Gustavsbergs Vänners historia

Gustavsbergs Vänner – Historik från starten 1988

Gustavsbergs Vänner bildades 1988 och hade första året 75 medlemmar. Idag är verksamheten omfattande med närmare 500 medlemmar. Följande personer har genom åren fungerat som föreningens ordföranden:
Bengt Thyrén 1988 – 1990
Olle Blomqvist 1991
Göran Lundgren 1992 – 1994
Lars Alenfalk 1995 – 1997
vakant 1998
Börje Lööv 1999 – 2005
Göran Lundgren 2006
vakant 2007
Christer Hedberg 2008 -2015
Affi Stork 2016 – 2018
Birgit Wahrenberg 2018 – 2020

Anne-Lie Pettersson 2021-

Startåret 1988

 • Den 24/10 bildades föreningen Gustavsbergs Vänner. Tema för kvällen var ”Vad kommer att hända i Gustavsberg?” med information av Jan Niklasson, Jan-Bertil Schnell, länsantikvarie, Peter Wester, planeringschef samt Gunilla Westlund, stadsarkitekt.
 • 24/11 hölls det första föreningsmötet. Då fastställdes namn och stadgar, styrelse utsågs. Föreningens fösta ordföranden blev Bengt Thyrén. Edla Sofia Arvidsson berättade om sin kommande bok ”Ebbalund, Blåsut och Bagarn i Bagarns träsk – Hus och människor i Gustavsberg”. Hilding Engströmer visade bilder till föredraget.

År 1989, ordförande Bengt Thyrén

 • 20/2 Arkitekt Claes Tottie berättade om ”Thun-Olle och Gustavsberg”.
 • 17/4 Arkitekt Ellinor Baume talade om ”Centrum formas, idéer, skisser och stadsplanen för Gustavsberg 1964-1979”.
 • 10/5 Jan Niklasson informerade om ”Golfbana vid Lämshaga samt Gustavsbergs centrum.”
 • 18/9 Peter Wester informerade om ”Översiktsplan för Värmdö kommun”. En arbetsgrupp besvarade remissen.
 • 23/10 Rolf Källman, Stockholms länsmuseum höll föredrag om ”Kulturmiljöer i Gustavsberg”.
 • 20/11 Wilhelm Odelberg drog fullt hus när han berättade om sin tid i Gustavsberg.

År 1990, ordförande Bengt Thyrén

 • 19/2 Årsmöte, Lars-Gunnar Nilsson presenterade sin bok ”När farfar var liten”.
 • 9/4 Besök i Karin Björqvists ateljé där hon berättade om sin tid som keramiker i Gustavsberg.
 • 23/4 Utflykt till Värmdö kyrka. Värmdö Skeppslags Fornminnesförening visade kyrkan, sockenstuga samt sina samlingar.
 • 12/5 Utflykt till Julita tillsammans med Skeppslaget
 • 15/10 Fil dr Kersti Morger berättade om en kulturgeografisk undersökning av Lämshaga.
 • 12/11 Lennart Säfström visade bilder från skärgården.
 • 3/12 Information om kommande utveckling av Aspvik av arkitekter från Coordinator.

Mycket händer just nu i Gustavsberg. Ca 350 personer håller på att förlora sina arbeten vid fabriken. Samtidigt pågår en omfattande nybyggnation som avsevärt kommer att öka antalet boende i Gustavsberg.

År 1991, Olle Blomqvist var delvis ordförande med Göran Lundgren och medlemsantalet närmar sig 100.

 • 28/1 Arkitekt Göran Lindh-Olsson berättade om den påbörjade bebyggelsen av terrasshusen vid Östra Ekedal.
 • 7/3 Årsmöte. K G Samourhas berättar om ”Mäster Barlow”.
 • 15/4 HSB informerar om byggnadsprojektet vid Holmviksskogen.
 • 4/12 Arthur Hald redogjorde för sin bok ”Gustavsberg, verktyg för en idé”.
 • Årets ros till Leif Eriksson för anläggandet av den yttre miljön kring Runda Huset.

År 1992, ordförande Göran Lundgren, medlemsantalet över 100.

 • 23/3 Årsmöte i Sanitetsporslinsfabriken och info om den. Årets ros till Gustavsberg Fastigheter AB för informativ och smakfull skyltning av vägar i centrala Gustavsberg.
 • 23/5 Familjen Böttiger visade villa Gransäter.
 • 22/10 Visning av nya räddningsstationen i Mölnvik.
 • 22/11 Visning av gamla bilder i räddningsstationen.

År 1993, ordförande Göran Lundgren.

 • 4/2 Sixten Lyngander visar bildspel om rysshärjningarna i skärgården 1719, lokal räddningsstationen.
 • 22/3 Årsmöte då Herbert Bergschöld får årets ros för sin dokumentation av gamla byggnader i Gustavsberg.
 • 3/6 Besök på Bråvalla och Täcka Udden.
 • 19/10 Herbert Bergschöld och Edla-Sofia Arvidsson berättade om smeknamn på gamla gustavsbergare.
 • 20/11 Besök på KF:s kursgård Vår Gård med konstvisning av Rune Herrder.

År 1994, ordförande Göran Lundgren.

 • 17/3 Årsmöte. Sven-Erik Sihlberg får årets ros för restaureringen av Ebbalund.
 • 4/6 Ingarötur med visning av Ingarö Hembygsförenings samlingar, besök vid Säby gravfält, kaffe Ingarö Golfklubb
 • Medlemsmöte under hösten med Edla-Sofia berättade om Farsta Slott, Jan Jansson JM informerade om hur husen runt slottet är planerade.

År 1995, ordförande Lars Alenfalk

 • 9/3 Besök på observatoriet i Saltsjöbaden.
 • 22/3 Årsmöte. Edla-Sofia Arvidsson får årets ros.
 • 14/6 Genrep på bygdespelet ”Bränd Lera” för föreningens medlemmar.
 • 19/8 Båt till Vår Gård, visning samt lunch

År 1996, ordförande Lars Alenfalk.

 • 20/3 Årsmöte. Jan Niklasson informerar om Gustavsbergs Hamn. Årets ros till Ulla och Kurt Svensson.
 • 30/4 Valborg i Strandviks park, tal av Edla-Sofia Arvidsson, kör och fyrverkeri.
 • 10/8 Båtutflykt till Bullerö.

År 1997 ordförande Lars Alenfalk.

 • 10/4 Årsmöte i Ekedalsskolan efter besök i skolans museum där vi fått information och inblick om svårigheterna med driften av museet. Årets ros till Gunnar Åslund för hans arbete med att få till stånd en konstfrusen bandybana i Gustavsberg samt till Hilding Engströmer för sitt mångåriga arbete för bevarande av Gustavsberg på bild.
 • 30/4 Valborg i Strandviks park med tal av Christer Hedberg, fyrverkeri, eld och sång av delar från Operans manskör.
 • Båtutflykt i augusti med guidning till Kymmendö. Cirka 60 deltagare.
 • Besök med visning av Wennbergutställningen på Keramiskt centrum under hösten.

År 1998, ordförande vakant

 • 20/5 Årsmöte med visning av den nya Ösbyskolan.
 • Augustiresa i Gustavsbergsbåtarnas farvatten. Gustavsberg-Gustaf III:s staty med anhalt på Fjäderholmarna. Årets ros tilldelades Inger Nordgren för ett förtjänstfullt arbete med Keramiskt Centrum.
 • Föreningen saknar ordförande men styrelsen har haft flera sammanträden.

År 1999, ordförande Börje Lööv.

 • Styrelsen har haft 6 sammanträden. Stor vikt och arbete har lagts ner på att fördjupa sig i kommunens översiktsplan.
 • 30/4 Valborg i Strandviksparken med över 500 besökare.
 • 28/8 Båtutflykt till Grönskärs fyr med Lennart Andersson som guide. Mer än 80 medlemmar deltog

År 2000, ordförande Börje Lööv

 • Arbetet med kommunens olika planer fortsätter.
 • 30/4 Valborg i Strandviksparken med ca 1000 besökare. Ulla Svensson vårtalade. Gustavsbergskören och Scenstudion medverkade, brasa och fyrverkeri.
 • Båtresan i augusti gick i som vanligt strålande väder till Huvudskär och Kymmendö, över 100 deltagare reste med.
 • Höstträff i Ösbyskolan med information från kommunen och JM för ca 75 medlemmar.

År 2001, ordförande Börje Lööv, antalet medlemmar 215.

 • 30/4 Valborg blev en succé med ca 1 500 besökare och traditionellt program med musik, tal, brasa och fyrverkeri.
 • Medlemsmöte i maj i Ösbyskolan med kommunalråden samt kommundirektören och JM-Bygg i panelen gällande kommunens uppfattning om liggande planförslag kring Centrum och Gustavsberg blev ett intressant och välbesökt möte.
 • Båtresa i augusti till Sandhamn med Johan Aspfors som inspirerande och kunnig guide. Välfylld båt med 120 deltagare.
 • Höstmöte i oktober i Ösbyskolan. Inledare var Jan Landmark och inriktningen för kvällen var att formulera våra visioner om hamnplaneringen och Charlottendal.
 • Under hösten tog vi farväl av Bengt Johansson som lämnade oss med stor saknad.

År 2002, ordförande Börje Lööv.

 • Årsmöte i mars i Församlingshemmet Kyrkettan. Förutom årsmötes-förhandlingar presenterades den nytillträdde kommunstyrelseordföranden Lars Bryntesson som redogjorde för den nya kommunledningens viktiga mål samt svarade på frågor. Årets Gustavsbergare blev Maria Grunditz för hennes stora engagemang som ordförande i skönhetsrådet.
 • Medlemsmötet april i Gustavsbergsteatern blev mycket uppskattat. 165 medlemmar kom för att ta del av film- och bildvisning om Gustavsbergs gamla fabriks- och bruksmiljö. Engagerade och duktiga berättare var Johan Aspfors, Lars-Erik Bengtsson, Leif Fredblad, Jonny Jakobsson samt Ingvar Pettersson.
 • 30/4 Valborg firades som traditionen bjuder. Uppskattningsvis 2 000 personer hade hittat till Strandviksparken.
 • Båtutflykten i augusti gick runt Värmdö i som vanligt strålande väder. Johan Aspfors guidade. Strandhugget blev på Kastellet i Vaxholm med information av intendenten. M/S Symfoni fraktade 125 medlemmar.
 • Vi deltog på Porslinets dag i slutet av augusti och sålde parian och värvade medlemmar.
 • Höstmötet i Folkets Hus samlade 136 vänner. Nils Eriksson från Sala visade bilder från Bergasalen och Ingvar Pettersson höll en strålande bildberättelse om gamla Gustavsbergs centrum fram till idag.

År 2003, ordförande Börje Lööv, föreningen har nu över 300 medlemmar.

 • 18/3 Årsmöte i Kyrkettan, 123 medlemmar deltog. Lennart Backman utsågs till årets Gustavsbergare för sina mångåriga fotografiska gärningar. JM-Bygg medverkade med att berätta om kommande husbyggnation i Gustavsberg.
 • 8/4 Medlemsmöte i gamla badkarsfabriken. 120 medlemmar deltog. Lokalerna för CAS och G2 visades och vi fick se hur man föredömligt kan omvandla tidigare fabrikslokaler.
 • 30/4 Valborgsfirandet vid Strandvik växer, nu till ca 2.500 besökare. Börje Lööv talade, musik, brasa och fyrverkeri som tidigare.
 • 30/8 M/S Symfoni tog 130 medlemmar till ytterskärgården. Guidning av Gunilla Pettersson på Sandhamn och landstigning på Björkskär.
 • 31/8 Porslinets dag där vi deltog med monter och värvade medlemmar.
 • 8/10 Höstmöte i Folkets Hus med 143 medlemmar. Gustavsbergs Blåsorkester spelade och Ingmar Wahrenberg visade bilder om orkesterns historia. Ingvar Pettersson berättade och visade bilder kring Farstavikens stränder.

År 2004, ordförande Börje Lööv, antalet medlemmar 375.

 • Årsmötet i februari samlade 160 deltagare i Gula Byggningen. Dag Landvik och L-G Nilsson redogjorde för hamnens framtid. Som årets Gustavsbergare utsågs Nattvandrarna.
 • Medlemsmötet i april med 130 deltagare. Ledande politiker redogjorde för sina partiers uppfattning beträffande Gustavsbergs framtid.
 • 30/4 Valborg i Strandviksparken med ca 2 500 deltagare. Börje Lööv välkomsttalade, musik och sång, brasa och fyrverkeri som vanligt.
 • I år gick m/s Symfoni med 126 deltagare till Bullerö i fint väder. Johan Stake guidade vid Liljefors stuga.
  29/8 Porslinets dag där vi som tidigare ställde upp med en monter.
  Höstmöte i oktober på Teatern för 180 medlemmar. Vi visade två filmer, en från en veteranfest på 80-talet samt en film från skolungdomars kollo i Dalarna.

År 2005, ordförande Börje Lööf, antalet medlemmar nu över 400.

 • Årsmötet i februari hölls i fabrikens restaurang Blå Ankaret med 160 deltagare. På programmet stod diskussion om Gustavsbergs centrala delar, medverkande från kommunens planavdelning. Årets Gustavsbergare blev Dag Landvik, för sitt engagemang i Gustavsbergs hamn och för kulturen.
 • Vårmötet i april samlade 145 deltagare. På mötet redovisade de olika partierna sin syn på Gustavsbergs utveckling.
 • Valborg i Strandviksparken samlade ca 2 500 personer. Börje Lööv höll vårtal, Gustavsbergs kören sjön, Gustavsbergs Scenstudio gav smakprov från sin musikal Blåjackor med en grupp ungdomar och som vanligt Mässingssextetten, brasa och fyrverkeri.
 • Båtutflykten i augusti med 136 deltagare gick med M/S Symfoni till Landsort/Öja med Göran Lundgren som guide. Framme på Öja mötte Artur Hulting upp och guidad oss på ön.
 • Höstmötet i oktober visade film, bl.a. en från utflykt med Gustavsbergs båtklubb där Torsten Rolf var speaker. På mötet fanns 130 deltagare.

År 2006, ordförande Göran Lundgren, antalet medlemmar nu över 420.

 • Årsmötet i februari samlade 120 medlemmar. Årets Gustavsbergare blev Andras Tartzay, för sitt engagemang för ungdomar som musiklärare och orkesterlärare.
 • Medlemsmöte 4/4 i Gustavsbergsteatern var en paneldebatt med ledande politiker från kommunen som svarade på frågor om Gustavsbergs utveckling. Även frågan om lokalbuss kom upp – som på nytt utlovades av alla.
 • Valborgsmässofirandet vid Strandvik växer ständigt och är nog en tradition med drygt 2 500 personer i alla åldrar. Programmet är också standard med mässingssextett, kör, eld och fyrverkeri. Aktiviteten kräver dock stort engagemang från styrelsen och andra.
 • Båtutflykten 19/8 med M/S Symfoni gick denna gång till Siaröfortet, en f.d. försvarsanläggning på Kyrkogårdsön i Furusundsleden. På resan fanns 130 deltagare som också kunde lyssna till guidning under resan av Göran Lundgren.
 • Höstmötet 18/10 i Gustavsbergsteatern blev mycket välbesökt med 220 personer. Där visades bl.a. TV-filmen om Gustavsberg av Staffan Bengtsson.

År 2007, ordförande vakant, antalet medlemmar 440 st.

 • Årsmötet hölls 17/2 i Gustavsbergs vårdcentral, hörsalen med 120 närvarande. Återigen är det svårt att få fram en ordförande på mötet varför styrelsen fick lösa frågan under året. Övriga punkter var bl.a. att Gösta Arvidsson presenterade sin nya bok om Gustavsberg som kunde köpas till medlemspris med signering av författaren. Årets Gustavsbergare blev Iréne Bierfeldt, för sitt engagemang för den generationsöverbyggande verksamhet hon bedriver bl.a. på Gustavsgården.
 • Medlemsmöte 17/4 hölls i Blå Ankaret med 130 deltagare. Under ledning av Carl Fridh var där en utfrågning av kommunpolitikerna om Gustavsberg m.m.
 • Traditionsenlig Valborg i Strandviksparken med stor anslutning. Vårtal av Ulla Svensson, mässingssextett, Gustavsbergskör, eld och fyrvekeri.
 • Vårvandring i Gustavsberg 22/5 samlade inte så många men blev en trevlig promenad runt Ösby träsk under ledning av Göran Lundgren.
 • Båtutflykten 18/8 gick till Utö med M/S Symfoni och samlade 118 deltagare.
 • Höstvandring 28/8
 • Medlemsmötet 24/10 var i Gustavsbergsteatern med Freddy Weiss bildvisning av vykort från Gustavsberg och Lagnö.
 • Under året gjordes också försök med vår- och höstvandringar i maj och augusti som samlade 15-20 deltagare med promenad runt Ösby Träsk och Gustavsbergs hamn med guidning av Göran Lundgren.

År 2008, ordförande Christer Hedberg, antalet medlemmar var 433 st.

 • Årsmötet hölls i Gustavsbergsteatern 6/3 med ca 70-talet medlemmar. Utöver formella årsmötesförhandlingarna visade Gustavsbergs Scenskola några danser av duktiga ungdomar. På grund av det sena årsmötet genomfördes inget vårmöte i föreningen.
 • Traditionsenligt genomfördes valborgsmässofirande i Strandviksparken med närmare 2 000 besökare. Denna gång utan vårtal men med Mässingssextetten, information av ordförande, Gustavsbergskören samt eld och fyrverkeri.
 • En bussutflykt till Ornö som samlade ett 30-tal deltagare genomfördes 31/5 tillsammans med Strömma hembygdsförening.
 • Båtutflykten 23/8 med M/S Symfoni gick denna gång till Möja med 103 deltagare där Turistföreningens guide berättade om Möjasamhället och med besök på Möja Hembygdsmuseum. Under utresan berättade Göran Lundgren om platser som passerades och på hemresan underhöll Gustavsbergs Scenstudio med ett uppskattat melodikryss.
 • Höstmötet 16/10 i Gustavsbergsteatern samlade ca 130 personer där Ingvar Pettersson på ett utmärkt sätt berättade om ett urval av bilder från fotografen Gustav Blomberg som restaurerats och gjorts till ett intressant bildspel.

Året avslutades med att styrelsen bjöd in alla ordföranden i föreningen genom de 20 åren och andra viktiga gäster till en jubileumsmiddag på årsdagen för föreningens bildande den 24/11 1988.

År 2009, ordförande Christer Hedberg, antalet medlemmar 420 st.

 • Årsmötet hölls 3/3 i Gustavsbergsteatern med ett 70-tal närvarande medlemmar. Utöver de formella årsmötesförhandlingarna berättade Carl Fridh om bokförlaget Gandalf och att föreningen får provision på sålda böcker.
 • Vårmötet 30/3 hölls i Kyrkettan med 120 närvarande medlemmar med temat ”Kyrkan mitt i Gustavsberg”. Utmärkelsen årets Gustavsbergare utdelades till Gösta Arvidsson och hedersnål med lagerkrans som tack till Bengt Thyrén, som efter 20 år i sryrelsen valt att lämna den.
 • Valborgsmässofirandet skedde traditionsenligt i Strandviksparken med över 2000 besökare, som fick se och höra Mässingssextetten, Gustavsbergskören, eld och fyrverkeri.
 • Båtutflykten 15/8 med M/S Symfoni gick denna gång till Svartsö och samlade 113 deltagare.
 • Politikerhearing ägde rum 6/9 i Gustavsbergsteatern med ca 100 deltagare. Samtliga sju partier i kommunfullmäktige medverkade och blev utfrågade av Carl Fridh.
 • Höstmötet 3/11 i Gustavsbergsteatern samlade ca 160 personer där Ingvar Pettersson visade två filmer, dels en intervjuv med fabrikschef Harald Persvret och dels en film om Folkparken som folkparksstyrelsen spelade in innan Gustavsbergs Centrum byggdes på 1960-talet.

År 2010, ordförande Christer Hedberg, antalet medlemmar 414 st.

 • Årsmötet hölls 25/2 i Gustavsbergsteatern. Utmärkelsen årets Gustavsbergare utdelades till föreningens film- och bildansvarige Ingvar Pettersson för sitt arbete med att presentera historiska filmer och bilder på våra möten.
 • Valborgsmässofirandet skedde traditionsenligt i Strandviksparken. Besökarna fick se och höra Mässingssextetten, Gustavsbergskören, eld och fyrverkeri.
 • Båtutflykten 14/8 med M/S Symfoni samlade ca 150 deltagare i strålande väder och gick denna gång till Rögrund i Nämdöfjärden för lunchpaus med bad och vidare till Sands brygga på Nämdö där Camilla Strandman visade Nämdö kyrka. Därefter besöktes Östanviks gård och gårdsbutik innan återfärden till Gustavsberg.
 • Politikerhearing ägde rum 5/9 i Gustavsbergsteatern med ca 50 deltagare. Samtliga partier som kandiderade till kommunfullmäktige medverkade och blev utfrågade med Carl Fridh som moderator.
 • Höstmötet 2/11 i en nästan fullsatt Gustavsbergsteater samlade ca 200 personer där Ingvar Pettersson visade sex filmer av Hilding Engströmer: 1. Torp i Gustavsbergs omgivningar 1950-talet2. Fotbollslagets resa till Gotland och match med publikbilder från Farstaborg 1952 3. Dekoravdelningens bussresa i Uppland 1952 4. Sportfiskeklubben odlar gäddor vid Storholmen och kräftfiske i Ösbyträsk 1954-55 5. Bernt Friberg visar sina alster i sin ateljé på fabriken 1961. Kvarnbergsskolans resa till fjällen 1963-66.

År 2011, ordförande Christer Hedberg, antalet medlemmar 405 st.Under året har arbetet med att granska förslag till översiktsplan för Värmdö kommun och detaljplaneförslag för Centrala Gustavsberg med samråd och yttrande över utställda planer för Fabriksstaden och Idrottsparken varit omfattande.

 • Årsmötet hölls i Gustavsbergsteatern 15/2 med ett 80-tal medlemmar närvarande. Birgit Wahrenberg utsågs till årets Gustavsbergare 2010. En film från åren 1952-1955 visades om Gustavsbergs Blåsorkester som också underhöll med en live konsert till stort jubel.
 • Valborgsmässofirandet skedde traditionsenligt i Strandviksparken. Vädret var gynnsamt och de ca 2500 besökarna fick se och höra Mässingssextetten, Gustavsbergskören, eld och fyrverkeri.
 • Gökotta 2/6 på Kvarnberget med musik av Gustavsbergs Blåsorkester i vackert väder.
 • Båtutflykten 28/8 med m/s Sjöbris gick denna gång till Finnhamn med 144 deltagare – ett samarrangemang med Värmdö Skeppslags Fornminnesförening och Strömma Hembygdsförening. Åskskuren före avgången från Gustavsberg upphörde och solen tittade fram lagom till vi gick ombord. Finnhamn ligger på ön St. Jolpan NV om Möja och vi fick guidning om KRAV-jordbruket som bedrivs på Idholmens gård och en del åt lunch på restaurangen andra hade med sig egen pick-nick.
 • Vid föreningsdagarna i kyrkparken 10/9 frågades lokalpolitikerna ut av Värmdö Föreningsråd.
 • Höstmötet 8/11 i Gustavsbergsteatern samlade ca 200 medlemmar.Vi visade Billy Forsbergs film från 1992 i  förkortat skick och bilder av bygget av Badkarsfabriken 1947. Efter fikapaus berättades Ingvar Pettersson om Herbert Bergschölds modeller av gamla hus i Gustavsberg som fotograferats av Leif Andersson.

År 2012 ordförande Christer Hedberg antalet medlemmar 388 st. Under året har vi arbetet med att granska förslag till detaljplan för Strandvik och avgivit ett kritiskt yttrande över förslaget till omfattande exploatering av området.

 • Årsmötet hölls i Gustavsbergsteatern 21/2 med ett 60-tal medlemmar närvarande. Makarna Mirjam Pätsi Ullberg och Bo Ullberg utsågs till årets Gustavsbergare 2011 för deras gärningar med föreningen IFD och kontaktpunkten Butikkälla. Under mötet fick vi också några trevliga smakprov ur den stundande Pigge-revyn som uppförs av Gustavsbergs Scenstudio.
 • Valborgsmässofirandet skedde traditionsenligt i Strandviksparken. Vädret var gynnsamt och de ca 3000 besökarna fick se och höra Mässingssextetten, kören Havstrutarna, eld och fyrverkeri.
 • Gökotta 17/5 på Kvarnberget med musik av Gustavsbergs Blåsorkester i vackert väder.
 • Nytt för året var vår medverkan i Gustavsbergsdagen19/5 då fartyget Gustavsberg VII hälsades välkommen på sin 100-årsdag av tusentalet åskådare, många i tidstypiska kläder. Hembygdsföreningarna samverkade med utställning av föremål och bilder samt ett litet skådespel ”om hur det gick till när Karlsson skulle åka till Hemskö”.
 • Båtutflykten 24/8 med m/s Sjöbris gick denna gång till Kymmendö i Strindbergs tecken med 141 deltagare. Vi vandrade över ön med kunnig ledning av Marianne Landqvist ända till Strindbergs enkla skrivarstuga på andra sidan av ön. En del åt lunch på restaurangen andra hade med sig egen pick-nick.
 • Vid årets politikerhearing 19/9 i Gustavsgårdens samlingssal frågades kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott ut med Carl Fridh som moderator. Utfrågningen om Gustavsbergs omvandling inleddes av debattören och bloggaren L-G- Nilsson.
 • Höstmötet 7/11 med rubriken ”Bröd och skådespel” i Gustavsbergsteatern samlade ca 200 medlemmar. Erland Andersson berättade till eget bildspel om VVS-fabrikens produktion genom tiderna och efter en fikapaus var det storasyster Ulla Svensson som med tal och bilder tog oss med till amatörteater-traditionerna i Gustavsberg.

År 2013 ordförande Christer Hedberg. Antalet medlemmar 400 st.Vi lägger nu vårt 25:e verksamhetsår bakom oss. Ambitionerna för detta var stora men vi lyckades inte genomföra allt, inte minst av ekonomiska skäl. Men vi har en livlig och engagerad styrelse som på olika sätt följer omdaningen av Gustavsberg och i enlighet med våra stadgar försöker värna vår unika kulturbygd i remissvar, insändare och diskussioner. Det har också betytt att fler medlemmar aktiverat sig och att intresset för föreningen ökat något.

 • Vi höll årsmöte den 26 februari 2013 på Gustavsgården och inledde föreningens 25:e verksamhetsår. Utöver sedvanliga årsmötesärenden visades bildspel till trevlig förtäring för 80-talet medlemmar. Ny styrelse valdes där Danuta Bäckman blev ny kassör under två år (2015) efter Marianne Pettersson som avböjt omval. Verksamheten och ekonomin för året godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet trots ett visst underskott. Verksamhetsplan och budget för 2013 antogs och medlemsavgiften förblev oförändrad för 2014, med 200 kr/år/medlem samt 300 kr/år för par i samma hushåll.
 • Årets Gustavsbergare 2012 blev Bo ”Biobosse” Dahlqvist. Diplom med motivering och blommor tilldelades för hans engagemang för bioverksamheten i Gustavsberg. Som tack berättade han om bioverksamheten och framtiden för den.
 • Föreningen har under året haft sex (6) protokollförda styrelsemöten och bestått av följande förtroendevalda: Ordinarie ledamöter Christer Hedberg, ordförande; Danuta Bäckman, kassör; Peo Johansson, vice ordförande; Ewa Engström, sekreterare och lokalansvarig; Ingvar Pettersson, bild/arkiv/fornminnen; Mats Björkman, bild/film/hemsida; Birgit Wahrenberg, text/dokumentation. Ersättare Bengt Forssman, informationsfönstret; Tommy Lindberg, valborg; Marie Bohjort, kulturfrågor. Revisorer: Siv och Sture Engstrand. Revisorersättare: Gunnie Ljungeqvist. Valberedning: Ingmar Wahrenberg (sammankallande); Leif Andersson; Marianne Landqvist

Årets aktiviteter:

 • Valborg i Strandviksparken genomfördes traditionsenligt med sextett, körsång, lotteri, eld och fyrverkeri. Denna gång i samarbete med Gustavsberg – Ingarö församling. Valborg samlade drygt 2 000 personer även fast det var lite kyligt och blåsigt varför vi fick improvisera och flytta scenen till terrassen vid Strandvik.
 • Den traditionella ”Gökottan” på Kvarnberget med Gustavsbergs Blåsorkester hölls som vanligt på Kristi Himmelfärdsdag, i år den 9/5.
 • Gustavsbergsdagen i hamnengenomfördes tillsammans med föreningarna i Värmdö, Strömma och Ingarö den 15/5 men blev inte fullt så bra som tidigare år.
 • Båtutflykten den 24/8 gick med M/S Sjöbris till Grinda. Allt som vanligt med glada ”vänner” i ett strålande väder och chans till ett dopp. Tyvärr deltog endast ett 75-tal personer vilket medförde att föreningen gjorde en betydande förlust, kanske p.g.a. höjd avgift för resan (400 kr).
 • Omdaningen av Gustavsberg med nya planer och förslag har engagerat föreningen som yttrat sig i olika remisser m.m. Vi har även arbetat med en Gustavsbergsbok som en del av 25-årsfirandet. Utgivningen har inte kunna fullföljas under året av finansiella skäl. Men vi har uppdaterat en ”vandringsbroschyr” för fabriksområdet och informationsblad om föreningen.
 • Höstmötet 6/11 med berättelser och bilder från Gustavsberg ur vårt bildarkiv, som kommenterades av Ingvar Pettersson. Mats Björkman visade en förkortad version av SVT programmet Sveriges Magasin från 1975 som sändes med anledning av Gustavsbergs 150-årsjubileum och hade återfunnits på ett VHS-band från Kvarnbergsskolans gamla AV-central.
 • Föreningens hemsida, www.hembygd.se/gustavsberg, har utvecklats. På den finns rikligt med bilder, filmer och berättelser. Vår facebookgrupp får stadigt nya medlemmar och har i feb 2014 198 medlemmar.

År 2014 ordförande Christer Hedberg. Föreningen Gustavsbergs Vänner höll årsmöte 3 mars 2014 på Gustavsgården. Utöver sedvanliga årsmötesärenden informerade Moa Öhman och Axel Sirén om arbetet med centrala Gustavsberg.

Styrelse och övriga funktionärer bestod av: Christer Hedberg, ordförande (2016), Danuta Bäckman, kassör (2015), Mats Björkman, (2015) bild/film/hemsida,Ewa Engström, (2015) sekreterare/lokalansv.,Birgit Wahrenberg, (2015) text/dokumen­tation,Ingvar Pettersson, (2015) bild/arkiv/-forn­minnen,Marie Bohjort, (2015) kulturfrågor.

Ersättare (valda för ett år till 2015): Bengt Forssman, informationsfönstret,Tommy Lindberg, valborg, Affi Stork,  fyrverkare m.m.

Revisorer: (valda för ett år till 2015): Siv och Sture Engstrand

Revisorersättare: Gunnie Ljungeqvist

Valberedning: (valda för ett år till 2015): Ingmar Wahrenberg (sammankallande), Leif Andersson,Estrid Landmark,

Styrelsens har under året haft 6 styrelsemöten.

Årets Gustavsbergare 2013 blev Göran Olsén. Diplom med motivering och blommor tilldelades honom för hans mångåriga gärning för porslinsproduktionen i fabriken och konstnärskollektivet i G-studion.

Årets aktiviteter året inleddes med en medlemsenkät för att fånga upp medlemmarnas åsikter och synpunkter. Drygt en tredjedel svarade och gav en del uppslag. Flertalet var dock ganska nöjda med sin förening och vårt utbud. Styrelsen ser gärna fler aktiva och vill starta fler studiegrupper.

 • Styrelsen medverkade även vid Hembygds­förbundets årsmöte som denna gång 29 mars, hölls på Siggesta Gård i Värmdö. Vi visade porslinsfabriken och omgivande miljöer med en bussutflykt. Styrelsen deltog även vid en av förbundets utbildningskonferenser den 8 oktober.
 • Valborg i Strandviksparken genomfördes traditionsenligt med sextett, körsång av Havs­trutarna, lotteri, eld och fyrverkeri, i samarbete med Gustavsberg – Ingarö församling.
 • Föreningen medverkade även vid Gustavs­bergsdagen den 17 maj i hamnen.
 • Den traditionella ”Gökottan” på Kvarnberget med Gustavsbergs Blåsorkester hölls som vanligt på Kristi Himmelfärdsdag,  år 2014 den 29 maj.
 • Båtutflykten den 30/8 gick med M/S Sjöbris till Sandhamn och kapten Göran Sjödin bjöd på en magnifik guidad skärgårdstur genom ytterskärgården via Biskopsö, Långviksskär, Tärnskär, Hallskär och Bullerö. Sju havsörnar och två sälar visade upp sig för oss.
 • Höstmötet 20 november med tema om Farsta jordbruk och dess betydelse för Gustavsberg, samlades närmare 200 medlemmar i Gustavsbergsteatern. Ingvar Pettersson kåserade kring bilder om jord- och skogsbrukets betydelse för porslinssamhället och Mats Björkman visade en kortare film om gårdarna runt Gustavsberg. En särskild bildgrupp finns i föreningen som bearbetar vårt omfattande bildarkiv.

Gustavsbergs Vänner fortsätter envist att bevaka omdaningen av Gustavsberg genom att delta på informationsmöten och samråd. Vi avstod dock från att hålla någon egen aktivitet under valåret och valde istället att agera vid andras arrangemang. Föreningen hyr en källarlokal för arkiv och styrelsemöten. Vi har hos kommunen anmält intresse av att överta Gula Porten om det finns förutsättningar för det.

Föreningens ekonomi har stabiliserats något tack vara samarbete med PRO, församlingen och övriga hembygdsföreningar i Värmdö och kan i år visa en liten behållning. Investeringar har gjorts i datakraft för vår bildhantering. Vi är även stolta över vår hemsida som är vår portal för medlemmar och andra intresserade av Gustavsbergiana. Vår facebookgrupp får stadigt nya medlemmar och har i feb 2015 288 medlemmar. Vi hoppas att via denna kontaktlänk rekrytera nya medlemmar i föreningen.

År 2015 hade föreningen vid årets slut 391 betalande medlemmar.
Förtroendevalda har under året varit: Styrelse Christer Hedberg, ordförande, Danuta Bäckman, kassör (2017), Ewa Engström, sekreterare/lokalansvarig, Ingvar Pettersson, bild/arkiv/fornminnen, Mats Björkman, bild/film/hemsida, Birgit Wahrenberg, text/dokumentation och Marie Bohjort. Styrelseersättare; Bengt Forssman, Tommy Lindberg och Affi Stork. Revisorer; Lennart Lindblad och Eva Bergström. Revisorersättare; Gunnie Ljungeqvist. Valberedning; Ingmar Wahrenberg (sammankallande), Estrid Landmark och Leif Andersson.
Verksamheten under året kan sammanfattas i föreningens olika aktiviteter:

 • Först ut (21/2) erbjöds medlemmarna besök och visning av LG Nilsson på Museet Hamn i Fisksätra, som har sitt fokus på slaget vid Baggensstäket och rysshärjningarna 1719.
 • Årsmötet hölls på Gustavsgården (3/3) och samlade 70-talet medlemmar. Utmärkelsen ”Årets Gustavsbergare” blev Gustavsbergs Blåsorkester som år 2015 firade sitt 150-årsjubileum.
 • Traditionsenligt firades Valborg i Strandviksparken i samarbete med Gustavsberg-Ingarö församling, Värmdö kommun och andra sponsorer. Närmare 3 000 personer avnjöt körsång, eld och fyrverkeri.
 • Gökottan på Kvarnberget, Kristi Himmelsfärdsdag (14/5), med Gustavsbergs Blåsorkester samlade 100-talet personer. Föreningen medverkade aktivt vid Gustavsbergsdagen (16/5) som i år hade Taube-tema. Inför den gjordes i samarbete med kommunen en skärmutställning ”Gustavsberg nu och då” som ställdes ut i Mässhallen i Gustavsbergs hamn och senare på församlingsgården Kyrkettan.
 • Årets skärgårdsutflykt (22/8) med M/S Sjöbris gick denna gång till Huvudskär och Ornö. Tack vara lyckat samarbete med PRO och hembygdsgrannar samlade resan det maximala antalet 240 deltagare.
 • Höstmötet (22/10) hölls på Gustavsbergsteatern med populär film och bildvisning, under ledning av Ingvar Pettersson och Mats Björkman. En videoinspelning från 1982 av veteranfesten på Domusrestaurangen visades  och en film om Stig Lindberg.
 • Slutligen arrangerade föreningen en visning och politisk hearing angående planerna för Gustavsbergs centrum och dess nya vägdragningar. På plats kunde den nya vägdragningen genom centrum visas. Efter det gavs redovisning och hearing i Runda huset. Från kommunen deltog planeraren Sofia Vogel och politikerna Anders Gullander (L) och Mikael Lindström (S). Vid samtliga tillfällen har försäljning av Edla Sofia Arvidssons bok ”Minnen från Värmdö Skärgård”, vykort, ”Årsringar” (en broschyr om promenadslingor i Gustavsberg) samt minnesskriften ”Fanfarer för Gustavsbergs Blåsorkester” som firade 150 år.

År 2016 hade föreningen vid årets slut ca 400 betalande medlemmar.
Förtroendevalda har under året varit: Styrelse Affi Stork, ordförande, Danuta Bäckman, kassör (2017), Ewa Engström, sekreterare/lokalansvarig, Ingvar Pettersson, bild/arkiv/fornminnen, Mats Björkman, bild/film/hemsida, Birgit Wahrenberg, text/dokumentation och Marie Bohjort. Styrelseersättare; Bengt Forssman, Tommy Lindberg, Lennart ”Pigge” Andersson och Roland Åberg. Revisorer; Lennart Lindblad och Eva Bergström. Revisorersättare; Gunnie Ljungeqvist. Valberedning; Ingmar Wahrenberg (sammankallande), Estrid Landmark och Ann Åström.

 • Årsmötet hölls på Gustavsgården (1/3) och samlade ett 80-tal medlemmar. Som  ”Årets Gustavsbergare” utsågs Marianne Landqvist för sitt hängiva arbete för Porslinsmuseets bevarande i Torkhuset. Bilder från Storholmen och Storholmstorpet och en film om VI-lägret på Storholmen 1939 visades.
 • Traditionsenligt firades Valborg i Strandviksparken i samarbete med Gustavsberg-Ingarö församling, Värmdö kommun och andra sponsorer. Närmare 3 000 personer avnjöt mässingsextett, körsång, eld och fyrverkeri.
 • Gökottan på Kvarnberget, Kristi Himmelsfärdsdag (5/5), med Gustavsbergs Blåsorkester och Gustavsberg-Ingarö Församling samlade 100-talet personer.
 • Föreningen medverkade vid Gustavsbergsdagen (6/6) med att informera om vår verksamhet.
 • Föreningen yttrade sig över detaljplaneförslaget för ett trygghetsboende på Gustavsgårdens parkeringsplats.
 • Årets skärgårdsutflykt (27/8) med M/S Sjöbris skulle denna gång gå till Lilla Nassa och Fiskeskobb men den hårda vinden medförde att resmålet ändrades till Låghallskär och Roskär NO Möja. F.d. riksdagsmannen och yrkesfiskaren Rune Wikström berättade om hur det är att vara yrkesfiskare i Värmdö skärgård. Tack vara lyckat samarbete med PRO Gustavsberg-Ingarö och hembygdsgrannar samlade resan 210 deltagare.
 • Höstmötet (27/10) hölls på Gustavsbergsteatern med film och bildvisning, under ledning av Ingvar Pettersson och Mats Björkman.Först visades ett bildspel med Edit Göyry Tupýs konstnärliga skapelser av frökapslar och andra naturmaterial. Därefter en film från produktionen av Blå Blom från 1980 av Rune Lundqvist med kommentarer av Arthur Hald. Efter kaffepausen visades en spännande film om leveransen av badkarspressarna till den nybyggda badkarsfabriken 1947 och därefter en film om badkarsproduktionen från 1986 av Johan Espeland, Bruno Gaul och Leif Andersson.

År 2017 hade föreningen vid årets slut 416 betalande medlemmar.
Förtroendevalda har under året varit: Styrelse Affi Stork, ordförande, Mats Björkman, kassör och v. ordf., Ewa Engström, sekreterare, Birgit Wahrenberg, Marie Bohjort, Lennart ”Pigge” Andersson och Roland Åberg. Styrelseersättare; Tommy Lindberg, Anita Ollas och Jösta Claesson. Revisorer; Lennart Lindblad och Eva Bergström. Revisorsersättare; Gunnie Ljungeqvist. Valberedning; Ingmar Wahrenberg (sammankallande), Estrid Landmark och Ann Åström.

Årsmötet hölls på Gustavsbergsteatern (13/3) och samlade ett 100-tal medlemmar. Som ”Årets Gustavsbergare” utsågs Keramikstudion som bevarar traditionen av keramisk gjutning, glasering och målning bland annat genom att tillverka Lisa Larsons design och älskade skulpturer. Keramikstudion är ett företag som ligger i hjärtat av samhället, Gustavsbergs hamn, där fabriksproduktionen blomstrat genom åren. Företaget bildades 1992, av Lisa Larson och hennes assistenter Franco Nicolosi och Siv Solins. Företaget har idag tre delägare, Franco Nicolosi, Anders Engstrand och Johanna Nicolosi, och 13 anställda.

Ulla Svensson berättade om Gustavsbergs Scenstudio och visade några videoklipp ur föreställningar genom åren.

 • Traditionsenligt firades Valborg i Strandviksparken i samarbete med Gustavsberg-Ingarö församling, Värmdö kommun och andra sponsorer. Närmare 3 000 personer avnjöt mässingssextett, körsång, eld och fyrverkeri.
 • Gökottan på Kvarnberget, Kristi Himmelsfärdsdag 25 maj, med Gustavsbergs Blåsorkester och Gustavsberg-Ingarö Församling samlade 100-talet personer.
 • Föreningen yttrade sig i samrådet över ett planprogram för ett trafikcentrum vid Ingarökrysset.
 • Två skärgårdsutflykter med M/S Sjöbris under kapten Göran P. Sjödin arrangerades med hänsyn till det stora intresset som funnits tidigare år. Den 3 juni gick resan med 122 deltagare till Utö där Charlotte Schröder guidade vid gruvhålen. Ett strandhugg på vägen hem fick improviseras eftersom nya tillträdesförbudsskyltar uppsatts på den tilltänka ön Borgen och vi fick istället gå iland på Vånkobben med dess blomsterprakt och fältspatbrott. Den 26 aug lyckades vi med 193 deltagare gå till Fiskeskobb och Sprickopp i Lilla Nassas skärgård. Resorna arrangerades av Gustavsbergs Vänner i samarbete med PRO Gustavsberg-Ingarö och våra hembygdsgrannar.
 • Höstmötet hölls på Gustavsbergsteatern 12 okt med ett program om Runda huset och dess historia av Johan Aspfors, Gustavsbergare, numera antikvarie på Länsstyrelsen och tidigare kommunantikvarie i Värmdö kommun som berättade och visade ett bildspel. Efter fikapausen ställde Jan-Olof Landqvist, industridesigner, Rolf Löfström, arkitekt och Christer Hedberg kommunpolitiker frågorna: Hur ser det ut att bli i de forna fabrikskvarteren och. hur kan man fånga upp de gamla i det nya?
 • Ny i Gustavsberg var rubriken på ett möte i Konstnärshusets cafélokal 21 nov med ett 30-tal deltagare dock inte så många nyinflyttade. Vi presenterade hembygdsföreningen Gustavsbergs Vänner och dess syfte och Ingvar Pettersson visade bilder och kåserade hur det var att bo i brukssamhället Gustavsberg. Mats Björkman visade en kort version av KF-filmen ”Eld, lera och människor” från 1942.
 • År 2018 hade föreningen vid årets slut 412 betalande medlemmar. Förtroendevalda har under året varit: Styrelse Birgit Wahrenberg ordf, Affi Stork, v. ordf., Mats Björkman, kassör, Ewa Engström, sekreterare, Lennart ”Pigge” Andersson, Roland Åberg och Leif Eriksson. Styrelseersättare Erland Andersson, Arved Arvedson och Anne-Lie Pettersson. Revisorer Lennart Lindblad och Gunnie Ljungeqvist. Valberedning Ingmar Wahrenberg (sammankallande), Estrid Landmark och Christer Hedberg.
 • Årsmötet hölls på församlingshemmet Kyrkettan med ca 100 medlemmar närvarande. Ulla Wikander berättade om sitt forskningsprojekt om kvinnors och mäns arbete vid Gustavsbergs porslinsfabrik 1880 – 1980. Efter lite tekniskt krångel kund vi visa stumfilmen ”Hur Gustavsbergsporslinet kommer till” från 1939.
 • Vi skrev till länsstyrelsen och begärde att Gula Byggningen skulle byggnadsminnesförklaras. I Värmdö kommun är bara tre byggnader byggnadsminnesförklarade: Grönskärs fyr, Tullhuset i Sandhamn och Villa Gransäter. Således är ingen byggnad i Gustavsberg med dess bruksmiljö byggnadsminnesförklarad. Länsstyrelsen avslog förslaget med motiveringen Länsstyrelsen anser att gällande bestämmelser enligt detaljplan för Gustavsbergs hamn, som antogs 19 juni 2002, väl tillgodoser de kulturhistoriska värden som kan tillskrivas Gula byggningen.
 • Traditionsenligt firades Valborg i Strandviksparken i samarbete med Gustavsberg-Ingarö församling, Värmdö kommun och andra sponsorer. Närmare 3 000 personer avnjöt mässingssextett, körsång, eld och fyrverkeri.
 • Gökottan på Kvarnberget Kristi Himmelsfärdsdag 10 maj flyttades till Kyrkstallet p.g.a ombyggnader vis Kvarnbergsskolan, Den arrangerades av Gustavsbergs Blåsorkester och Gustavsberg-Ingarö Församling och samlade 100-talet personer.
 • Inga remissvar på detaljplaner har avgivits under året.
 • Två skärgårdsutflykter med M/S Sjöbris under kapten Göran P. Sjödin arrangerades. Den 2 juni gick resan med 139 deltagare till Sanhamn och Grönskär där de som ville fick gå upp i fyren. Den 1 sept gick färden mot Tärnskär med 212 deltagare men vinden hindrade oss att gå i land, varför vi gjorde ett strandhugg på Hallskär i stället på resan hem över Gråskärsfjärden lade vi till på kronbryggan på St. Hästskär som tidigare ingick i kustartilleri-försvaret av Sandhamnsleden. Resorna arrangerades av Gustavsbergs Vänner i samarbete med PRO Gustavsberg-Ingarö och våra hembygdsgrannar.
 • Styrelsen m.fl. gjorde ett studiebesök på Villa Björkudden, som flyttades till Tynningö efter Stockholmsutställningen 1897 och som Sisyfos varsamt renoverat.
 • Ny i Gustavsberg var rubriken på ett möte i församlingshemmet Kyrkettan 18 nov med ett 30-tal deltagare dock inte så många nyinflyttade. Vi presenterade hembygdsföreningen Gustavsbergs Vänner och dess syfte och Erland Andersson visade bilder och kåserade hur det var att bo i brukssamhället Gustavsberg. Mats Björkman visade en kort version av KF-filmen ”Eld, lera och människor” från 1942.
 • Höstmötet hölls på Gustavsbergsteatern 1 nov. Ingvar Pettersson berättade med bilder om sin egen koppling till inflyttningen till Gustavsberg på 1850-talet när regelverket och människosynen styrde Gustavsbergarnas liv. Filmen Nattvakten med Allan Edvall hade digitaliserats av Villeroy&Boch genom Erland Andersson och visades med personliga kommentarer om filmens tillblivelse av Marianne Preissler. En ny version av filmen Gustavsbergs Folkpark 1961-63 visades slutligen.
 • Strandvik visades för allmänheten inför ombyggnaden till fyra paradlägenheter av Sisyfos.
 • Under året har arbetet med vårt bokprojekt i samarbete med Columbus förlag tagit fart. Boken titel är bestämt till ”Gustavsberg som försvann och kom igen”.

År 2019 hade föreningen vid årets slut 441 betalande medlemmar. Förtroendevalda har under året varit: Styrelse: Birgit Wahrenberg ordf, Lennart ”Pigge” Andersson , v. ordf., Mats Björkman, kassör, Anne-Lie Pettersson , sekreterare, Leif Eriksson och Roland Åberg . Styrelseersättare Arved Arvedson , Rolf Ellnebrand, Jonny Tedenfors och Ronny Berggren. Revisorer Lennart Lindblad och Danuta Bäckman. Valberedning Ingmar Wahrenberg (samman-kallande), Christer Hedberg och Affi Stork. Roland Åberg avled 14/11.

 • Årsmötet hölls på församlingshemmet Kyrkettan 12/3 med ca 100 medlemmar närvarande. Som ”Årets Gustavsbergare” utsågs Polarna, ett genialt koncept med att låta unga stödja unga. Ert arbetssätt bland annat med utbildning i första hjälpen, hjärt-lungräddning, brandskydd, lag och rätt, konflikthantering liksom inblick i hur den kommunala socialtjänsten fungerar ger värdefull kunskap och skapar samtidigt ett personligt ledarskap som kommer till användning i det direkta arbetet bland våra barn och ungdomar. Andreas Dahlberg och Anna Sterud från Värmdö kommun Plan/ byggenhet berättade om planer och byggprojekt i Gustavsberg.
 • Vi skrev till länsstyrelsen och begärde att Gula Byggningen skulle byggnadsminnesförklaras. I Värmdö kommun är bara tre byggnader byggnadsminnesförklarade: Grönskärs fyr, Tullhuset i Sandhamn och Villa Gransäter. Således är ingen byggnad i Gustavsberg med dess bruksmiljö byggnadsminnesförklarad. Länsstyrelsen avslog förslaget med motiveringen Länsstyrelsen anser att gällande bestämmelser enligt detaljplan för Gustavsbergs hamn, som antogs 19 juni 2002, väl tillgodoser de kulturhistoriska värden som kan tillskrivas Gula byggningen.
 • Traditionsenligt firades Valborg men inte i Strandviksparken, som var under ombyggnad, utan i kyrkparken i samarbete med Gustavsberg-Ingarö församling, Värmdö kommun och andra sponsorer. Närmare 3 000 personer avnjöt mässingssextett, körsång, och eld. Vi fick köpa 220 m slang för att ta vatten från kyrktornet.
 • Gökottan på Kristi Himmelsfärdsdag 30 maj hölls vid Kyrkstallet. Den arrangerades av Gustavsbergs Blåsorkester och Gustavsberg-Ingarö Församling och samlade 100-talet personer.
 • Inga remissvar på detaljplaner har avgivits under året.
 • Två skärgårdsutflykter med M/S Sjöbris under kapten Göran P. Sjödin arrangerades. Den 1 juni gick resan med 180 deltagare till nationalparken Ängsö och Siaröfortet vid Furusundsleden. Den 24 augusti gick färden mot Tärnskär utanför Långviksskär med 160 deltagare och vädret var bra så vi kom i land. Resorna arrangerades av Gustavsbergs Vänner i samarbete med PRO Gustavsberg-Ingarö och våra hembygdsgrannar.
 • Höstmötet hölls på Gustavsbergsteatern 24 oktober. Ingvar Pettersson läste ur Ingvar Janssons bok ”Min barndom i Farsta och framåt i tiden” med bildillustrationer till boken. En film om tillverkningen av porslin på HPF 1984 av Rune Lundqvist visades. I filmen som kommenterades av Siv Juhlin medverkade bl a Inger Nordgren, Jaroslav Tupý och Karin Björqvist.
 • Ny i Gustavsberg var rubriken på ett möte i församlingshemmet Kyrkettan 12 nov med ett 50-tal deltagare. Vi hade gjort direktutskick till 561 adresser i Porslinskvarteren. Vi presenterade hembygdsföreningen Gustavsbergs Vänner och dess syfte och Johan Aspfors visade bilder och berättade om hur brukssamhället Gustavsberg uppkom. Columbus förlag presenterade den nya boken ”Gustavsberg som försvann och kom igen”. Oskar Juhlin, ny VD i HPF Gustavsberg AB (Gustavsbergs Porslinsfabrik) berättade om fabrikens framtidplaner sedan Sisyfosgruppen blivit största ägare.
 • Strandvik visades för allmänheten inför efter ombyggnaden till fyra paradlägenheter av Sisyfos.

År 2020 hade föreningen vid årets slut 496 betalande medlemmar. Förtroendevalda har under året varit: Styrelse: Birgit Wahrenberg ordf, Lennart ”Pigge” Andersson , v. ordf., Mats Björkman, kassör, Anne-Lie Pettersson , sekreterare, Leif Eriksson, Rolf Ellnebrand och Johnny Tedenfors . Styrelseersättare Ronny Berggren och Amie Kronblad. Revisorer Lennart Lindblad och Danuta Bäckman. Revisorsersättare: Mirjam Pätsi Ullberg och Karl Sundqvist. Valberedning Christer Hedberg (sammankallande), Affi Stork och Fredrik Zetterberg.

 • Årsmöte hölls i Gustavsbergsteatern 12 mars och samlade 50 medlemmar. Programmet på det p.g.a. pandemin förkortade årsmötet bestod årsmötesförhandlingarna och en presentation av vår första årsskrift ”En liten rundtur i Farstaviken” av Bengt Forssman
 • Till Årets Gustavsbergare utsågs SeniorNet Värmdö med ett koncept där äldre lär äldre att hantera datorer, läsplattor och smarta mobiltelefoner.
 • Valborg inställdes p.g.a. pandemins mötesrestriktioner.
 • De två planerades skärgårdsutflykterna med M/S Sjöbris fick ställas in av samma skäl.
 • Gustavsbergs Vänner medverkade på  Porslinets helg tillsammans med Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner.
 • Höstmötet blev inställt.
 • Bengt Forssman har författat en skrift med namnet ”En rundtur i Farstaviken” som vi har bearbetat och låtit trycka som en första medlemsskrift med avsikten att gratis distribuera till våra medlemmar och sälja externt.
 • Affischtavlorna i samhället är i stort behov av upprustning. Tavlan vid Grindstugatan har upprustats av de boende där. Gustavsbergs Vänners styrelse har beslutat att bekosta det material som behövs för att åtgärda övriga anslagstavlor.

År 2021 hade föreningen vid årets slut 501 betalande medlemmar varav 26 nya under sista kvartalet 2021, vars medlemsavgift även gäller för 2022.
Förtroendevalda har under året varit: Styrelse; Birgit Wahrenberg, ordförande, Lennart ”Pigge” Andersson v. ordf. , Mats Björkman, kassör, Anne-Lie Pettersson, sekreterare, Leif Eriksson lokalansvarig, Rolf Ellebrand och Johnny Tedenfors. Styrelseersättare; Ronny Berggren och Amie Kronblad. Revisorer; Lennart Lindblad och Danuta Bäckman . Revisorsersättare: Miriam Pätsi Ullberg och Karl Sundqvist. Valberedning; Christer Hedberg (sammankallande), Affi Stork och Fredrik Zetterberg.

 • Ett på grund av pandemin försenat årsmöte ägde rum 21 oktober i Gustavsbergsteatern med ca 100 medlemmar närvarande. Anne-Lie Pettersson valdes till ny ordförande. Till årets Gustavsbergare utsågs Johan Aspfors, som också höll andra delen av sitt föredrag om Gustavsberg på KF:s tid. Vi bjöd på fika i foajén i pausen av Johan Aspfors föredrag.
 • Restriktionerna för möten gällde under vår, sommar och eftersommar  för att begränsa smittspridningen av Coronan. Vi tvingades ställa in alla planerade aktiviteter under denna del av året. Således ställde vi in de två planerade skärgårds­resorna med m/s Sjöbris.
 • Ett undantag gjordes då vi deltog vid utomhusaktiviteten ”En helg i porslinets tecken” utanför Porslinsmuseet och där sålde böcker och skrifter och värvade nya medlemmar.
 • Höstmötet ägde rum 12 november på Gustavsbergsteatern. Jan Olsén höll ett föredrag till bilder med rubriken ”Skärgården igår, idag och imorgon”.
 • Vi arrangerade en bussresa till Taxinge julmarknad den 23 november med 38 deltagare.
 • Vi svarade på samråd för uppdaterad översiktsplan 2035.
 • Anslagstavlorna vid Villagatan och Gamla Svartens väg har upprustats av de boende på initiativ av Monica Eriksson. Materialet bekostades av Gustavsbergs Vänner.

År 2022 hade föreningen vid årets slut 506 betalande medlemmar plus 16 nya under sista kvartalet 2022, vars medlemsavgift även gäller för 2023.
Förtroendevalda har under året varit:
Styrelse: Anne-Lie Pettersson, ordförande, Lennart ”Pigge” Andersson v. ordf., Mats Björkman, kassör, Birgit Wahrenberg, Leif Eriksson, Rolf Ellnebrand och Johnny Tedenfors. Styrelseersättare: Ronny Berggren. Revisorer; Lennart Lindblad och Miriam Pätsi Ullberg . Revisorsersättare: Danuta Bäckman och Karl Sundqvist. Valberedning; Christer Hedberg (sammankallande), Affi Stork och Fredrik Zetterberg.

 • Årsmöte hölls i Gustavsbergsteatern 31 mars och samlade 100 medlemmar.
 • Till Årets Gustavsbergare utsågs amatörteatergruppen Gustavsbergs Scenstudio. Föreningen bildades 1945 som en följd av en 80-årig teatertradition i Gustavsberg.
 • Valborgsfirandet i Strandviksparken återupptogs i samarbete med Värmdö kommun . Ca 3000 deltagare bjöds på mässingssextett, sång av Evelina Olsén med musiker, körsång av Havstrutarna/PRO-tonerna och Valborgsmässoeld.
 • Två skärgårdsutflykter med M/S Sjöbris under kapten Göran P. Sjödin arrangerades . Den 4 juni gick resan med 142 deltagare till Bullerö och Bodskär. Den 1 sept gick färden med 169 deltagare till Borgen och Lökskär vid Huvudskär. Resorna arrangerades av Gustavsbergs Vänner i samarbete med PRO Gustavsberg-Ingarö och våra hembygdsgrannar.
 • Gustavsbergs Vänner medverkade på Porslinets helg tillsammans med Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner. Vi sålde böcker och värvade medlemmar.
 • Höstmötet hölls 20 oktober i Gustavsbergsteatern. Jan Olsén berättade till bilder om Sveriges fyrar och Rolf Ihre om Porslinsrederiet.
 • Remisser. Vi har svarat på samråd för Värmdö kommuns översiktsplan 2035.
 • Arbetet med att ge ut en moderniserad version version av Carin Lindskog-Nordströms bok ”Gustavsberg 1640-1940 från tegelbruk till industrisamhälle” från 1973 har intensifierats och boken kommer att tryckas våren 2023.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg