Föreningar i Gustavsberg

Föreningslivet har alltid varit aktivt i Gustavsberg ända från 1860, när Gustavsbergs Klubb (Nöjesklubben) startades på initiativ av bruksägaren Godenius. Den stora förändringen under senare år är att nykterhetsföreningarna och frikyrkorna har decimerats och i flera fall upphört att existera. Folkparksföreningen, som efterträdde Nöjesklubben, förvaltade den nybyggda Gustavsbergsteatern – Folkets Hus som ersättning för det år 1963 rivna Klubbhuset – Folkan från 1967 och drygt 20 år framåt. Folkparken decimerades som en följd av att Gustavsbergs Centrum byggdes och när dansbanan brann avvecklades parkverksamheten. Kommunen strypte driftbidraget till föreningen vilket medförde att biografteatern kommunaliserades. Fabriks avd. 205 har uppgått i Metallettan. Mjölkförsäljningsföreningen upphörde efter att Nedre Stenhuset brunnit ned där föreningens affärslokal låg. Konsum Gustavsberg fusionerades med Konsum Stockholm.

Gustavsbergs Klubb – Nöjesklubben

Gustavsbergs Arbetares Uppköpsförening

Gustavsbergs Nykterhetsföreningar

Fabriksarbetarförbundet avd. 205

GIF – Gustavsbergs Idrottsförening

Konsum Gustavsberg

Gustavsbergs Mjölkförsäljningsförening

Gustavsbergs Konstförening

Gustavsbergs Scenstudio

Gustavsbergs Folkparksförening senare Gustavsbergs Folkets Hus och Parkförening

Hembygdsföreningen Gustavsbergs Vänner

Gustavsbergs Porslinsmuseums vänner

Kulturföreningen i Gustavsberg

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg