Gustavsberg VII fyller 100 år 2012.

Välkommen till Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg

Det går bra att anmäla sig till båtresan till Svenska Högarna 31 aug kl. 09.00 – 17.00.

Båtresan till Landsort 1 juni kl. 09.00 – 18.00 är fulltecknad och ingen mer får plats.

”Gustavsberg 1640 – 1940 Från tegelbruk till industrisamhälle”

Carin Lindskog – Nordström forskade fram Gustavsbergs historia på uppdrag av AB Gustavsbergs fabriker på 1950-talet. Hon gick bort 1959 och manuskriptet till denna bok kompletterat med fotografier ur fabrikens arkiv gavs ut i enkel form 1973. Vi säljer boken till medlemspriset 200 kr och för icke medlemmar 250 kr och levererar boken utan kostnad till adresser i Gustavsbergs tätort . Om vi måste skicka boken tillkommer 80 kr i porto och embal-lage. Beställ boken genom att betala beloppet till något av våra konton: Pg 408702-9, Bg 5916-5258 eller Swish 1236346688. Ange namn och adress med ev. portkod.

Tidningen VärmdöJournalen 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 nr 3 och nr 4 och 2012 nr 1 och nr 3 finns nu publicerad – se menyn nedtill till vänster.

Tidningen Gustavsbergaren

Alla nummer av tidningen Gustavsbergaren är nu sökbara.

Gustavsbergs Vänner har sänt in ett remissvar på samrådet om en detaljplan för att bygga 270 bostadslägenheter på och vid Kråkberget

Förstör inte Kråkberget

Hembygdsföreningen Gustavsbergs Vänner vill i sitt samrådsyttrande till kommunen stoppa exploatering av Kråkberget, som planeras strax ovanför Ekvallen i Gustavsberg.

Den omfattande exploateringen för 270 bostäder och förskola innebär bland annat omfattande sprängningar och schaktningar och andra ingrepp i den skyddsvärda naturen. Detta tillsammans med dragning av nya vägar, byggandet av många och höga hus, strider mot kommunens egna intentioner i översiktsplan och riktlinjer om bevarande av landskaps- och stadsbilden.
I yttrandet över förslaget (Detaljplan för Kråkberget – Dnr 17/KS0330) invänder Gustavsbergs Vänner bland annat:

Att det storskaliga byggandet, med niovåningshus som ställs på tvåvåningsgarage, innebär att tillgängligheten till området minskar för allmänheten och att fungerande industribyggnader rivs.
Att den livsviktigt gröna korridoren i området skärs av.
Att det uppstår stora risker för olika former av störningar, problem med ljud och belysning från is-banan.
Att den oländiga och otillgängliga terrängen fördyrar exploateringen med höga bokostnader som följd.
Att trafik- och parkeringsproblemen i Gustavsberg förvärras.

Planerna på den hårda, okänsliga och dyra exploateringen av Kråk-berget är ett hot mot Gustavsbergs ideal för samhällsplanering med bebyggelsen försiktigt placerad i naturen. Med sitt samrådsyttrande vill Gustavsbergs Vänner skapa opinion för att stoppa planerna på den brutala exploateringen av Kråkberget. Nu avvaktar vi en samrådsredogörelse och om kommunen vill gå vidare med planen.

”Gustavsberg som försvann – och kom igen”

Boken om Gustavsberg som Columbus Förlag utgivit i samarbete med Gustavsbergs Vänner säljs i bokhandeln och Porslinsbutiken vid vattenhjulet. Kanske en lämplig gåva till den som vill veta mer om hur samhället utvecklats under tiden från Kooperativa Förbundets köp av Gustavsberg år 1937 till idag. KF betalade 3,65 MKr till familjen Odelberg för en gammal hushållsporslinsfabrik i behov av moderni-sering, jordbruk, bostäder och mark. Kontakta Rolf Ellnebrand på förlaget 070-6242385. Betala till förlagets plusgiro 447288-2, bankgiro 5847-5187, swishnr 123 038 97 59

Gustavsberg som försvann - och kom igen


——————————————————————————————————

För att läsa pdf-dokument behöver du gratisprogrammet Adobe Reader som du kan ladda hem här nedan:

Get Acrobat Reader web logo

Ett bra gratisprogram som klarar de flesta filmformat (mpg, mp4 och flv) är VLC Media Player. som finns för Windows, MAC, Android och Iphone m.fl.

VLC
VLC  för Windows

För synpunkter, korrigeringar och ev. felaktiga länkar kontakta  webmaster@gustavsbergaren.se

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg