Gustavsberg VII fyller 100 år 2012.

Välkommen till Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg

Nytt på hemsidan 2019-09-08

Värmdö Tidning 1980 , 1981 och 1982 nr 1,nr 2, nr 3-4 och 1983 nr 1-2 och nr 3 har skannats in och finns i slutet av vänstermenyn. Rättat länkar till innehållsförteckningar för tidningen Gustavsbergaren 1943-1977.

Bildgruppen

Bildgruppen under ledning av Ingvar Pettersson har sommaruppehåll men träffas med början 9 september måndagar kl 13-15 i källarlokalen på Skyttevägen 3  (f.d. mangelrum). Om du har fotografier, diabilder, glasplåtar, VHS-band, Video8-band, Digital8-band, DV-band  eller smalfilm som kan vara av allmänt intresse så hör av dig till bildgruppen. Vi behöver också ett projektorbord för dia- eller dataprojektor. Svara till bildgruppens e-postadress om du har något förslag eller besök oss i lokalen. Knacka på källarfönstret längst till höger om porten! bildgruppen@gustavsbergaren.se

Johan Berglind med medarbetare och ett 30-tal volontärer mottog utmärkelsen Årets Gustavsbergare 2018 på Gustavsbergs Vänners årsmöte.
Volontärer från Polarna på rad i den fullsatta samlingssalen i församlingshemmet Kyrkettan.

Gustavsbergs Vänners hemsida hos Hembygdsförbundet har fått temporärt ändrad adress http://gamla.hembygd.se/gustavsberg p.g.a. att Hembygdsförbundet har flyttat alla föreningars hemsidor till en ny plattform med helt annat utseende. Arbete pågår nu för att gradvis föra över huvuddelen av sidan till vårt eget webbhotell med adressen www.gustavsbergaren.se.


Gula Porten – en modern hembygdsgård?

Gula Porten innan renoveringen 2019
Gula Portens planbestämmelser i detaljplan DP202 Fabriksstaden
Planbestämmelser för Gula Porten i detaljplan DP202 Fabriksstaden

Gula Porten byggdes 1970 och var fabrikens huvudport. Den har i många år stått tom och försetts med klotter Senast har fasaden åtgärdats men källaren har översvämmats av vatten som resultat av misslyckade grävningar på gatan utanför. Huset är invändigt inte klart för att tas i anspråk av en hyresgäst. Detaljplanen föreskriver att byggnaden skall få en användning anpassad efter det kultur-historiska värdet. Nu har kommunen annonserat ut huset för uthyrning utan några särskilda villkor om kulturhistorisk användning. Redan 2012 skrev Gustavsbergs Vänner till Värmdö kommun om att föreningen var intresserad att få disponera Gula Porten för föreningens verksamhet Ännu har inte denna förfrågan besvarats. Som en modern hembygdsgård kan lokalen användas även av andra föreningar och utställningar av samhällets kulturarv och andra kulturella ändamål kan göras.

Gula Porten togs i bruk 1970. Där fanns fabrikens larmövervakning med övervakning dygnet runt.

——————————————————————————————————

Bergasalen – Det atombombsäkra skyddsrummet

Nils Erikssons skrift om Ungdomsträffen i Bergasalen har skannats in och den finns under flikarna Gustavsberg genom tiderna – KF och Gustavsberg 1937  – 2000 på sidan om Bergasalen – Gustavsbergs atombombsäkra skyddsrum. Bergasalen ligger i Kvarnberget snett över rondellen vid vattenhjulet. Bergasalen invigdes 13 maj 1956 med en konsert av Gustavsbergs Orkesterförening. Här hörs en rullbandsinspelning av Lehars ”Guld och silver”.Under flera årtionden med början 1956 användes skyddsrummet som samlingslokal för större möten i Gustavsberg. Ungdomsträffen i Bergasalen besöktes av Arne Weise från Sveriges Radio 1957 och en inspelning när Barnavårdsnämndens ordförande Gösta Dahlberg leder allsång finns här. Här hölls fackföreningsmöten, ungdomsdans, pensionärsmöten och möten med våra två kooperativa konsumentföreningar – Gustavsbergs Konsumtionsförening ”Konsum Gustavsberg” och Gustavsbergs Mjölkförsäljningsförening ”Mjölkaffären” som låg i det senare nedbrunna Nedre Stenhuset. När Gustavsbergsteatern invigdes 1967 minskade användningen av Bergasalen för allmänna möten, men den användes fortfarande en tid som ungdomsgård. Kommunen äger bergrummet Bergasalen och den ingår i det fastighetsbestånd som en utredning säger skall säljas.

 ——————————————————————————————————

Länsstyrelsen avslår Gustavsbergs Vänners förslag att Gustavsbergs äldsta byggnad Gamla Kontoret / Gula Byggningen skall byggnadsminnesförklaras och nu vill  Värmdö kommun sälja denna symbolbyggnad för porslinsindustrins tillkomst. Förmodligen blir det i så fall lyxbostäder för penningstarka medborgare i likhet med Strandvik tvärs över Farstaviken.

Gula Byggningen

Gula Byggningen har haft flera namn och många funktioner genom åren. Den ligger som en av flera byggnader längs Farstaviken och utgjorde fabrikens ansikte utåt. Huset är fabrikens äldsta byggnad och uppfördes 1826 när porslinsfabriken startade. Det lär ha köpts av fabrikens förste verkmästare Fredrik Rodhe och transporterats från Fredriksdal i Järlåsa socken, Uppland tillsammans med en del utrustning för porslinstillverkning. Det fick namnet Gamla kontoret när brukspatron Wilhelm Odelberg lät bygga ett nytt kontorshus i riddarborgsstil åren 1897–1898. Huset är uppfört i timmer och försågs med grå spritputs 1915, bland annat för att minska brandfaran. Det färgades gult sedan år 1969 och återfick då namnet Gula Byggningen. Huset har tjänat både som kontor och bostäder. En kyrksal inreddes där 1830. Den vackra kyrksalen har också̊ används som porslinsmuseum, samlingslokal och möbelaffär. Den ingår idag i Gustavs­bergs Konsthall.

Länsstyrelsen skriver att vissa byggnader eller bebyggelsemiljöer bedöms ha ett så högt kulturhistoriskt värde att det ligger i vårt gemensamma intresse att de bevaras för framtiden. Det kan bland annat ske genom en byggnadsminnesförklaring i enlighet med Kultur­miljö­lagen (1988:950).

I Värmdö kommun är bara tre byggnader byggnadsminnesförklarade: Grönskärs fyr, Tullhuset i Sandhamn och Villa Gransäter. Således är ingen byggnad i Gustavsberg med dess bruksmiljö byggnadsminnesförklarad.

Statliga byggnadsminnen i Värmdö kommun är Korsö torn, Fredriksborgs fästning och torpet Rågskär.

Hembygdsföreningen Gustavsbergs Vänner föreslår att Länsstyrelsen i samråd med fastighetsägaren Värmdö kommun låter byggnadsminnesförklara Gula Byggningen. Fastigheten är i behov av akut underhåll som nedanstående bilder visar. Putsen ramlar av på flera ställen. Underhåll av sina fastigheter är inte Värmdö kommuns bästa område. Nu visar det sig att kommunen först reserverat pengar till renoveringen redan 2016. Sedan skall man bestämma vad man skall göra för pengarna. Äntligen har fastighetsägaren Värmdö kommun påbörjat fasadrenoveringen i augusti 2019.


Här i bifogas Länsstyrelsens beslut i ärende 432-30134-2018, väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av Gula byggningen på fastigheten Gustavsberg 1:178, Värmdö kommun.

Lucas Rabnor
Antikvarie

Enheten för kulturmiljö
Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen beslut om avslag som bara kan överklagas av Riksantikvarieämbetet.Strandvik blir bostäder för välbeställda

Strandvik 25 april 2014

JM – Seniorgården meddelar att det nu är klart att företaget Sisyfos kommer att bygga om Strandvik till bostäder. Sisyfos, som ägs av entreprenören Olle Larsson, är specialiserat på att bygga om äldre fastigheter. De värdesätter platsers och byggnaders historia högt och kommer att ansvara för renoveringen av villan. Villa Strandvik kommer att byggas om till bostäder och planeras att färdigställas samtidigt som Strandviks flyglar. Sisyfos har tidigare genomfört ett större projekt vid Venngarn i Sigtuna kommun där ett nytt bostadsområde skapats kring det gamla 1600-tals slott som uppfördes under Magnus Gabriel de la Gardies tid och närmare Gustavsberg upprustningen av Villa Björkudden på Tynningö som fraktades dit efter att ha varit utställt vid Stockholmsutställningen 1897. Enligt den fastställda detaljplanen får Strandvik enbart användas för bostadsändamål.

——————————————————————————————————


För att läsa pdf-dokument behöver du gratisprogrammet Adobe Reader som du kan ladda hem här nedan:

Get Acrobat Reader web logo

Ett bra gratisprogram som klarar de flesta filmformat (mpg, mp4 och flv) är VLC Media Player. som finns för Windows, MAC, Android och Iphone m.fl.

VLC
VLC  för Windows

För synpunkter, korrigeringar och ev. felaktiga länkar kontakta  webmaster@gustavsbergaren.se

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg