtrustning Ekedalsslip

GB174 GBKs vimpel

GB175 Tjustviksholm – GBK:s klubbholme

GB176 Båtar på Ekedalsslip

GB177 Mylla (Gustav Möller) med gädda i färg

GB178 Sjösättning vid Tornhuskajen

GB179 Båtar på slip

GB180 BKF och rapsfält

GB181 HPF från Kvarnberget 1950

GB182 HPF från Kvarnberget 1943

GB183 Tornhuset över Sågviken

GB184 Kyrkan Farstaviken

GB185 Träd i vinterbild

GB186 Kyrkan torget bil cyklar 1949

GB187 Timmer i Sågviken färg

GB188 Ingarövägen-Värmdövägen

GB189 Farstaviken 1950

GB190 Båtjobb 1925

GB191 Båtjobb 1925

GB192 Båt vid kaj

GB193 Nya flytbryggan

GB194 Amerikakajen

GB195 Issågning

GB196 Invigning av bryggan till GBK:s klubbholme Tjustviksholm

GB197 Änder vid torget

GB198 Torkhuset med personal

GB199 Gäddyngel utsätts vid Ösby ås mynning

GB200 Algatan 8 dec 1950

GB201 Kullen i höstskrud 1948.jpg

GB202 1 maj 1949.jpg

GB203 TPF 1948 IR.tif

GB204 Folkparkens friluftsccen.jpg

GB205 Hästskovägen 1949 IR.tif

GB206 Grindstugärde 1948 IR.tif

GB207 TPF_SPF 1948 IR1.tif
GB208 HPF just färdigbyggd sept 1948

GB209 Höjdhagen 1948

GB210 Skogsbo BB nybyggt 1948

GB211 Skogsbo BB nybyggt i färg 1948

GB212 Hästskovägen 1948

GB213

GB214

GB215

GB216

GB217

GB218

GB219

GB220

GB221

GB222


GB223 Hästhagskonsum 1949.jpg

GB224 Hästhagsvägen sept 1948_IR.jpg

GB225 Mariagatan vid Mariaplan 1950.jpg

GB226 Mariaplan 1948.jpg

GB227 Mariaplan 1948_förbättrad färg.jpg

GB228 Villagatans konsum 1948.jpg

GB229 Mariaplan 1948.jpg

GB230 Höst i slottsparken 1948.jpg

GB231 Backträning 1926.jpg

GB232 Hästhagsplan julen 1950.jpg

GB233 Bondbröllop 21 april 1918.jpg

GB234 Hjulångaren Värmdö 1875.jpg

GB235 BKF 1948.jpg

GB236 Pojkar i roddbåt ca 1890.jpg

GB237 Samling i viken för avfärd.jpg

GB238 Fabriken på 1870-talet.tif

GB239 På kyrkbacken.jpg

GB240 Höstbild 1949

GB241 Häst.jpg

GB242 Gustavberg V i Farstaviken.tif

GB243 Gustavsberg VI kolliderad med Tenö.jpg

GB244 Fabriken 1948.jpg

GB245 Södra Porten 1938.jpg

GB246 GBK-fest i Hemvärnsgården Torsten Rolf talar.jpg

GB247 Värmdövägen dec 1950.jpg

GB248 GBK-fest i Hemvärnsgården.jpg

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg