Gustavsberg VII fyller 100 år 2012.

Välkommen till Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg

Ändringar och tillägg på hemsidan 30 april 2021

På grund av pandemin tvingas vi för andra året i rad ställa in vårt Valborgsarrangemang.

År 2011 såg det ut så här.

Gustavsbergs vänners valberedning söker kandidater till styrelsen. Kontakta valberedningens sammankallande, Christer Hedberg 070-376 49 35, enklast via denna länk valberedningen@gustavsbergaren.se

Värmdö kommun har skickat ut en samrådsremiss för ett planförslag om att bygga två hyreshus vid bussarnas vändplan på Björnskogsvägen – fastighet Skevik 1:190. Har du synpunkter eller vill medverka i Gustavsbergs Vänners remissgrupp kontakta remissgruppen@gustavsbergaren.se.

Planförslaget finns här och i kommunhuset i Skogsbo.

Tidningen Gustavsbergaren har uppdaterats med sökbar text årgångarna 1943-1977 och länkar till förstasidor och innehåll har rättats. Tidningens alla nummer under tiden 1943-1949 finns sökbara här, alla nummer under tiden 1950-1959 finns sökbara här, alla nummer under tiden 1960-1964 finns sökbara här och alla nummer under tiden 1965-1969 finns sökbara här. Öppna pdf-filen med Acrobat Reader och skriv Ctrl F (Håll Control-tangenten nedtryckt samtidigt som F) Då kommer en sökruta upp på skärmen där du kan skriva ett sökord.

Vår systerförening Gustavsbergs Porslinsmuseums vänner har i samarbete med Gustavsbergs Konstförening och Artitude/Tillfället arrangerat en utställning i Delselius café Tornhuset i Gustavsbergs Hamn med affischer från Porslinsmuseets verksamhet genom åren.

Bengt Forssmans skrift ”En liten rundtur i Farstaviken” och nya vykort målade av Anne-Lie Pettersson finns nu till försäljning i Porslinsbutiken vid vattenhjulet.

Vi säljer Bengt Forssmans skrift ”En liten rundtur i Farstaviken” till boende i Gustavsbergs tätort för 60 kr med leverans i brevlådan per bud. För övriga med leverans per brev av PostNord är priset 90 kr. Skriften finns även i Porslinsbutiken vid vattenhjulet. Nya medlemmar får skriften utan kostnad. Betala till Gustavsbergs Vänners Plusgiro 40 87 02-9, Bankgiro 5916-5258 eller Swish 123 634 66 88.

Bengt Forssman har även för vår planerade 25-årsskrift som aldrig blev tryckt bidragit med ett kapitel ”Gustavsbergarna och deras båtar” som finns här.

Gustavsbergs Vänner har sänt in ett remissvar på samrådet om en detaljplan för att bygga 270 bostadslägenheter på och vid Kråkberget

Förstör inte Kråkberget

Hembygdsföreningen Gustavsbergs Vänner vill i sitt samrådsyttrande till kommunen stoppa exploatering av Kråkberget, som planeras strax ovanför Ekvallen i Gustavsberg.

Den omfattande exploateringen för 270 bostäder och förskola innebär bland annat omfattande sprängningar och schaktningar och andra ingrepp i den skyddsvärda naturen. Detta tillsammans med dragning av nya vägar, byggandet av många och höga hus, strider mot kommunens egna intentioner i översiktsplan och riktlinjer om bevarande av landskaps- och stadsbilden.
I yttrandet över förslaget (Detaljplan för Kråkberget – Dnr 17/KS0330) invänder Gustavsbergs Vänner bland annat:

Att det storskaliga byggandet, med niovåningshus som ställs på tvåvåningsgarage, innebär att tillgängligheten till området minskar för allmänheten och att fungerande industribyggnader rivs.
Att den livsviktigt gröna korridoren i området skärs av.
Att det uppstår stora risker för olika former av störningar, problem med ljud och belysning från is-banan.
Att den oländiga och otillgängliga terrängen fördyrar exploateringen med höga bokostnader som följd.
Att trafik- och parkeringsproblemen i Gustavsberg förvärras.

Planerna på den hårda, okänsliga och dyra exploateringen av Kråk-berget är ett hot mot Gustavsbergs ideal för samhällsplanering med bebyggelsen försiktigt placerad i naturen. Med sitt samrådsyttrande vill Gustavsbergs Vänner skapa opinion för att stoppa planerna på den brutala exploateringen av Kråkberget. Nu avvaktar vi en samrådsredogörelse och om kommunen vill gå vidare med planen.

Bildgruppen

Bildgruppen är inställd tills vidare p.g.a. Corona-viruset. Är du intresserad att medverka skicka ett meddelande till bildgruppen@gustavsbergaren.se

Boken om Gustavsberg som Columbus Förlag utgivit i samarbete med Gustavsbergs Vänner säljs i bokhandeln, i Porslinsbutiken vid vattenhjulet, på Stora COOP och ICA Maxi. Kanske en lämplig gåva till den som vill veta mer om hur samhället utvecklats under tiden från Kooperativa Förbundets köp av Gustavsberg år 1937 till idag. KF betalade 3,65 MKr till familjen Odelberg för en gammal hushållsporslinsfabrik i behov av modernisering, jordbruk, bostäder och mark. Kontakta Rolf Ellnebrand på förlaget 070-6242385. Betala till förlagets plusgiro 447288-2, bankgiro 5847-5187, swishnr 123 038 97 59

Gustavsberg som försvann - och kom igen


——————————————————————————————————

För att läsa pdf-dokument behöver du gratisprogrammet Adobe Reader som du kan ladda hem här nedan:

Get Acrobat Reader web logo

Ett bra gratisprogram som klarar de flesta filmformat (mpg, mp4 och flv) är VLC Media Player. som finns för Windows, MAC, Android och Iphone m.fl.

VLC
VLC  för Windows

För synpunkter, korrigeringar och ev. felaktiga länkar kontakta  webmaster@gustavsbergaren.se

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg