Gustavsbergs Konsthall

Om konsthallen

Gustavsbergs Konsthall är en av Europas ledande scener för samtida konsthantverk och en tongivande aktör och samlande plattform för samtida konsthantverk på internationell nivå.

Gustavsbergs Konsthall verkar för att driva och utveckla samtalen inom konsthantverksområdet, att bidra till ökad kunskap och dialog och att stärka konstarten som en egen disciplin. Utställningsprogrammet omfattar alla materialområden och presenterar såväl internationellt erkända utövare som en yngre generations avantgarde.

Utställningarna är konsthallens basverksamhet och utifrån dem formas pedagogiska program, seminarier, texter, föreläsningar och kataloger. De pedagogiska programmen på Gustavsbergs Konsthall grundas på aktiv delaktighet och sker antingen direkt i utställningen eller i anslutning till denna. Förutom visningar och aktiviteter riktade till barn- och skolgrupper erbjuds guidade visningar för andra besökande grupper.

Verksamheten inrymmer även Butik & Showroom med noga utvalda verk från Sveriges mest namnkunniga konsthantverkare. Med en bredd som spänner från klassiska till konceptuella uttryck fungerar butiken som ett ständigt aktualiserat forum för samtida konsthantverk.

Sedan juni 2017 driver Gustavsbergs Konsthall en projektateljé, Artist-in-Residence, AiR. Ateljén ligger i Chamottehuset, en av Gustavsbergs-fabrikens gamla byggnader. Ateljéprogrammet syftar till att skapa nätverk mellan konstnärer, utveckla nya samverkansformer och stärka Gustavsbergs Konsthall och Värmdö som en plats för skapande, konst och design. Det är också en målsättning att koppla ateljéinbjudningarna till konsthallens utställningsprogram.

Gustavsbergs Konsthall grundades 2007 av Dag Landvik och drevs under sina första år i privat regi. Verksamheten övergick senare till föreningsform med kommunalt, regionalt och statligt stöd.

Sedan den 1 januari 2015 är Värmdö kommun huvudman för verk-samheten. I föreliggande budget för 2021 avser Värmdö kommun att överlåta konsthallen till en privat utförare alternativt lägga ned verksamheten. Konsthallen stängdes sommaren 2021 och lokalerna hyrs ut till ett företagshotell.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg