Föreningar i Gustavsberg

ABF:s teatercirkel

ABF:s teatercirkel ”ABF:s amatörer”

Fabriksarbetareförbundets avd. 205

Fabriksarbetarförbundets avd 205 – tidigare Grov- och Fabriksarbetarförbundets avd 205 – bildades den 5 juli 1919 med 67 medlemmar varav en kvinna. Tisdagen den 1 juli på kvällen hölls ett första möte i frågan om att bilda en fackförening nere vid Bleksäng. Man låg eller satt bakom buskar och träd och lyssnade till ombudsman Jöns Persson från Svenska Grov- och fabriksarbetareförbundet. Man valde då en interimsstyrelse med Oscar Andersson (Hingst-Oscar) som ordförande och beslöt att igen träffas påföljande lördag vid Kapellslätten (nuvarande Ekvallen). Dagen därpå hölls en agitationsmöte vid Bleket intill kyrkan där Jöns Persson talade om nödvändigheten för porslinsarbetarna att bilda en fackförening. När Fabriks Avd. 205 Gustavsberg firade sitt 50-årsjubileum författade Gösta Dahlberg en omfattande jubileumsskrift med namnet ”Från drejskiva till badkarspress” som finns här i lågupplöst format och här i högupplöst format.

Hingst-Anders betyg när han slutatde i lantbruket 27 okt 1919

Gustavsbergs Folkparksförening

Folkparksföreningen – under senare tid Gustavsbergs Folkets Hus och Parkförening

Gustavsbergs Blåsorkester

Gustavsbergs Blåsorkester – hade genom tiden olika namn

Gustavsbergs Båtklubb

Gustavsbergs Båtklubbar – GBK och GSK

Gustavsbergs Idrottsförening

Gustavsbergs Idrottsförening – GIF

Konsum Gustavsberg

Gustavsbergs Konsumentförening – Gustavsbergs Konsumtionsförening

Gustavsbergs Klubb

Gustavsbergs Klubb – Nöjesklubben – bildades 1860 under Samuel Godenius tid och ett på Wilhelm Odelbergs tid uppfördes ett klubbhus 1889 på en bergskulle mellan Bagarns träsk och Rutens träsk. Verksamheten övergick i Folkparksföreningen 1948. Klubbhuset ”Folkan” revs 1963 och på dess plats byggdes Domusvaruhuset. 1967 byggde KF en ny biografteater med samlingslokaler som förvaltades av Folkparksföreningen i många år under namnet Gustavsbergs Folkets Hus. Senare kommunaliserades verksamheten under namnet Gustavsbergsteatern. Dess historik finns här i lågupplöst format och här i högupplöst format.

Gustavsbergs Manskör

Gustavsbergs Manskör – uppgick senare i Skuru Manskör

Gustavsbergs Orkesterförening

Gustavsbergs Scenstudio

Gustavsbergs Scenstudio – bildades 1945 som Gustavsbergs teatercirkel ansluten till ABF. 1948 ändrades namnet till Gustavsbergs Scenstudio när man utträdde ur ABF. Arvid Bergström, porslinsmålare författade en jubileumsskrift inför 25-årsjubileet som finns här i lågupplöst format och här i högupplöst format.

Kyrkorna i Gustavsberg

Kyrkorna i Gustavsberg – Statskyrkan,Baptistkyrkan, Missionskyrkan, Pingstkyrkan (Hyddan – Filadelfia)

Nykterhetsrörelsen i Gustavsberg

Nykterhetsrörelsen i Gustavsberg – Templet Sirius/Oscar av NTO och IOGT

Socialdemokratiska Ungdomsklubben

SDUK, Socialdemokratiska Ungdomsklubben i Gustavsberg spelade amatörteater under 1930-talet. Oftast höll man till i träkyrkan vid Ekedalsskolan.

1930 Basarrevyn

1931 Var med på galoppen

1932 Idrottsrevyn

1934-35 nyårsrevyn Ell i Berget

1935-36 nyårsrevyn ABC-boken

1936-37 nyårsrevyn Värdshuset Röda Hund

1937-38 nyårsrevyn Allmogemaskis

Sidan är under uppbyggnad bidrag om fler föreningar emottages gärna.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg