Bergasalen – Det atombombssäkra skyddrummet

Många nyinflyttade gustavsbergare undrar säkert vad som har funnits i bergrummet Bergasalen som ligger i Kvarnberget snett över rondellen vid vattenhjulet. Bergasalen invigdes 13 maj 1956 med en konsert av Gustavsbergs Orkesterförening. Här hörs en rullbandsinspelning av Lehars ”Guld och silver”. Under flera årtionden med början 1956 användes skyddsrummet som samlingslokal för större möten i Gustavsberg. Nils Erikssons skrift om Ungdomsträffen i Bergasalen har skannats in och den finns under flikarna Gustavsberg genom tiderna – KF och Gustavsberg 1937  – 2000 på sidan om Bergasalen – Gustavsbergs atombombsäkra skyddsrum. Ungdomsträffen i Bergasalen besöktes av Arne Weise från Sveriges Radio 1957 och en inspelning när Barnavårdsnämndens ordförande Gösta Dahlberg leder allsång finns här. Här hölls fackföreningsmöten, ungdomsdans, pensionärsmöten och möten med våra två kooperativa konsumentföreningar – Gustavsbergs Konsumtionsförening ”Konsum Gustavsberg” och Gustavsbergs Mjölkförsäljningsförening ”Mjölkaffären” som låg i det senare nedbrunna Nedre Stenhuset. När Gustavsbergsteatern invigdes 1967 minskade användningen av Bergasalen för allmänna möten, men den användes fortfarande en tid som ungdomsgård. Kommunen äger bergrummet Bergasalen och den ingår i det fastighetsbestånd som en utredning säger skall säljas. Bergasalen stängdes efter några stora bränder i samlingslokaler i Europa eftersom det bara finns en utrymningsväg från lokalen. Det skulle gå att ordna en nödutrym-ningsväg genom att spränga en gång till det f.d. pannrummet med ingång vid Runda huset. Det saknas en samlingssal för 100-200 personer sittande vid bord.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg