Gustavsberg VII fyller 100 år 2012.

Välkommen till Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg

Tillägg och ändringar på hemsidan 26 jan 2023.

Tidningen Gustavsbergaren

Alla nummer av tidningen Gustavsbergaren är nu sökbara.

Medlemsavgift för år 2023

Fakturor för årets medlemsavgift har skickats ut per brev vecka 2 till alla medlemmar utom de nya medlemmar som tillkom sista kvartalet 2022, vars inbetalade avgift även gäller för 2023. Enskilda medlemmar betalar 200 kr, medan två personer med samma adress betalar 150 kr vardera, dvs tillsammans 300 kr.

”Gustavsberg 1640 – 1940 Från tegelbruk till industrisamhälle”

Carin Lindskog – Nordström forskade fram Gustavsbergs historia på uppdrag av AB Gustavsbergs fabriker på 1950-talet. Hon gick bort 1959 och manuskriptet till denna bok kompletterat med fotografier ur fabrikens arkiv gavs ut i enkel form 1973. Gustavsbergs Vänner i samarbete med Columbus förlag har sökt finansiering till en moderniserad nyutgåva av boken och vi hoppas att den skall finnas färdig till vårt årsmöte i mars 2023.

Omslagsbild på originalutgåvan. Teckning av Jan Olof Landqvist.

Värmdövalet 2022

PRO, SPF och Anhörigföreningen arrangerade en utfrågning av de 11 partier som ställer upp i Värmdövalet 2022 i Gustavsgården samlingssal tisdag 30 aug. Länk till en inspelning av mötets första och andra del finns nedan.

http://gustavsbergaren.se/Val2022/20220830_GGval1.wmv

Alternativt via vår YouTube-kanal:

http://gustavsbergaren.se/Val2022/20220830_GGval2.wmv

Alternativt via vår YouTube-kanal:

Årsmötet 2022

Årsmötet, som ägde rum 31 mars i Gustavsbergsteatern med ca 100 närvarande medlemmar, omvalde Anne-Lie Pettersson till ordförande för Gustavsbergs Vänner. Styrelsen består dessutom av Lennart ”Pigge” Andersson,v. ordf. , Mats Björkman kassör, Birgit Wahrenberg, Leif Eriksson, Rolf Ellebrand och Johnny Tedenfors med Ronny Berggren som ersättare.

Till årets Gustavsbergare utsågs Gustavsbergs Scenstudio och Ulla Svensson tog emot diplom och blombukett. Efter pausen visades ett antal klipp ur Scenstudions revyer och föreställningar mellan 1987 och 2019 som finns att se genom att klicka här.

Vi på Gustavsberg 1954

Ännu en skrift från Gustavsbergs Fabriker har skannats in. – Vi på Gustavsberg. Den riktar sig till nyrekryterad arbetskraft och beskriver företaget och samhället i positiva ordalag.

Aspvik

Under fliken Länkar har en länk till Aspviks vägsamfällighet lagts till. Det pågår ett omfattande planarbete för att bygga ut Aspviksområdet, som av kommunen anses ”tätortsnära”.

Tidningen Gustavsbergaren nu sökbar

Tidningen Gustavsbergaren har uppdaterats med sökbar text årgångarna 1943-1977 och länkar till förstasidor och innehåll har rättats. Tidningens alla nummer under tiden 1943-1949 finns sökbara här, alla nummer under tiden 1950-1959 finns sökbara här, alla nummer under tiden 1960-1964 finns sökbara här och alla nummer under tiden 1965-1969 finns sökbara här. Öppna pdf-filen med Acrobat Reader och skriv Ctrl F (Håll Control-tangenten nedtryckt samtidigt som F) Då kommer en sökruta upp på skärmen där du kan skriva ett sökord.

Bengt Forssmans skrift ”En liten rundtur i Farstaviken” och nya vykort målade av Anne-Lie Pettersson finns nu till försäljning i Porslinsbutiken vid vattenhjulet.

Vi säljer Bengt Forssmans skrift ”En liten rundtur i Farstaviken” för 100 kr ev porto 52 kr tillkommer. Skriften finns även i Porslinsbutiken vid vattenhjulet. Nya medlemmar får skriften utan kostnad. Betala till Gustavsbergs Vänners Plusgiro 40 87 02-9, Bankgiro 5916-5258 eller Swish 123 634 66 88.

Bengt Forssman har även för vår planerade 25-årsskrift som aldrig blev tryckt bidragit med ett kapitel ”Gustavsbergarna och deras båtar” som finns här.

Lennart Backmans bildarkiv

Efterhand har fler länkar till bilder lagts till och vi kan på begäran skapa fler länkar till arkivbilderna. Sökbart register med länkar till bilderna finns här.

Gustavsbergs Vänner har sänt in ett remissvar på samrådet om en detaljplan för att bygga 270 bostadslägenheter på och vid Kråkberget

Förstör inte Kråkberget

Hembygdsföreningen Gustavsbergs Vänner vill i sitt samrådsyttrande till kommunen stoppa exploatering av Kråkberget, som planeras strax ovanför Ekvallen i Gustavsberg.

Den omfattande exploateringen för 270 bostäder och förskola innebär bland annat omfattande sprängningar och schaktningar och andra ingrepp i den skyddsvärda naturen. Detta tillsammans med dragning av nya vägar, byggandet av många och höga hus, strider mot kommunens egna intentioner i översiktsplan och riktlinjer om bevarande av landskaps- och stadsbilden.
I yttrandet över förslaget (Detaljplan för Kråkberget – Dnr 17/KS0330) invänder Gustavsbergs Vänner bland annat:

Att det storskaliga byggandet, med niovåningshus som ställs på tvåvåningsgarage, innebär att tillgängligheten till området minskar för allmänheten och att fungerande industribyggnader rivs.
Att den livsviktigt gröna korridoren i området skärs av.
Att det uppstår stora risker för olika former av störningar, problem med ljud och belysning från is-banan.
Att den oländiga och otillgängliga terrängen fördyrar exploateringen med höga bokostnader som följd.
Att trafik- och parkeringsproblemen i Gustavsberg förvärras.

Planerna på den hårda, okänsliga och dyra exploateringen av Kråk-berget är ett hot mot Gustavsbergs ideal för samhällsplanering med bebyggelsen försiktigt placerad i naturen. Med sitt samrådsyttrande vill Gustavsbergs Vänner skapa opinion för att stoppa planerna på den brutala exploateringen av Kråkberget. Nu avvaktar vi en samrådsredogörelse och om kommunen vill gå vidare med planen.

Bildgruppen

Bildgruppen är inställd tills vidare p.g.a. Corona-viruset. Är du intresserad att medverka skicka ett meddelande till bildgruppen@gustavsbergaren.se

Boken om Gustavsberg som Columbus Förlag utgivit i samarbete med Gustavsbergs Vänner säljs i bokhandeln, i Porslinsbutiken vid vattenhjulet, på Stora COOP och ICA Maxi. Kanske en lämplig gåva till den som vill veta mer om hur samhället utvecklats under tiden från Kooperativa Förbundets köp av Gustavsberg år 1937 till idag. KF betalade 3,65 MKr till familjen Odelberg för en gammal hushållsporslinsfabrik i behov av modernisering, jordbruk, bostäder och mark. Kontakta Rolf Ellnebrand på förlaget 070-6242385. Betala till förlagets plusgiro 447288-2, bankgiro 5847-5187, swishnr 123 038 97 59

Gustavsberg som försvann - och kom igen


——————————————————————————————————

För att läsa pdf-dokument behöver du gratisprogrammet Adobe Reader som du kan ladda hem här nedan:

Get Acrobat Reader web logo

Ett bra gratisprogram som klarar de flesta filmformat (mpg, mp4 och flv) är VLC Media Player. som finns för Windows, MAC, Android och Iphone m.fl.

VLC
VLC  för Windows

För synpunkter, korrigeringar och ev. felaktiga länkar kontakta  webmaster@gustavsbergaren.se

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg