Gustavsberg VII fyller 100 år 2012.

Välkommen till Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg

Nytt på hemsidan 2019-12-20

En vinterutställning med första och sista sidor i tidningen Gustavsbergaren har på initiativ av Gunilla Lindholm, ordf. i Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner, hängts upp i Delselius Tornhuscafé under nov-jan. Affischen finns under fliken Nyheter.

Fler nummer av Värmdö Tidning lagts till.

En sida om Hushållsfabrikens om och nybyggnad med information om hur sågtaket byggdes och dimensionerades har lagts till och finns här

Bildgruppen

Bildgruppen under ledning av Ingvar Pettersson träffas måndagar kl 13-15 med uppehåll över jul- och nyårshelgen i källarlokalen på Skyttevägen 3  (f.d. mangelrum). Om du har fotografier, diabilder, glasplåtar, VHS-band, Video8-band, Digital8-band, DV-band  eller smalfilm som kan vara av allmänt intresse så hör av dig till bildgruppen. Vi behöver också ett projektorbord för dia- eller dataprojektor. Vi är också intresserade att få samtliga nummer av Gustavsbergs Fabrikers personaltidning Ankarnytt som utgavs efter tidningen Gustavsbergaren hade lagts ned 1977. Svara till bildgruppens e-postadress om du har något förslag eller besök oss i lokalen. Knacka på källarfönstret längst till höger om porten! bildgruppen@gustavsbergaren.se

Den nya boken om Gustavsberg som Columbus Förlag utgivit i samarbete med Gustavsbergs Vänner säljs till medlemmar i vår förening till medlemspriset 260 kr. Ordinarie pris från förlaget 300 kr. Boken säljs även i bokhandeln, i porslinsbutiken, på Stora COOP och ICA Maxi. En perfekt julklapp till den som vill veta mer om hur samhället utvecklats under tiden från KF:s köp av Gustavsberg med fabrik, jordbruk, bostäder och mark för endast 3,65 MKr år 1937 till idag. Kontakta Rolf Ellnebrand på förlaget 070-6242385. Betala till plusgiro 447288-2, bankgiro 5847-5187, swishnr 123 038 97 59Gula Porten – en modern hembygdsgård?

Gula Porten innan renoveringen 2019
Gula Portens planbestämmelser i detaljplan DP202 Fabriksstaden
Planbestämmelser för Gula Porten i detaljplan DP202 Fabriksstaden

Gula Porten byggdes 1970 och var fabrikens huvudport. Den har i många år stått tom och försetts med klotter Senast har fasaden åtgärdats men källaren har översvämmats av vatten som resultat av misslyckade grävningar på gatan utanför. Huset är invändigt inte klart för att tas i anspråk av en hyresgäst. Detaljplanen föreskriver att byggnaden skall få en användning anpassad efter det kultur-historiska värdet. Nu har kommunen annonserat ut huset för uthyrning utan några särskilda villkor om kulturhistorisk användning. Redan 2012 skrev Gustavsbergs Vänner till Värmdö kommun om att föreningen var intresserad att få disponera Gula Porten för föreningens verksamhet . Som en modern hembygdsgård kan lokalen användas även av andra föreningar och utställningar av samhällets kulturarv och andra kulturella ändamål kan göras. T.f. kommundirektören har i sept 2019 svarat att kommunen har för avsikt att hyra ut Gula Porten till någon annan än hembygds-föreningen Gustavsbergs Vänner. Förmodligen till någon användning bättre anpassad till bebyggelsens kulturvärden. Vi får se…..

Gula Porten togs i bruk 1970. Där fanns fabrikens larmövervakning med övervakning dygnet runt.

——————————————————————————————————

Bergasalen – Det atombombsäkra skyddsrummet

Många nyinflyttade gustavsbergare undrar säkert vad som har funnits i bergrummet Bergasalen som ligger i Kvarnberget snett över rondellen vid vattenhjulet. Bergasalen invigdes 13 maj 1956 med en konsert av Gustavsbergs Orkesterförening. Här hörs en rullbandsinspelning av Lehars ”Guld och silver”. Under flera årtionden med början 1956 användes skyddsrummet som samlingslokal för större möten i Gustavsberg. Nils Erikssons skrift om Ungdomsträffen i Bergasalen har skannats in och den finns under flikarna Gustavsberg genom tiderna – KF och Gustavsberg 1937  – 2000 på sidan om Bergasalen – Gustavsbergs atombombsäkra skyddsrum. Ungdomsträffen i Bergasalen besöktes av Arne Weise från Sveriges Radio 1957 och en inspelning när Barnavårdsnämndens ordförande Gösta Dahlberg leder allsång finns här. Här hölls fackföreningsmöten, ungdomsdans, pensionärsmöten och möten med våra två kooperativa konsumentföreningar – Gustavsbergs Konsumtionsförening ”Konsum Gustavsberg” och Gustavsbergs Mjölkförsäljningsförening ”Mjölkaffären” som låg i det senare nedbrunna Nedre Stenhuset. När Gustavsbergsteatern invigdes 1967 minskade användningen av Bergasalen för allmänna möten, men den användes fortfarande en tid som ungdomsgård. Kommunen äger bergrummet Bergasalen och den ingår i det fastighetsbestånd som en utredning säger skall säljas. Bergasalen stängdes efter några stora bränder i samlingslokaler i Europa eftersom det bara finns en utrymningsväg från lokalen.——————————————————————————————————


För att läsa pdf-dokument behöver du gratisprogrammet Adobe Reader som du kan ladda hem här nedan:

Get Acrobat Reader web logo

Ett bra gratisprogram som klarar de flesta filmformat (mpg, mp4 och flv) är VLC Media Player. som finns för Windows, MAC, Android och Iphone m.fl.

VLC
VLC  för Windows

För synpunkter, korrigeringar och ev. felaktiga länkar kontakta  webmaster@gustavsbergaren.se

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg