Sökbart register till Gustav Blombergs bildarkiv

Sök i texten nedan genom att i Windows med kommandot CTRL F få upp en sökruta uppe till vänster att skriva i.

Du kan förstora texten i Windows med kommandot CTRL + och förminska den med CTRL -.

GB01 Flygfoto fabriken 1926
GB02 Villagatan
GB03 Hängbjörk vid Strandvillan 1950
GB04 Sanitetsfabriken okt 1947
GB05 Höjdhagen 1948
GB06 Grundstötning i Farstasundet
GB07 Interiör i Kasern 1918
GB08 Statbyggningen Ekensberg kyrkan 1905
GB09 Södra Kullen maj 1951
GB10 Varmkorvförsäljare Birger Pettersson ”Korv-Bie” 1935-10-26
GB11 Badkarsfabriken 1948
GB12 Bryggeriet vid Farsta
GB13 Tallåsen 1948
GB14 Gammal hamnbild
GB15 HPF från Blå Porten 1946-11-28
GB16 Blå Porten 1947
GB17 Vinterbild SPF från Kullen K-E Blomberg
GB18 Farstaviken lugn okt 1950
GB19 Kullen i vinterskrud dec 1950
GB20 Charlottendal 1895
GB21 Kvarnberget färglagt300
GB22 Trasis
GB23 Regatta 1 maj 1947
GB24 Vinterbild vid skyttepaviljongen vid Ingarögatan dec 1950
GB25 Bryggeriet vid Farsta
GB26 Bryggeriet vid Farsta
GB27 Vattkvarnshjulet frilagt 1944
GB28 Fabriken från Kvarnberget sept 1948
GB29 Höjdgatan 1 dec 1950
GB30 Översvämning vid Klubben sept 1946
GB31 SPF 1948
GB32 Gula Porten dec 1950
GB33 Demonstration 27 aug 1923 för alkoholförbud inför folkomröstningen
GB34 Båtrustning maj 1949
GB35 Kyrkan från Tornhuset 22 april 1918
GB36 Kvarnbergsskolan 1950
GB37 Artur Teglund, Teknisk chef på fabriken, med GBK på Ägnö 1948
GB38 Midsommarkalas på fabriksgården
GB39 Midsommarafton i folkparken 1950
GB40 Plöjning 4 okt 1924
GB41 Gamla ladugården
GB42 Slamhusgatan på 1880talet
GB43 Helikopter vid Ålderdomshemmet 19 juli 1948
GB44 Helikopter startar vid Ålderdomshemmet 1948
GB45 Busshållplatsen vid kyrkan 15 feb 1948
GB46 HPF 16 sept 1948
GB47 Grundmaren med Ekensberg 1902
GB48 Johanna i Mörkdalen
GB49 Gustavsberg VI bärgas 1901
GB50 Rudmaren Rutens träsk 3 juni 1900
GB51 Ösbyåns utlopp i Farstaviken 1 april 1900
GB52 Axel Odelberg 1889
GB53 Vid Farsta Slott 1890-11-06
GB54 Farsta gamla ladugård 1890
GB55 Fabriken 1870-talet
GB56 Gamla packboden 1875
GB57 Hjulångaren Värmdö 1860-talet
GB58 Torpet Blåsut 1860-talet
GB59 Vägkurvan vid Blåsut 1860-talet
GB60 Hjulångaren Värmdö Gustafsberg I och Brigg fr Viggbyholm 1875
GB61 Valfångare 1865
GB62 Värdshuset innan kajen byggdes 1870-talet
GB63 Vattkvarnsbyggnaden som innehöll vattenhjulet
GB64 Slutbild för bildspel
GB65 Nya kontoret Tornhuset 1899
GB66 Snickarns Träsk 1930
GB67 Gustavsberg II med styrman Boström
GB68 Fyra segelfartyg i hamnen 1898
GB69 Bryggeriet vid nuvarande Oxstallet 1891-11-06
GB70 Kusken Andersson vid Gula Byggningen
GB71 Fabriken innan Franska byggena 1868
GB72 Nedre Stenhuset april 1948
GB73 Nedre Stenhuset med mjölkaffären.jpg
GB74 Brandbil ambulans Sven Wallius .jpg
GB75 Brandsläckning vid Blå Porten_1.jpg
GB76 Brandsläckning vid Blå Porten_2.jpg
GB77 Brandsläckning vid Blå Porten_3.jpg
GB78 Hamnbild 1870tal
GB79 Gustafsberg III
GB80 Gustafsberg III äldre
GB81 Gustafsbergsbåt vid kaj 1897
GB82 Gamla Gustafsberg III bryter is 1890tal
GB83 Gamla Gustafsberg III bryter is 1890tal
GB84 Fiske i Ösbyån 1900
GB85 Fiske i Ösbyån påskdagen 1900
GB86 Gruppfoto vid packkboden 1890
GB87 GBK-regatta 1924
GB88 Lokomobilhus 1892
GB89 Bagarstubron 1927-02-13
GB90 Bagarns träsk med kyrkan 1916
GB91 Bleksäng 1920-10-03
GB92 Kajen vid Smedjan
GB93 Ekvallen invigs 1948-10-02
GB94 Hamnen från kyrktornet 1916
GB95 Strömmingskö 1918
GB96 Kasärn 1918
GB97 Kvällsbild vid kajen 7 feb 1933 kl 14.30
GB98 Porslinsmakare 1890
GB99 Kyrkbron 1928
GB100 Bleksäng 1910
GB101 Diana af Väddö 1908
GB102 Jöns Person agiterar vi Bleket 1909-06-01
GB103 Kö vid bolagsboden 1918
GB104 Kullen 1934
GB105 Gustafsberg VII ångar på 1926
GB106 Röda Stugan i månsken 1918
GB107 Lugnet Konsumettan Bleket 1938-05-01
GB108 Lugnet vid Konsumettan 1937
GB109 Pinnbron 1927
GB110 Kullen översvämning 1946
GB111 Kollossare 1918
GB112 Skeviksgatan Kristi Himmelfärdsdag 20 maj 1935
GB113 Tvättstugan vid Bagarns träsk 1918
GB114 Ösby å
GB115 Statbyggningen kyrkan Ekensberg 1905
GB116 Bondbröllop på Klubben
GB117 Södra Portstugan 1938-08-28
GB118 Villagatan översvämning dec 1944
GB119 Vinterbild båtuppläggning 1923-12-22
GB120 Båtslip 1925
GB121 Kvarnberget och fabriken
GB122 Fabriken med hamnbild 1897
GB123 Farstasmedjans brand juli 1944
GB124 Gustafsberg V brann juli1899
GB125 Statbyggningen 1892
GB126 Bleket Kyrkan Konsumettan 1938
GB127 Fabriken med Tuvan
GB128 Fabriksgården
GB129 Höst i parken 1947
GB130 Hulda och Gustav Blomberg 1953
GB131 Grundstötning i Farstasundet
GB132 Ekedalsslipen
GB133 Båtutrustning 1928
GB134 Farstaviken med Värdshuset
GB135 Fabriken från Kvarnberget ca 1890
GB136 Lantarbetarnas standar 1 maj 1949
GB137 Båtuppläggningsplats Kattholmen
GB138 Vinter vid Ingarögatan 5
GB139 Fabriken från kyrktornet 1950
GB140 Fabriken från Ekedalsvägen 1948
GB141 Solnedgång över Farstaviken 1948
GB142 Frits Gustavsson Mäster Barlow 1900
GB143 Båtplatser vid Ekedalsvägen okt 1949
GB144 Barn okt 1949
GB145 Folkparkens dansbana
GB146 Fabriken från kyrkbron 1948
GB147 Fabriken från Bonneberget 1900
GB148 Fredblads hörna
GB149 Hjulångaren Wermdö 1875
GB150 Farsta slott 1890
GB151 Röda stugan 1908 färglagd
GB152 Sjösättning 1949
GB153 Pinnbron med bageriet
GB154 Folkparkens dansbana.tif
GB155 Röda stugan 1908 färglagd
GB156 Gustavsberg V i Farstaviken.tif
GB157 Folkparken 1950.tif
GB158 Fredblads hörna på Grindstugatan
GB159 Södra Porten 1938 innan SPF byggdes
GB160 Röda stugan 1918
GB161 Vägen över Bagarns Träsk anläggs
GB162 Göran Olsén på Chamottevägen
GB163 Gösta Holmström och Henry Jakobsson
GB164 Keramiskt Centrum med personal
GB165 Korsningen Bleksängsvägen Värmdövägen ca 1960
GB166 Glattsorteringen
GB167 Arne Qvist mfl vid GBKs Tjustviksholme i Baggensfjärden
GB168 Katamaraner i Farstabrohål
GB169 Vattenhjulet med kraftledningar till slamhuset (Chamottehuset)
GB170 Brandkårsövning vid Blå Porten
GB171 Båtupptagning Kattholmen
GB172 Båt vid Ekedalsslip
GB173 Båtrustning Ekedalsslip
GB174 GBKs vimpel
GB175 Tjustviksholm – GBK:s klubbholme
GB176 Båtar på Ekedalsslip
GB177 Mylla (Gustav Möller) med gädda i färg
GB178 Sjösättning vid Tornhuskajen
GB179 Båtar på slip
GB180 BKF och rapsfält
GB181 HPF från Kvarnberget 1950
GB182 HPF från Kvarnberget 1943
GB183 Tornhuset över Sågviken
GB184 Kyrkan Farstaviken
GB185 Träd i vinterbild
GB186 Kyrkan torget bil cyklar 1949
GB187 Timmer i Sågviken färg
GB188 Ingarövägen-Värmdövägen
GB189 Farstaviken 1950
GB190 Båtjobb 1925
GB191 Båtjobb 1925
GB192 Båt vid kaj
GB193 Nya flytbryggan
GB194 Amerikakajen
GB195 Issågning
GB196 Invigning av bryggan till GBK:s klubbholme Tjustviksholme i Baggensfjärden.
GB197 Änder vid torget
GB198 Torkhuset med personal
GB199 Gäddyngel utsätts vid Ösbyåns mynning
GB200 Algatan 8 dec 1950
GB201 Kullen i höstskrud 1948.
GB202 1 maj 1949
GB203 TPF 1948
GB204 Folkparkens friluftsscen
GB205 Hästskovägen 1949
GB206 Grindstugärde 1948
GB207 TPF_SPF 1948.
GB208 HPF just färdigbyggd sept 1948
GB209 Höjdhagen 1948
GB210 Skogsbo BB nybyggt 1948
GB211 Skogsbo BB i färg nybyggt 1948
GB212 Hästskovägen 1948
GB213 Sadelvägen 1949
GB214 Kvarnbergsskolan nybyggt 1950
GB215 Centrumkorsningen 1970tal
GB216 Ekedalsvägen 7 1950
GB217 Hilding Ohlsson filmar SPF 1950
GB218 Vårbild vid Gehlins kiosk.
GB219 Runda huset med tvättstugan 1954
GB220 Gustavsbergs hamn 1950.
GB221 Hästhagsvägen 1948.
GB222 Hästagsvägen 1949.
GB223 Hästagskonsum 1949.
GB224 Hästagsvägen aept 1948.
GB225 Mariagatan vid Mariaplan 1950.
GB226 Mariaplan 1948.
GB227 Mariaplan i färg 1948
GB228 Villagatans konsum 1948.
GB229 Mariaplan 1948.
GB230 Höst i slottsparken 1948.
GB231 Backträning 1926.
GB232 Hästagsplan julen 1950.
GB233 Bondbröllop 21 april 1918.
GB234 Hjulångaren Värmdö 1875.
GB235 Badkarsfabriken BKF 1948
GB236 Pojkar i roddbåt ca 1890.
GB237 GBK har samling i Farstaviken för avfärd.
GB238 Fabriken på 1870talet.
GB239 På kyrkbacken.
GB240 Höstbild 1949.
GB241 Häst.
GB242 Gustavsberg V i Farstaviken.
GB243 Gustavsberg VI kolliderad med Tenö.
GB244 Fabriken 1948.
GB245 Södra porten 1938 innan TPF/SPF byggdes.
GB246 GBK-fest i Hemvärnsgården. Torsten Rolf talar.
GB247 Värmdövägen i dec 1950.
GB248 GBK-fest i Hemvärnsgården.
GB249 Värmdövägen breddas vid daghemmet Blomkulan.
GB250 GIF bandy A-laget 1950.
GB251 GIF bandy B-laget 1950.
GB252 Bandymatch på Ekvallen GIF-Hammarby 5-3 1950.
GB253 Bandymatch på Ekvallen GIF-Hammarby 5-3 1950.
GB254 Bandymatch på Ekvallen GIF-Hammarby 5-3 1950.
GB255 GIF bandy B-laget 1932.
GB256 GIF fotboll A-laget 1933.
GB257 Utsikt från Blåsutberget ca 1954 – observera hopptornet vid Kalsongsberget.
GB258 VM i fotboll 1958 Putte Kock och Sven Jerring.
GB259 VM i fotboll 1958-1.
GB260 VM i fotboll 1958-2.
GB261 VM i fotboll 1958-3.
GB262 VM i fotboll 1958-4.
GB263 VM i fotboll 1958-5
GB264 VM i fotboll 1958-6.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg