Värmdövalet 2022

PRO, SPF och anhörigföreningen bjöd in 11 partier som ställer upp i Värmdövalet till en utfrågning 30 aug 2022 kl 13-15 i Gustavsgårdens samlingssal. Lokalen blev överfull som vanligt när föreningarna har möten som attraherar medlemmarna. Lokalen är således i minsta laget för denna växande grupp kommunmedborgare. Utfrågningen leddes förtjänstfullt av Monica Fransson, SPF och Maja Bodotter Myrup, PRO. Klicka på länken nedan så kommer du till första halvan av mötet.

http://gustavsbergaren.se/Val2022/20220830_GGval1.wmv

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg