Gustavsbergs Folkparksförening

Gustavsbergs Folkparksförening

Föreningen bildades på initiativ av personalkonsulent Gösta Dahlberg 1948 sedan Nöjesklubben i flera år överlåtit parken till olika föreningar. Efter förhandlingar kunde föreningen köpa Nöjesklubbens inventarier inklusive biografmaskineriet och uppförda byggnader inom park-området. Därefter blev Nöjesklubbens verksamhet vilande i många år.

Folkparksstyrelsen 1949. Stående fr.v. Einar Sjögren, Gustav Ros, Martin Holmgren, Valter Hånell. Sittande fr.v. Gösta Dahlberg, Eva Gustavsson, Axel Björkman.

När Folkparken fyllde 10 år skrev föreningens ordförande Axel Björkman i tidningen Gustavsbergaren:

”När Folkparken strax efter starten fick sin entre färdig, var det en person som helt skämtsamt yttrade: ”Det finns ingen soptipp i Sverige, som har en sån snygg entre!” Tiden läker alla sår, brukar man säja. Och nu leker alla barn där som förr kreti och pleti letade i bräckagehögarna. Så har det till på köpet blivit en miniatyrgolfbana med godkända mått och snart har vi en golfklubb. Kostnaden iför de 18 banorna med belysning o. d. belöper sig till 12.000 kr.

Den nya toaletten är färdig. Naturligtvis finns där endast gustavsbergs-porslin. Fyra W.C.-stolar på damsidan och tre på herrsidan samt fyra urinaler och tvättställ. Taket är en nyhet i dylika sammanhang och består av ankarglas av vår egen tillverkning. Kostnaden torde belöpa sig till mellan 20-30.000 kr.

Så en annan nyhet att lägga märke till. Vi ha genom tillmötesgående från dekoravdelningens sida fått en ”Sittande flicka” komponerad och skulpterad av Anders Liljeförs. Styrelsen framför sitt tack till veder-börande och tar gärna emot flera sådana bidrag. Det skulle säkert pryda sin plats med en av professor Kåges stora drakar också.

Och till slut: Vår värderade Blåsorkester ordnar promenadkonserter i Folkparken denna sommar. Förr promenerade orkestern omkring bland åskådarna, nu är det folkets tur att promenera till Parken och njuta av deras spel. Välkomna alltså!”

Folkparksföreningen – under senare tid Gustavsbergs Folkets Hus och Parkförening – drev biografen Folkan fram till dess nedläggning 30 april 1963 och folkparken i många år även sedan Gustavsbergteatern tagit en stor del av parkområdet i anspråk 1967. En ny entré ordnades från Domusparkeringen sedan teatern byggts.

Fontänen med Folkparkens entré och Värmdövägen nuvarande Skärgårdsvägen i bakgrunden.

Invigningsdags för Gustavsbergsteatern

Den 19/10 1967 sammanträder folkparksstyrelsens VU på fabrikens huvudkontor med Ruben Edqvist, Sune Nilsson, Harry Pettersson och Gunnar Olofsson. Invigningen av biograflokalen äger rum 10/11 och frågan om tillsättande av en vaktmästare behandlades. Beträffande hyressättningen framhöll Edqvist att fabriken stod för alla kostnader för byggnationen och yttre underhåll. Sune Nilsson det fanns medel avsatta till inredning för att anskaffa en flygel till scenen. Tidningen Gustavsbergaren skulle utlysa en tävling för namnsättningen av lokalerna.

Invigningen av biograflokalen som till slut fick namnet Gustavsbergsteatern ägde rum den 10 november och samma dag beslutade styrelsen att ansluta föreningen till Folkets Hus Riks­organisation. Med Torsten Rolf som konferencier inleddes programmet av Gustavsbergs Hemvärnsmusikkår under Sven Wahren­bergs ledning varefter Sven Andersson läste en prolog av Edla Sofia Arvidsson.  Harry Pettersson hälsningstalade och avslutade med att ”KF nu har byggt upp vad konsumstyrelsen rev ned”.  Invigningstalet hölls av KF:s styrelse­ordförande Harry Hjalmarsson som överlämnade byggnaden till kommunen. Kommunfullmäktiges ordförande Harald Lindholm tackade för den kärkomna gåvan och överlämnade den till folkparksstyrelsen att förvalta. Efter ytterligare tal sjöng Tage Andersson till Scenstudions orkester och en äldre kortfilm visades. I pausen bjöd Domus-ledningen frikostigt och festligt på förfriskningar med tilltugg. Efter pausen spelade Scenstudion Strindbergs enaktare ”Moderskärlek” med Aina Lindblad, Ulla Svensson, Anneli Nilsson och Eva Brandin i rollerna. Så avslutades invigningen av gästartisterna Gunwer Bergkvist och William Clausen med mexikanska musikanter. Biografen invigdes på kvällen med Bo Widerbergs vackra kärleksdrama ”Elvira Madigan”.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg