KF:s kongress 1937 – Albin Johanssons tal om köpet av Gustavsberg

Hjalmar Olson berättar i Arthur Halds bok ”Verktyg för en idé” att han anställdes som driftingenjör vid Gustavsberg 1929 och utnämnes till VD 1937 när KF köpte Gustavsberg för 3,65 miljoner kr av familjen Odelberg. I köpet ingick en gammal porslinsfabrik, ett stort antal omoderna bostäder för de anställda, 2600 hektar mark, jordbruk, skogsbruk, såg, kvarn och ett rederi med fem skärgårdsbåtar och en lastångare. Albin Johanssons tal vid KF-kongressen 1937 finns här.

KF:s tidning ”Vår Tidning” 1937 upplyser förtroendevalda inom konsumentkooperationen om hur man gör porslin vid det nyinköpta företaget Gustavsbergs Porslinsfabrik.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg