Uppköpsföreningen

I en klagoskrift 1838 hade arbetarna vid porslinsfabriken klagat över de höga livsmedelspriserna vid Gustavsberg. Samuel Godenius ombildade efter alla klagomål brukets handelsrörelse till ett kooperativt företag, Gustavsbergs arbetares uppköpsförening. Omläggningen ägde rum 1868 och varje arbetare, man och kvinna, var skyldig att köpa en aktie á 10 riksdaler. Kontanthandel var förbjuden utan bolagsboden skrev upp köpen i en bok och skulden drogs av på månadslönen. Styrelsen bestod av sex arbetare med bruksdisponenten som ordförande. Rörelsens överskott delades ut som procent på varje ägares inköpsbelopp.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg