Socialvården i Gustavsberg 1939

I december 1939 när 2:a världskriget just hade brutit ut gav Gustavsbergs kommun ut skriften Socialvården i Gustavsberg författad av Gunnar Andersson, föreståndare för arbetsförmedling och sjukkassa. Den är ett viktigt tidsdokument för hur välfärden var organiserad i slutet av 1930-talet. Skriften finns här.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg