Gustavsbergaren 1943

Här kan du söka i Gustavsbergaren årgång 1943 med kommandot Ctrl F. (F = Finna)

Gustavsbergaren 1943 nr1

Gustavsbergarens provnummer med Gustav Andersson som redaktör inleds med en artikel om verksamheter som saknar eller har undermåliga lokaler: Ålderdomshemmet är fullbelagt, skolan behöver ny gymnastiksal, ungdomsgård saknas, biblioteket måste flytta och samlingslokaler är otillräckliga. Kyrkan återinvigs efter renovering 20 dec 1942. Konsum har byggt en ny affärsfastighet vid Villagatan som ersättning för butiken i Kullen 3. Företagets V.D. Hjalmar Olson skriver om den brytningstid som företaget befinner sig i. Överlärare Vilhelm Gezelius skriver om sockenstämman 1843 när allmän folkskola skulle införas vilken dock redan fanns i brukssamhället. Personalkonsulent Gösta Dahlberg frågar i en artikel: ”Vad göra vi för ungdomen?”.

Gustavsbergaren 1943 nr2

Tidningen får en vinjett tecknad av Calle Blomqvist. Missionspastor Oscar Lövgren skriver i en artikel med titeln ”Provet” om omvandlingen av det patriarkaliskt styrda brukssamhället till ett modernt industrisamhälle.  Baptistpastor Sixten Carlsson skriver om Gustavsbergs Baptistförsamling.  Ing. Axel  Odelberg fyller 70 år och  skriver en artikel med titlen ”Konsten inom svensk industri”.  Oscar Lövgren skriver om de engelska arbetarna i Gustavsberg 1838-1839. John Pettersson (John Pelle) rapporterar från de kooperativa riksmästerskapen på skidor i Östersund. En krönika med rubriken ”Saltstänk” inleds undertecknad av ”Krönikören” bakom vilken förmodligen Gösta Dahlberg gömmer sig. Biskop Manfred Björkqvists tal vid återinvigningen av Gustavsbergs Kyrka återges. Gösta Dahlberg återkommer med en artikel ”Vardagskonst – Världskonst”.

Gustavsbergaren 1943 nr3

Egnahemsfrågan behandlas i flera artiklar i detta nummer. Gustav Andersson skriver artiklarna ”Eget hem – ett önskemål” och ”Byggkostnader för egna hem”. Kommittén för egnahemsbyggande, Bröderna Gustav och Gunnar Andersson samt Harald Lindholm, redogör för Gustavsbergs Fabrikers villkor för att utan ersättning anvisa mark för radhusbebyggelse vid Grindstugärde  och villbebyggelse vid Lugnet. Gustav Gehlin skriver om Gustavsbergs Klubb. Axel Öhlund anser att höjd arbetslön vid företaget leder till lägre kostnader när omsättningen av personalen minskar. Arthur Klum från Nacka skriver om ”Yrkesutbildningen – behov och möjligheter”. J.S. Englund minns 1890-talets Gustavsberg. Krönikören (Gösta Dahlberg) återkommer med ”Saltstänk vid Farstaviken”. Nykterhetsnämndens engagerade ordförande Elis Sander betraktar alkoholen som ”En folkförrädare”. Pastor John Movinger filosoferar kring ”Människan och maskinen”, Edla Sofia Emanuelsson (senare som omgift Arvidsson) kåserar med rubriken ”En bukett vårblommor”. Överlärare Vilhelm Gezelius skriver första delen av en artikel om Värmdö och Gustavsbergs skolhistoria med anledning av folkskolans 100-årsjubileum.

Gustavsbergaren 1943 nr4

I nr4 1943 börjar tidningen ta form och bli mer läsvärd. Sommarnumret präglas av krigsstämningen även i annons från Konsum Gustavsberg, som beklagar att servicen är begränsad p.g.a. inkallad personal . Kristidsnämnden önskar hjälp med skördearbetet. Oscar Lövgren skriver om Missionsförsamlingens 70-årsjubileum. Värdhuset har byggts om och skall drivas av konsumtionsföreningen. Hembygdsgillet ordnar kurser i folkdans. Gustavsbergs lottakår avgav lottalöftet vid en högtid i kyrkan. Gustavsbergs Daghem redovisade sitt första verksamhetsår. Vilhelm Gezelius fortsätter sin artikel om Värmdös och Gustavsbergs skolhistoria.

Gustavsbergaren 1943 nr5

Nr5 1943 har en litografi av J.F. Meyer över Farstaviken och Gustavsberg år 1846 på första sidan. Harald Lindholm pläderar för studiearbete under hösten inom ABF. Georg Lundgren räknar upp ABF-bibliotekets nyförvärv. Albin Åhberg skriver om skytteföreningen. Oscar Lövgren redogör för Arbetarupproret vid Gustafsberg 1850 mot den tyskfödde disponenten Johan Georg Genteles reformer vid fabriken som beskrevs i en insändare i tidningen Folkets Röst 23 nov 1850. Egnahemskommittén meddelar att 49 radhus skall byggas vid Grindstugärde med 2 rum, kök, matvrå, hall och badrum med hel källare. Årskostnaden blir 738:- sedan en del av lånen är ränte- och amorteringsfria. Ungkarlshotellet Mariagatan 13 är färdigt och inflyttning pågår.

Gustavsbergaren 1943 nr6

Nr6 1943 präglas av krigsstämningen inför julen. Diskussionscirkeln Forum, som ger ut tidningen Gustavsbergaren, presenteras av Georg Lundgren. Om Blåsorkesterns historia skriver Emil Eklund. Provinsialläkaren Dr Berndtsson skriver om sitt arbete. Kristidsnämnden uppmanar till kaninavel och potatisodling vid Södersved. Gunder Hägg-filmen visades i det kombinerade kommunalhuset /Missionskyrkan för 450 personer och Världmästaren Arne Andersson gästade Gustavsberg och höll föredrag för skolbarn och deltog på ett kvällsmöte där 400 personer lyssnade på honom.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg