Lennart Backmans bildarkiv

Lennart Backman (1915 – 2008)  född i Gustavsberg och arbetade på Gustavsbergs Fabriker som ingenjör.   Han donerade sitt bildarkiv att delas mellan Gustavsbergs Vänner och Värmdö Skeppslags Fornminnesförening för att vara säker på att det fanns dubblerat på två ställen med tanke på branden i Bleket då en stor del av kulturnämndens arkiv förstördes.  Freddy Weiss har digitaliserat tusentals bilder från negativ, varav många är desamma som finns i andra arkiv eftersom Lennart fotograferade av andra bilder utöver hans egna fotografier.  Vi publicerar efter hand registret till hans bildarkiv i sökbar form. Länkar till vissa intressanta bilder i lågupplöst form har börjat infogas och  registret finns här. En del av hans bilder finns även här:

Länk till Lennart Backmans bildarkiv hos Värmdö Skeppslags Fornminnesförening.

Lennart Backman, ingenjör, kulturminnesvårdare och liberal

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg