Film och videoarkiv

Gustavsbergs Vänner har ett filmarkiv bestående av äldre filmer och nyare videoinspelningar. En förteckning finns här.

Det gamla Gustafsberg är en stumfilm som finns på Filmarkivet och som spelades in 1919 för att visa porslinsfabrikens moderna maskiner. Filmen kommenteras av Wilhelm Kåge. Den finns i mp4-format här och i flv-format här.Fotograf: Det gamla Gustavsberg 1919

Filmen ”Eld, lera och människor” från 1942 finns på Filmarkivet och visar brukssamhället Gustavsberg, produktionen och konstnärerna vid fabriken.

1943 filmade kantor och folkskollärare Gösta Borg folkskolans elever på en friluftsdag vid Lemshaga. Eleverna bygger hässjor vid Lemshagas Fiskartorp. Filmen finns här i flv-format.

Det gamla fabriksområdet bestod av många mindre byggnader när KF köpte Gustavsberg. 1939 byggdes Sanitetsfabriken och under åren 1943-48 moderniserades Hushållsporslinsfabriken genom att en funkisfabrik byggdes runt gasugnshallen . Hilding (Ohlsson) Engströmer,  fabrikens fotograf,  filmade hur en av de gamla fabriksbyggnaderna revs. Filmen finns här i mp4-format och här i flv-format.

Kvarnbergsskolan, ritad av KF-arkitekten Olof Thunström, byggdes åren 1949 – 1950 ”mitt i byn” till största delen i egen regi av Gustavsbergs Fabrikers byggnadsavdelning. Denna stumfilm spelades in av fabrikens fotograf Hilding Ohlson som senare tog efternamnet Engströmer. Filmen är ett intressant tidsdokument över de byggnadsmetoder som användes och hur den moderna skolan infördes i Gustavsbergs kommun som var en av pionjärerna för införandet av den 9-åriga enhetskolan i Sverige. Filmen finns här i flv-format.

Gustavsbergs Båtklubb, GBK bildad 1922 hade i början vinteruppläggningsplatser på Farstavikens norra strand där år 2020 fem slipar finns som dock inte är fullbelagda och vars existens hotas av höjda arrendekostnader för marken. Senare tillkom platser på Kattholmen och Sågplan. Bryggor fanns och finns fortfarande vid inre delen av Farstaviken liksom sedan 1974 vid Mölnvik då varvsverk-samheten flyttades från Kattholmen till Mölnvik. 1950-52 spelades klubben in en film om dess aktiviteter. Fotograf var Hilding Ohlson (Engströmer) och filmen ljudsattes av Rune Lundqvist med kommentarer av Torsten Rolf. Filmen har sedan digitaliserats av Gustavsbergs Vänner och finns i en förbättrad version här i flv-format och här i mp4-format.

Isfiske i Storholmsfladen med Knut Andersson och Samuel Svensson. Från vårt filmarkiv visar vi här en kortfilm som Hilding (Ohlsson) Engströmer spelat i när veteranerna Knut Andersson och Samuel Svensson fiskar gädda från isen i Storholmsfladen mellan Ingarö och Storholmen vid Södersved.

Gustavsbergs Blåsorkester fyller 100år 1965 och Hilding (Ohlsson) Engströmer filmade jubileumskonserten med avslutande marsch mot repetitionslokalen i skyttepaviljongen vid Ingarögatan. Ljudet är från en senare konsert och tillagt efteråt.

Gustavsberg inför högertrafiken (Från SVT öppet arkiv 1966-09-28). Gary Engman intervjuvar kommunfullmäktiges ordförande Harald Lindholm (S) i Grindstugatan om Gustavsbergs kommuns förberedelser inför högertrafikens införande 3 sept 1967. Lägg märke till hur hemvårdarinnan ska informera de äldre hon besöker.

Svt:s reporter Gary Engman intervjuar Gustavsbergs kommunfullmäktigeordförande Harald Lindholm om kommunens förberedelser inför omläggningen till högertrafik 3 sept 1967.

Gustavsbergs Blåsorkester firar Gustavsberg 150 år med att konsertera i Gustavsbergs äldsta bruksgata Grindstugatan 1975. Klippet kommer från SVT-programmet Sveriges Magasin.

Vandring vid Ösbydalen 1992 med Edla-Sofia Arvidsson och Göran Lundgren som ciceroner.

Unik dokumentärfilm om badkarsfabriken inför nedläggningen 1992 av Billy Forsberg.

KF tillverkade badkar för moderniseringen och nyproduktionen av Sveriges bostadsbestånd mellan åren 1947 – 1992 då tillverkningen lades ned. Billy Forsberg jobbade på BKF när den stängdes och dokumentärfilmade sina arbeteskamraters sista arbetsveckor efter det att nedläggningen beslutats. Tekniken för tillverkningen köptes av Mullins i USA som också levererade de första Clearing-pressarna. Olof Thunström ritade fabriksbyggnaden med underlag från Mullins. Kyrkomålaren Gunnar Torhamn färgsatte inredningen. Under åren automatiserades tillverkningen betydligt och den mesta utrustningen såldes till Kina efter nedläggningen.

Gökotta på Kvarnberget 1994 – Gustavsbergs Blåsorkester under ledning av P-O Ukkonen framför Gökvalsen i ett annorlunda arrangemang av dirigenten.

Gökotta på Kvarnberget 2012 – Gustavsbergs Blåsorkester framför åter Gökvalsen under ledning av P-O Ukkonen.

Vägraset vid Skräddarviken 1999. När strandpromenaden längs Farstaviken vid Skräddarviken anlades 1999 så underminerades gamla Värmdövägen så att vägbanken gled ut i vattnet. En stor del av busstrafiken gick denna väg och kommunledningen under Margareta Nachmansson (M) våndades över vad man skulle göra i denna krissituation. De förbindelser som fanns mot Stockholm var den nya motortrafikleden och omvägen över Skevik på Lagnövägen. Efter en mycket lång betänketid så beslutade man att reparera vägen.

Gustavsbergs Vänners utfrågning av Kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott på Gustavsgården 16/9 2012.

LG Nilsson är moderator för utfrågningen av kommunsyrelsens Gustavsbergsutskott i Gustavsgårdens samlingssal.

Videoinspelning av Erland Andersson kåseri om Gustavsberg och fabriken vid Gustavsbergs Vänners höstmöte 7 november 2012.

2013 års gökotta firades på Kvarnberget i vackert väder med musik av Gustavsbergs Blåsorkester under ledning av oefterhärmlige P.O. Ukkonen. Här visar vi slutet på konserten då orkestern framför ”Gökvalsen” och psalmen ”En vänlig grönskas rika dräkt”

Gustavsbergs Vänners Höstmöte 2013 med Ingvar Pettersson som kåserar och berättar gamla minnen till bilder.

Ett svt-program inspelat 1975 med rubriken  Gustavsberg 150 år  vi visade på höstmötet finns här i flv-format.

Bottenresultat för Värmdö kommun i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning 2013.

Nacka-Värmdö Posten refererar resultatet av vad medborgarna tycker om Värmdö kommun. 1000 tillfrågades – hälften svarade. Allra sämst omdöme får politikerna. Värmdöborna är inte nöjda med vilket inflytande och påverkan de har i kommunen. Det är svårt att få kontakt med kommunen, man har inte förtroende för kommunens tjänstemän och politiker och man tycker att möjligheten att påverka politiska beslut är dåliga. Torbjörn Malm ställde en fråga till kommunledningen med anledning av resultatet under allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges möte 2013-08-28 och fick svar av kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M).

Karin Karlsson i Skogshem har rådjuret Sissi som husdjur i Gustavsberg 1944

Valborg i Strandviksparken 2014. Gustavsbergs Mässingssextett spelar, Havstrutarna sjunger vårsånger medan Valborgsmässoelden tänds och kvällen avslutas med ett magnifikt fyrverkeri.

Gökotta 2014 på Kvarnberget med Gustavsbergs Blåsorkester och vårtal av prästen Camilla Ulén. Hela programmet finns här för den som har snabb internetuppkoppling. (flv-format)

Valborg i Strandviksparken 2016. Havstrutarna sjunger Vintern rasat ut bland våra fjällar och elden tänds.

Ett bra gratisprogram som fungerar med alla videoformat för att se på film är VLC Media Player.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg