Tidskriften Futurum 1939 nr5

Tidskriften Futurum utgavs några år i slutet av 1930-talet och en bit in på 1940-talet.  Med skärgårdskännaren docent Erik Jonson som huvudredaktör publicerades en utförlig artikel i nr5 1939 om Gustavsberg två år efter det att KF köpte Gustavsberg av familjen Odelberg. Tidskriften präglas i övrigt av kristidsstämningen efter utbrottet av andra världskriget.  Nedanstående bild visar tyska ugnsmurare från Kerabedarf i Berlin som murar den nya sanitetsporslinsfabrikens två eluppvärmda dubbelriktade tunnelugnar 106m långa som var i drift mellan 1939 – 1991. De hade två kanaler vardera med inmatning av brännugnsvagnar i bägge ändar. så att de som hade bränts förvärmde de som skulle brännas. Kanalerna benämndes A och B resp. C och D. Senare byggdes ännu en större tunnelugn som kallades E.


Tyska ugnsmurare från Kerabedarf på TPF 1939. Foto: Hilding Ohlsson

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg