Föreningar i Gustavsberg

ABF:s teatercirkel ”ABF:s amatörer”

Fabriksarbetarförbundets avd 205 – tidigare Grov- och Fabriksarbetarförbundets avd 205

Folkparksföreningen – under senare tid Gustavsbergs Folkets Hus och Parkförening

Gustavsbergs Blåsorkester – hade genom tiden olika namn

Gustavsbergs Båtklubbar – GBK och GSK

Gustavsbergs Idrottsförening – GIF

Gustavsbergs Konsumentförening – Gustavsbergs Konsumtionsförening

Gustavsbergs Klubb – Nöjesklubben – verksamheten övergick i Folkparksföreningen 1948

Gustavsbergs Manskör – uppgick senare i Skuru Manskör

Gustavsbergs Scenstudio – bildades ur Gustavsbergs teatercirkel

Kyrkorna i Gustavsberg – Statskyrkan,Baptistkyrkan, Missionskyrkan, Pingstkyrkan (Hyddan – Filadelfia)

Nykterhetsrörelsen i Gustavsberg – Templet Sirius/Oscar av NTO och IOGT

SDUK, Socialdemokratiska Ungdomsklubben i Gustavsberg spelade amatörteater under 1930-talet.

Sidan är under uppbyggnad bidrag emottages gärna.

Gustavsbergs Vänner – en hembygdsförening för Gustavsberg