Gustavsbergs Konsthall stängdes 2021

Om konsthallen

Gustavsbergs Konsthall var en av Europas ledande scener för samtida konsthantverk och en tongivande aktör och samlande plattform för samtida konsthantverk på internationell nivå.

Gustavsbergs Konsthall verkade för att driva och utveckla samtalen inom konsthantverksområdet, att bidra till ökad kunskap och dialog och att stärka konstarten som en egen disciplin. Utställningsprogrammet omfattade alla materialområden och presenterar såväl internationellt erkända utövare som en yngre generations avantgarde.

Gustavsbergs Konsthall grundades 2007 av Dag Landvik och drevs under sina första år i privat regi. Verksamheten övergick senare till föreningsform med kommunalt, regionalt och statligt stöd.

Sedan den 1 januari 2015 var Värmdö kommun huvudman för verksam-heten. Konsthallen stängdes sommaren 2021 och lokalerna hyrs nu ut till ett företagshotell.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg