Fabriks avd 205

Fabriksarbetareförbundets avd. 205

Fabriksarbetarförbundets avd 205 – tidigare Grov- och Fabriksarbetarförbundets avd 205 – bildades den 5 juli 1919 med 67 medlemmar varav en kvinna. Tisdagen den 1 juli på kvällen hölls ett första möte i frågan om att bilda en fackförening nere vid Bleksäng. Man låg eller satt bakom buskar och träd och lyssnade till ombudsman Jöns Persson från Svenska Grov- och fabriksarbetareförbundet. Man valde då en interimsstyrelse med Oscar Andersson (Hingst-Oscar) som ordförande och beslöt att igen träffas påföljande lördag vid Kapellslätten (nuvarande Ekvallen). Dagen därpå hölls en agitationsmöte vid Bleket intill kyrkan där Jöns Persson talade om nödvändigheten för porslinsarbetarna att bilda en fackförening. När Fabriks Avd. 205 Gustavsberg firade sitt 50-årsjubileum författade Gösta Dahlberg en omfattande jubileumsskrift med namnet ”Från drejskiva till badkarspress” som finns här i lågupplöst format och här i högupplöst format.

Hingst-Anders betyg när han slutatde i lantbruket 27 okt 1919

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg