Blocket 1969

Tidningen Blocket 1969 nr 1

Torsbyfjärden och Grisslingefjärden är svartlistade fiskevatten p.g.a. kvicksilverhalt (sid1), Bioxialsystemet för rening av enskilda hushållsavlopp presenteras (sid6), Elljusspår med en bredd av 1,5m anläggs i skogen norr om Ekedalsskolan (sid8).

Tidningen Blocket 1969 nr2

Fackföreningens och konsumtionsföreningens pionjärer Albin Olofsson och Erik Hjalmar Johansson intervjuas (sid8), Artur Teglund f.d. teknisk direktör vid Gustavsbergs Fabriker har avlidit (sid9).

Tidningen Blocket 1969 nr3

Fabriks avd. 205 firade 50 år (sid1), Fullmäktige anslog 10000 kr till subventionerad fotvård för pensionärer (sid2), Färjan över Oxdjupet blir allmän (sid5), Folkparkens sommarprogram presenteras (sid10).

Tidningen Blocket 1969 nr4

Gustavsberg rent (sid1), Idrottsföreningen efterfrågar ett Barracudatält (sid6).

Tidningen Blocket 1969 nr5-6

Större och bättre Domus (sid1), Stockholmsvattnet i sikte (sid2), Gör Runda Huset till fritidscenter (sid12), Värmdöhallen (VIVO) öppnar (sid14), Småhusområde vid Hemmesta (sid16)

Tidningen Blocket 1969 nr7

Nytt daghem planeras i Munkmora (sid1), Dagläger vid Södersved med simskola (sid 7), Munkmoraskolan har påbörjats (sid8),Donationer till skolan från avlidna lärarinnan Anna Waesterberg och till Gustavsbergs församling av Tekla och Eugen Altman (sid 9).

Tidningen Blocket 1969 nr8

Invandrarna och vi (sid1), Underhållsverkstaden (UHV) vid Gula Porten har färdigställts (sid4), Ängsviksgården rustas upp med hiss (sid5), Brevbärarbilen Tjorven kommer till Gustavsbergs och Värmdö (sid5).

Tidningen Blocket 1969 nr9

Rektor Stig Westling skriver om bristen på utbildade lärare (sid1), Fullmäktige beslutar utöka byggnadsplanen för Långvik till 268 tomter (sid2), Socialkontoret flyttar in i Värdshuset (sid3), Gustavsbergs Fabrikers nya VD heter Bo Broms. Gula Byggningen har åter blivit gul.  (sid7), En insändare anser att den nya reningsverket redan är omodernt och borde kompletteras med ett tredje steg för närsaltreduktion (sid13).

Tidningen Blocket 1969 nr10

Aktionsgruppen för barnstugefrågor skriver ett öppet brev till Barnavårdsnämnden (sid 1 och 9), Kommunalskatten höjs med 1 öre varefter kommunstyrelsens ordförande får öknamnet Harry Ettöring (sid5), Inflyttning i Munkmoraområdets 320 lägenheter vid Skyttevägen har påbörjats (sid6 och7).

Tidningen Blocket 1969 nr 11-12

Värmdö kyrka är återinvigd efter renovering (sid1), Gustavsbergs Fabriker bygger radhus på Betselvägen och teleskophus vid Farsta (sid5), Traditionen med tända ljus på kyrkogården härleds från Värmdö kyrka år 1820 (sid13), Gustavsbergs Utförsåkningsklubb (GUK) bildad med (sid14).

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg