Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar utdelas på årsmötet. Föreslå ledamöter och ersättare till Gustavsbergs Vänners styrelse genom att kontakta Valberedningen per epost eller per telefon till valberedningens sammankallande 070-6231737.

Kallelsen till årsmötet finns här.

Förslag till dagordning finns här.

Verksamhetsberättelsen finns här.

Resultatredovisning 2018, budget 2019 med verksamhetsinriktning finns här.

Balansräkningen per 2018-12-31 finns här.