KF-filmen ”Eld, Lera och Människor” 1942

Eld, lera och människor är en film som KF inspelade 1942 som beskriver Gustavsberg i brytningstiden när sanitetsporslinsfabriken färdigställts och hushållsporslinsfabriken står i tur att moderniseras. 1935 hade en ugnshall med två gaseldade tunnelugnar byggts och runt denna ugnshall kommer man att riva de gamla fabrikshusen och bygga ett ny modern fabrik i rött tegel som står färdig 1948.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg