KF-filmen ”Eld, Lera och Människor” 1942

Eld, lera och människor är en film som KF inspelade 1942 som beskriver Gustavsberg i brytningstiden när sanitetsporslinsfabriken färdigställts och hushållsporslinsfabriken står i tur att moderniseras

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg