Kyrkor i Gustavsberg

Statskyrkan – Gustavsbergs Församling

Gustavsberg ingick före 1902 i Värmdö församling, men hade ett eget kapell byggt 1883 på nuvarande Ekedalsskolans skolgård, där lekparken nu är belägen. Kapellet som kallades träkyrkan revs 1953 efter att ha använts som gymnastiksal och samlingslokal efter 1902. Ännu tidigare fanns en kyrksal i Gula Byggningen. Församlingen gav ut en 100 års jubileumsskrift 2002 som Birgit Wahrenberg var redaktör för med titeln ”Gud i Gustavsberg – 100 år” som kommer att finnas här inom kort.

Missionskyrkan – Gustavsbergs friförsamling

Gustavsbergs missionsförsamling som till år 1942 kallades Gustavsbergs kristna friförsamling och före 1883 Gustavsbergs missionsförening, grundades 1872. 1901 byggdes Missionshuset som efter Gustavsbergs kommuns avskiljning från Värmdö kommun 1902 även skulle användas som kommunalhus enligt beslut av brukspatron Wilhelm Odelberg . Missionhuset har haft flera namn genom åren såsom Missionskyrkan och Tallåskyrkan.

1973 firades församlingen 100 års-jubileum och i samband med detta utgavs en jubileumsskrift baserad på den tidigare utgivna 70 års-jubileumsskriften. 100 årsjubileumsskriften finns här.

Vaktmästare Olof Ericsson forskade i protokollen och skapade en skrift med den långa titeln ”Byggandet och utveckling av Missionshuset, (kommunalhuset), Missionskyrkan, Tallåskyrkan samt SMU-gården” år 1986 som finns här.

Missionsförsamlingen hade en scoutrörelse som kallades VP – Våra pojkar respektive VF – Våra flickor. Vi har fått som gåva en del dokumentation från Missionsförsamlingen bl.a. att antal korta berättelser från deltagare i ett VP-läger vid Skälsmara pingsten 1956. Här följer några citat från berättelserna:

”F-o slogs med kokerskan och stämningen var glad” ”Jag sov bara tre kvart på hela natten” ”Vi pratade oss genom denna natten, ja snacket gick som ett rinnande vatten”

Deltagare vid VP-lägret i Skälsmara på Ingarö 19-21/5 1956.

Baptistkapellet – Baptistförsamlingen

Baptistförsamlingen i Gustavsberg grundades 1860 och det första dopet av Eva Mellberg ägde rum i Ösby Träsk. Baptistkapellet byggdes av 1906 och brukspatron Wilhelm Odelberg bestämde att kapellet även skulle användas till ritskola för att utbilda porslinsmålare för fabriken. Församlingens firade 100 år 1960 och gav då ut en jubileumsskrift som finns här.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg