Gustavsberg bygger bostäder 1943 – 1945

Gustavsberg ordnar sin bostadsfråga – ur tidskriften Form 1943 – beskriver inventeringen av äldre bostadsbeståndet, där man fortfarande i många fall hade utedass och vatten hämtades i en tappkran på gården, och den modernisering som skulle ske som de nybyggnadsprojekt som igångsatts efter KF:s övertagande av Gustavsberg. Man kunde genomföra dessa och bygga en ny teknisk porslinsfabrik (TPF) trots att krigsutbrottet var i antågande med brist på material och arbetskraft. I TPF producerades tätsintrat sanitetsporslin som handfat och toalettstolar och elektroporslin som användes som isolatorer. När tillverkningen av elektroporslin upphörde i mitten av 1960-talet ändrades fabrikens namn till Sanitetsporslinsfabriken, SPF.

Olof Thunström, arkitekt SAR på KF:S arkitektkontor skriver i Teknisk Tidskrift 1945 om utbyggnaden och moderniseringen av bostäderna i Gustavsberg – Gustavsberg Bygger.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg