Värmdö Tidning 1975 – 2005

Värmdö Tidning var kommunens informationstidning som utgavs åren 1975 – 2005 med Birgit Wahrenberg som redaktör och efterträdde tidningen Blocket efter kommunsammanläggningen 1974. Tidningen upphörde efter det att kommunen beslutat att upphandla redaktörskapet i konkurrens. Uppdraget tilldelades då företaget Kraft och Kultur. Utgivningen fortsatte sedan utan lokal förankring under en kortare tid.

En sökbar innehållsförteckning för åren 1974 – 2005  finns här.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg